Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Térgeometria

Matematika | Középiskola

Térelemek kölcsönös helyzete
Hajlásszög
Térelemek távolsága
Euler-féle poliédertétel
Szabályos poliéderek
Testek felszíne
Térfogat
2015 37 oldal
912 KB
136
Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

Matematika | Középiskola

Egyenlet
A megoldási módszerek
Az egyenlet rendezése
Szorzattá alakítás
Egyenletrendszer
Kétismeretlenes egyenletrendszer
Egyenlőtlenség
2014 34 oldal
711 KB
186
Matematika szlovák nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Písomnú prácu
Funkciu f definujeme na
Pre ktoré reálne
Vyberte z nasledujúcich
Zistite miesto maxima a hodnotu maxima
Rozhodnite o
2012 37 oldal
174 KB
5
Matematika szerb nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Matematika szerb nyelven ? középszint
Osztály
2012. május 8.
2012 37 oldal
257 KB
2
Matematika orosz nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Matematika orosz nyelven középszint
|rásbeli vizsga
I összetevő
Nemyeti Erőforrás Minisztérium
2012 39 oldal
256 KB
4
Matematika francia nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

La solution finale des exercices doit
Une seule variante de résolution sera évaluée
Les deux vecteurs de
La marque alphabétique du graphique de la fonction
Déterminer le maximum de la fonction
Les cinq personnes voyagent dans un méme compartiment
Déterminer les coordonnées du centre du cercle dont
Parmi deux réels, le plus grand est celui dont le carré est plus grand
Dans la partie B, il ne faut résoudre que deux exercices sur les trois
2012 39 oldal
166 KB
5
Matematika román nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Problemele se vor rezolva cu stilou sau pix
La ce număr real x egalitatea
Ce valoare va avea un bon de investiţie
Punct de maxim
Rubrica pentru
Se pot folosi calculatoare care nu au funcţie
Al zecelea termen al unei progresii aritmetice
Se vor alege opţional
2012 37 oldal
191 KB
1
Matematika olasz nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

L ordine della soluzione degli esercizi
Siano a e b due vettori lato uscenti dal vertice dell
Matematika olasz nyelven
Di due insiemi
E se sappiamo che tale valore ogni anno aumenta
Determinare il punto di massimo ed il valore del massimo della funzione
Nello scompartimento di un treno siedono cinque viaggiatori
Determinare le coordinate del centro della circonferenza
Tra due differenti angoli acuti il
Se il candidato ha iniziato la soluzione della seconda parte
2012 37 oldal
162 KB
6
Matematika spanyol nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Del vértice de uno de los ángulos agudos
Para qué número real
Entre seis lecturas recomendadas
Si invertimos
En el sistema numérico decimal
Determine el lugar máximo
En un compartimento de tren viajaban cinco personas
Calcule las coordenadas del centro
Si el alumno examinado comienza la parte
Pali afirma que el término décimo de
2012 38 oldal
165 KB
7
Matematika horvát nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Dva vektora stranice koji polaze iz jednog
Matematika horvát nyelven
Na koliko se načina mogu izabrati
U jednom kupeu vlaka putuju pet putnika
Od dva realna broja je
polja sivih pravokutnika ne smijete upisivati
Na kraju logorovanja su
2012 38 oldal
180 KB
2
Matematika francia nyelven emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Lors de l exécution des exercices vous pouvez utiliser une calculatrice
Prier de ne rien écrire dans les rectangles gris
Quelle est la longueur des côtés du triangle
On lance deux fois un dé régulier et on écrit les chiffres
Marci a acheté 4 billets de tombola sur les
Le premier voyage était organisé
2012 41 oldal
168 KB
5
Matematika szerb nyelven emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Javítási értékelési útmutató
Érettségi feladatok és megoldásaik
Matematika szerb nyelven
2012 41 oldal
248 KB
1
Matematika német nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Die zwei Seitenvektoren einer Raute
Auf wie viele Arten kann man aus 6 empfohlenen Lektüren genau vier
Bestimmen Sie die Maximumstelle und den Maximalwert der Funktion
Gegeben ist ein Kreis mit der Gleichung
Wenn der Prüfling den
Die Endergebnisse der Aufgaben
Bestimmen Sie das kleinste dreistellige
Erstellen Sie ein Kreisdiagramm
2012 38 oldal
164 KB
6
Matematika középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással II., 2012

Matematika | Középiskola

Melyik x valós szám esetén igaz a következő egyenlőség
Hat ajánlott olvasmányból hányféleképpen lehet pontosan négyet kiválasztani
Egy vasúti fülkében öt utas utazik. Közülük egy személy három másikat ismer
Döntse el az alábbi állítások mindegyikéről, hogy igaz vagy hamis
Két valós szám közül az a nagyobb, amelyiknek a négyzete nagyobb
Ha egy szám 5-tel és 15-tel is osztható, akkor a szorzatukkal is osztható
Két különböző hegyesszög közül a kisebbnek a koszinusza a nagyobb
2012 37 oldal
164 KB
67
Matematika emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással II., 2012

Matematika | Középiskola

Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetők legyenek
Egy kerek dobozban piros, egy másik, ugyanilyen dobozban pedig kék címkéjű
A derékszögű koordináta-rendszerben adott egy téglalap, amelynek csúcsai
Számítsa ki az a, b, c együtthatók értékét
2012 41 oldal
177 KB
34
Matematika német nyelven emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Es steht Ihnen eine Arbeitszeit von 240 Minuten zur Verfügung
Mit einem regulären Spielwürfel würfelt man zweimal
In einer runden Schachtel sind Käsestücke mit roten Etiketten
Gegeben ist die Folge
2012 41 oldal
166 KB
9
Matematika angol nyelven emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Remember to show your reasonong when writing down the solutions
A fair die is rolled twice and the two scores
Identical pieces of two types of cheese are packed into two cylindrical boxes
You are expected to solve any four out of the problems
Three field trips were organized for the employees of the company
2012 41 oldal
165 KB
17
Matematika angol nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

In solving the problems, you are allowed to use a calculator that cannot store
The vectors a and b are the two vectors drawn from an acute-angled
In how many different ways is it possible
The percentage increase of the value of an investment paper
At which point of the domain does the function
Determine the coordinates of the centre of the circle of equation
2012 37 oldal
161 KB
17
Matematika emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

A főiskolások műveltségi vetélkedője a következő eredménnyel zárult
Egy forgáskúp nyílásszöge
Legyen p valós paraméter
Két egyenes hasábot építünk
Egy középiskolai évfolyam kézilabda házibajnokságán
2012 40 oldal
258 KB
37
Matematika középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Matematika | Középiskola

Egy mértani sorozat első tagja 3, hányadosa
Írja fel annak az e egyenesnek az egyenletét, amelyik párhuzamos
Döntse el, melyik állítás igaz, melyik hamis
Határozza meg a radiánban megadott
A testtömegindex kiszámítása során a vizsgált személy kilogrammban megadott
2012 36 oldal
250 KB
55
Matematikus, szakmaismertető információs mappa

Matematika | Középiskola

Ha fiatalokat kérdeznénk meg arról, hogy mit csinálhat egy matematikus
Közvetlen tárgyát nem az anyagi valóság, hanem az elvont fogalmak alkotják
Mivel teljes mértékben absztrakción alapul
A modellalkotásnak a számossághoz
A statisztika
A valószínűségelmélet
A lineáris programozás
A játékelmélet
A gráfelmélet
A kombinatorikát
A csoportelméletet
A topológiai módszereket
Az optimalizáláselméletet, operációkutatást
2008 9 oldal
103 KB
18
Matematika emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2011

Matematika | Középiskola

Egy gyártósoron 8 darab gép dolgozik
Az A1C0C1 derékszögű háromszögben
2011 44 oldal
173 KB
56
Matematika kisokos

Matematika | Középiskola

A hatványozás azonosságai
Műveletvégzés sorrendje
Nevezetes azonosságok
Másodfokú egyenlet megoldó képlete
A logaritmus definíciója
Kritériumok pozitív tagú sorokra
Hányados-kritérium
Majoráns-kritérium
Minoráns-kritérium
Taylor-sorfejtés
Érintősík egyenlete
Kétváltozós függvény szélsőértéke
Az f(x) függvény differenciahányadosa
Az f(x) függvény differenciálhányadosa
2006 3 oldal
99 KB
268
Matematika középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2011

Matematika | Középiskola

Egy iskolai tanulmányi verseny döntőjébe 30 diák jutott be
Az első öt év során ennek az autónak
A megvásárolt autó tulajdonosának a vezetési biztonságát
Az ABC háromszög csúcsainak koordinátái
Számítsa ki az ABC háromszög szögeit
Írja fel az ABC háromszög körülírt körének egyenletét
2011 35 oldal
179 KB
75
A csonkakúp felszíne és térfogata

Matematika | Középiskola

A csonkakúp térfogata
háromszögek hasonlóságát kihasználva
A körgyűrűcikk a csonkakúp palástja
A felszín
Körgyűrű területe
Feladatok
2011 5 oldal
77 KB
115
Kozma Jánosné - Matematika fogalmak, ismeretek

Matematika | Középiskola

Halmazok egyenlősége
A legkisebb közös többszörös
Hamis gyök, a függvény fogalma és afüggvény megadása
Monoton növekedés, tangens függvény
Gömb, gömbfelület, gömbtest, középpontos tükrözés
A háromszög magasságvonalai és magasságpontja, kerületi szögek
Érintőnégyszögek, négyzetes oszlop
Térelemek és kölcsönös helyzetük
A vektor, a vektorok egyenlősége
A gyökvonás kivezet a racionális számok halmazából
A másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja
A paralelogramma középpontosan szimmetrikus
Két vektor skalárszorzata mikor nulla
2006 109 oldal
606 KB
293
Nagy Attila Bence - Iskolai algebra feladatsorok

Matematika | Középiskola

Nyitott mondatok az általános iskola alsó tagozatán
Első találkozás az ismeretlennel
A lebontogatás módszere
Arányos következtetések
Egyenletek az általános iskola felső tagozatán
Próbálgatás, műveleti tulajdonságok
Ismerkedés a mérlegelvvel
Keressünk szép megoldást
Törtegyütthatós egyenlet
Helyiértékes írásmód alkalmazása
2009 44 oldal
1 MB
138
Mécs Anna - Kooperatív módszerek a matematikaórán

Matematika | Középiskola

Csoportok összeállítása
Terem elrendezése
Fegyelmezés
A tanár szerepe, feladata
Értékelés és számonkérés
Órák bemutatása
Példa a hetedik osztályos számelmélet tananyag oktatására
Osztópárok, osztók
Prímek, összetett számok, pramfelbontás
A kooperatív módszer bemutatása
2009 38 oldal
170 KB
83
Kovács Ibolya - Matematikai kompetenciák fejlesztése középiskolában

Matematika | Középiskola

Skatulya-elv
Valószínűségszámítás
Kombinatorikus valószínűség
Geometriai valószínűség
Kombinatorikus valószínűség
Feladatsor
2009 40 oldal
212 KB
100
György Piroska - A számológép használata a matematikaórán

Matematika | Középiskola

Mire jó a számológép
A számológép a tantervekben
A számológép a tankönyvekben
Feladatok, interaktív feladatlapok
Néhány érdekes számológépes feladat
A számológép használata a szögfüggvények témakörben
2010 67 oldal
612 KB
202
Deák Barbara - Nyerési esélyek kiszámítása középiskolában

Matematika | Középiskola

Érmedobálások
Rulett
Sorsolások visszatevéssel
Vegyes feladatok
A folyamatábra
Markov-lánc
Interaktív tábla
Átmenetvalószínűség mátrixa
2010 46 oldal
337 KB
131
Matematika központi írásbeli felvételi feladatsor megoldással, 2010

Matematika | Középiskola

Határozd meg a számok értékeit
Kördiagram
Szöveges feladatok
Logikai feladatok
Szabályos hatszög
2010 28 oldal
120 KB
71
Matematika központi írásbeli felvételi feladatsor megoldással, 2011

Matematika | Középiskola

Szöveges feladatok
Logikai feladatok
Háromszög
Diagram
Derékszögű trapéz
2010 12 oldal
77 KB
101
Matematika központi írásbeli felvételi feladatsor megoldással, 2008

Matematika | Középiskola

Határozd meg a p, q és r értékét
Egészítsd ki az alábbi egyenlőségeket
Prímszámok
Szimmetrikus trapézban
Geometria
Keress szabályosságot a sorozat tagjai között
2008 19 oldal
158 KB
47
Matematika központi írásbeli felvételi feladatsor megoldással, 2009

Matematika | Középiskola

Határozd meg a táblázatban lévő betűk értékét
Szöveges feladatok megoldása
Geometriai feladatok
Van olyan háromszög, aminek a magasságpontja az egyik csúcsára
Derékszögű háromszöges feladat
Osztály tanulói
2009 23 oldal
123 KB
61
Matematika központi írásbeli felvételi feladatsor megoldással, 2005

Matematika | Középiskola

Szöveges feladatok
Pótold a hiányzó számokat
Hány forint a jutalomalap
Hány dm2 a fehérre festett felület
2005 18 oldal
253 KB
58
Matematika központi írásbeli felvételi feladatsor megoldással, 2006

Matematika | Középiskola

A legnagyobb egyjegyű prímszám
Szöveges feladatok
Logikai feladatok
Egy paralelogramma két belső szögének aránya 1 : 2
Hány pogácsát evett meg Béla
2006 16 oldal
198 KB
59
Matematika központi írásbeli felvételi feladatsor megoldással, 2007

Matematika | Középiskola

Két háromszög határvonala
Szöveges feladatok
Logikai feladatok
Gábor melyik számot írta a lapra
Egy 2 cm élhosszúságú tömör kocka
2007 18 oldal
112 KB
55
Matematika központi írásbeli felvételi feladatsor megoldással, 2004

Matematika | Középiskola

Hány túrós palacsinta készült
COLORADO
Pótold a hiányzó mérőszámokat
kg, gramm, centiméter
Egy gátőr minden este leolvassa
2004 14 oldal
197 KB
54
Pitagoraszi számmisztika

Matematika | Középiskola

Gandalf
Boromir
Legolas, a feltétel nélküliség, a védelem
Aragorn, a császár, a racionalitás
Samu- a hit, a mérték
Gimli, a válaszúti sorskérdés, a szépség és harmónia
Pippin, a sorsfeladat felvállalása, a kiegyenlítő
Trufa, az igazság, az irányító és szervező
Frodo, a feltétel nélküli szolgálat
Schilling Péter
A 22-es szám misztikus útja
2005 5 oldal
69 KB
146


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 |

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.