Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Horváth Tamás - Nemlineáris peremérték problémák pontos megoldásszáma

Matematika | Analízis

Nemlineáris peremérték problémák
A visszatérési leképezés technika
Kapcsolat az időfüggő egyenletekkel
Számítógépes megközelítés
Az integrálformula numerikus kezelése
A visszatérési leképezés
A visszatérési leképezés jellemzése
Radiálisan szimmetrikus megoldás
2008 42 oldal
520 KB
19
Haraszti Anett - Az exponenciális függvény

Matematika | Analízis

A logaritmus kialakulása
A Bürgi-féle logaritmus
A Napier-féle logaritmus
A függvényfogalom kialakulása
A komplex exponenciális függvény
2010 33 oldal
335 KB
62
Heimbuch Zita - Hatványsorok és alkalmazásaik

Matematika | Analízis

Differenciálszámítás alapfogalmai
Konvergens sor deníciója
Egyszerűbb konvergenciakritériumok
Mértani sor segítségével megoldható példa
Harmonikus sor segítségével megoldható példa
Néhány ismert függvény Taylor-sora
Differenciálegyenlet megoldása hatványsorokkal
2010 41 oldal
313 KB
60
Földi Eszter - Topologikus terek, folytonosság és a Brouwer-fixponttétel

Matematika | Analízis

Topológia értelmezése környezetekkel
Nyílt halmazok, zárt halmazok és azok tulajdonságai
Környezetbázis
Topologikus tér alterei
Szétválasztási axiómák
Megszámlálhatósági axiómák
Folytonos függvény
Adott pontban sorozat folytonos függvény
A Peano-görbe
Homeomorfizmus
Halmazok távolsága
Sakk-lemma
Brouwer tétele
A fixponttétel egy alkalmazása
2010 41 oldal
468 KB
34
Fórizs Dorottya Csilla - Szélsőérték-feladatok a középiskolában

Matematika | Analízis

Felhasznált dedefiníciók, tételek
Részleges változtatásokkal megoldható feladatok
Koordináta geometria
Teljes négyzetté alakítás
Deriválás segítségével megoldható feladatok
Elemi úton megoldható feladatok
Érintő szintvonalak módszere
2010 43 oldal
367 KB
75
Gosztonyi Balázs - Intervallumgráf színezések

Matematika | Analízis

A duzzasztás módszere
Intervallum hipergráfok a körön
Karapetian tétele
A duzzasztás módszere a körön
A mohó algoritmus hatékonysága egyenesen vett Intervallumhipergráfokon
Egy lineáris becslés
A mohó algoritmus vizsgálata a duzzasztás módszerével
A duzzasztás módszerének általánosítása
2009 28 oldal
503 KB
32
Faragó Judit - Szélsőérték feladatok gazdasági számításokban

Matematika | Analízis

A lineáris programozás
A szimplex módszer
Az Excel Solver használata
A termelési függvény
Átlagtermék és határtermék
Rövid távú termelési- és határtermék függvény
A termelési rugalmasság
A termelési tényezők hozadéka
Az isoquant és a határtermék
A technikai helyettesítési határráta
A költségvetési egyenlet és az isocost
Döntéselmélet
Szállítási feladat
Mátrixok
2009 56 oldal
599 KB
77
Farkas Ábel - Fraktálok érdekes vetítési tulajdonságai

Matematika | Analízis

Jelölések és alapfogalmak
Önhasonló halmazok
Feszülés
Önhasonló halmazok vetületei és feszülése
Példák feszülő halmazokra
Nyitott problémák
Lemma
Nullmérték
2010 43 oldal
447 KB
47
Fekete Márta - Poliéderek rekonstruálása vonalrajzokból

Matematika | Analízis

Lehetetlen alakzatok
Rejtett éleket mutató vonalrajzok esete
Élek osztályozása
Csúcsszótár és hozzá tartozó címzés
Háromreguláris tárgyak
Perspektivikus vetítés
Értelmezés poliéderes képtérként
2010 65 oldal
1 MB
30
Finta Zsanett - Integrál a relativisztikus kvantummechanikában

Matematika | Analízis

A határozott integrál ( Riemann-féle integrál )
Az integrálszámítás kialakulása,A határozott integrál definíciója
A primitív függvény fogalma és a Newton-Leibniz-formula
A Riemann-integrál alkalmazásai a matematikában
Klasszikus mechanika és kvantummechanika
Pontszerű test kinematikája, Pontszerű test sebessége és gyorsulása
Különböző mozgások sebessége és gyorsulása, A Newton törvények
Newton második törvénye – a dinamika alaptörvénye
A mechanikai munka, Néhány ismert erő munkája
A harmonikus rezgőmozgás, Csillapított rezgések
Fourier analízis, A hővezetés egyenlete
Az energia fajtái, a mechanikai energia megmaradásának elve
Mozgási energia, Gravitációs energia
Termodinamika, Izoterm állapotváltozás
Adiabatikus állapotváltozás, Izochor állapotváltozás
Izobár állapotváltozás, Maxwell-egyenletek
Hatáselv, A Schrödinger-egyenlet
A Schrödinger-egyenlet megoldása, Peremérték-feladatok
Egy dimenziós (lineáris) harmonikus oszcillátor
Schrödinger macskája
2010 64 oldal
708 KB
49
Fodor Péter - Az analízis néhány alkalmazása

Matematika | Analízis

Hozzárendelés megadása
Egyváltozós valós függvények
Értelmezési tartomány, értékkészlet
Grakonok
Elemi függvények
Differenciálszámítás
Ívhossz
Forgástestek köbtartalma
Forgástestek palástjának felszíne
Mechanikai és egyéb fizikai alkalmazások
Közgazdaságtani alkalmazások
2010 43 oldal
454 KB
78
Dömötör Csilla - Idősorok analízise, diplomamunka

Matematika | Analízis

Adatbányászat szakaszai, feladatok
Klaszterezés
Osztályozás
Motívumkeresés
SAX - Symbolic Aggregate approXimation
PAA - Piecewise Aggregate Approximation
Távolságfüggvények
Sűrűségfüggvények
Anomália detektálás
Gyors Fourier-transzformáció
Multirezolúció
Gyors Wavelet Transzformáció
Wavelet transzformáció
A kisbabás adatok
2008 52 oldal
2 MB
73
Eitner Bea - Lineáris algebrai egyenletrendszerek iterációs megoldásai

Matematika | Analízis

Gauss elimináció
Főelemkiválasztás
LU-felbontás
Cholesky felbontás
A stacionárius felbontás
A SOR módszer
Az egyszerű iteráció
A Jacobi iteráció
Konvergencia
A Csebisev polinomok, iteráció paramétere
Iterációs eljárások M-mátrixok esetén
2009 36 oldal
187 KB
61
Csépány Viktória - Lokális bifurkációk

Matematika | Analízis

Nyereg-csomó-bifurkáció
Transzkritikus bifurkáció
Vasvilla bifurkáció
Poincare-Andronov-Hopf bifurkáció
Paramétertől függő
Fázisportré
2010 26 oldal
568 KB
35
Csete Katalin - Differenciálegyenletek megoldása a Maple programcsomag alkalmazásával

Matematika | Analízis

Rövid összefoglaló a dolgozat témájáról, motiváció
A Maple alapvető funkciói, csomagok
Szeparábilis egyenletek és megoldásuk
Elsőrendű lineáris közönséges differenciálegyenletek
Homogén-, Bernoulli-, egzakt differenciálegyenletek
Iránymező
Másodrendű lineáris egyenletek, magasabb rendű egyenletek
Inhomogén egyenletek, homogén egyenletek
Peremérték-problémák, sajátérték-feladatok
Differenciálegyenlet rendszerek
Autonóm egyenlet, rendszer
Ljapunov-függvény, Lie-derivált, Lotka-Volter rendszer
Elsőrendű közönséges differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek numerikus (közelítő) megoldása
Másodrendű differenciálegyenletek megoldása
Differenciálegyenletek fizikai alkalmazása
2010 43 oldal
341 KB
60
Bodnár József - Stabil homotópiaelmélet

Matematika | Analízis

A stabil Hurewicz-homomor zmus
Az SP funktor
Dold-Thom-tétel
Egy konstruktív modell
További észrevételek a funktorról
A leképezés definíciója
Homotopikus leképezés
Kohomologikus viselkedés
2010 52 oldal
313 KB
25
Chmelik Gábor - Kaotikus differenciálegyenletek

Matematika | Analízis

Autonóm differenciálegyenletek
Nemlineáris rendszerek globális vizsgálata
Dinamikai rendszerek elmélete
Kaotikusság
A bifurkációelmélet elemei
A Lorenz-rendszer
Egyensúlyi pontok és stabilitásuk
A rendszer globális viselkedése
A Rössler-rendszer
Egyensúlyi pontok és stabilitásuk
A rendszer globális viselkedése
2010 42 oldal
1 MB
55
Csaba Ákos - Utazó hullámok és a lángterjedés sebessége

Matematika | Analízis

Reakció-diffúzió egyenlet
Nyereg-nyereg trajektória
Az utazó hullám megoldás kiszámítása
U szigorú monotonitása
Létezés és kvalitatív tulajdonságok
Monotonitás
Az utazó hullám létezése
2010 27 oldal
254 KB
37
Bakos Gergely - Sorok és sorozatok kapcsolata a Riemann integrállal

Matematika | Analízis

Euler sor
Bizonyítás Taylor-sorral
Zheng bizonyítása
Stirling-formula
Geometriai közelítés
Dalzell eredménye
Chan eredménye
A Gauss-féle számtani-mértani közép és egy alkalmazása
Gauss-féle számtani-mértani közép
Másodfajú elliptikus integrál
2010 36 oldal
322 KB
55
Gáspár Csaba - Analizis

Matematika | Analízis

Teljes indukció. Nevezetes azonosságok és egyenlőtlenségek
Valós számok és számhalmazok
A komplex számok trigonometrikus alakja
Algebrai egyenletek
Cauchy-sorozatok
Sorozatok konvergenciája, alapvető tételek
Az exponenciális sor és az exponenciális függvény
Kontrakciók és a Banach-féle fixponttétel
Newton–módszer nemlineáris egyenletek megoldására
Taylor- és Maclaurin-sorok, konvergenciájuk
Primitív függvény és Riemann-integrál
Az integrálszámítás középértéktétele és a Newton–Leibniztétel
Taylor-sorok, Laurent-sorok
2006 256 oldal
1 MB
257
Többlépéses differenciálegyenlet módszerek

Matematika | Analízis

Konstrukciók
Derválás
Középpont-szabály
Polinom
Explicit módszer
2010 1 oldal
38 KB
58
Magyar Zsolt - Valószínűségszámítási alapismeretek

Matematika | Analízis

Objektív valószínűség
Axiómák
Diszjunkt részhalmazok
Klasszikus valószínűségszámítási modell
Végtelen sok eset
Műveletek eseményekkel
Feladatok
2010 17 oldal
186 KB
217
Analízis kiskérdések és válaszok

Matematika | Analízis

Mit értünk egy f:R→R függvény x0-beli deriváltján
Differenciálhányados
Inverz függvények deriválási szabálya
Taylor polinom
L’Hospital szabály
Konvex, konkáv
Lagrange tétele
Távolság, a környezet, a nyílt, zárt halmaz
Vektorsorozat konvergenciája
Vektorrendszer által generált tér
Hogyan szól a determinánsok kifejtési tétele
2003 11 oldal
129 KB
271
Sorozatok és függvények jellemzése, definíciók

Matematika | Analízis

Sorozat alulról korlátos
Monotonitás
Epsilon
Határátmenet és a műveletek kapcsolata
Nevezetes sorozatok határértéke
A függvény határértéke
A bal oldali határérték meghatározása
A folytonosság fogalma
Folytonos függvények
Racionális törtfüggvények szakadási helyei
Differenciálhányados
Differenciálhatóság és folytonosság
2001 7 oldal
99 KB
125
Jelek és rendszerek, Fourier approximáció

Matematika | Analízis

Mintapélda
A fűrészfog jel negyedrendű approximációja
Fázis spektrum
2007 6 oldal
149 KB
52
Fourier sorok

Matematika | Analízis

Elvi és gyakorlati jelentőségük
Időtartomány
Mintafeladatok
Escher
Szinuszos jel
Elektromos jelek
2008 5 oldal
105 KB
91
Kvadratikus alakok

Matematika | Analízis

Mátrix karakterisztikus polinomja
Schmidt-féle ortoganalizációs eljárás
Sajátvektor
Sajátértékek
2007 5 oldal
58 KB
38
Hermann Péter és Kiss Emil - Bevezetés az absztrakt algebrába

Matematika | Analízis

Komplex számok
Műveletek és tulajdonságaik
A harmadfokú egyenlet megoldásának problémája
Számolás komplex számokkal
A komplex számok trigonometrikus alakja
Egységgyökök és rendjeik
A komplex számok precíz bevezetése
2005 233 oldal
930 KB
136
Schiffer Ádám - Fourier approximáció

Matematika | Analízis

Felharmonikusok
Komplex exponenciális függvények
Periódikus jel
A fűrészfog jel fázis sprektuma
2007 6 oldal
149 KB
43
A Fourier-transzformáció értelmezése, Fourier-sor

Matematika | Analízis

Fourier-trafó
Szuperpozíció
Periodikus függvény
2005 2 oldal
38 KB
225
A konvolúció alkalmazása és numerikus számítása

Matematika | Analízis

Lineáris rendszer fogalma
Szuperpozíció elve
Impulzus dekompozíció
Impulzus
Dirac
Konvolúció
RC-tag
2005 3 oldal
46 KB
74
Alapintegrálok

Matematika | Analízis

Alapintegrálok
Primitív függvény
Df, Rf, értelmezési tartomány
Értékkészlet
Ex
Arth
2003 1 oldal
48 KB
368
Mérték és integrálelmélet

Matematika | Analízis

A Lebesgue-mérték
Borel-halmaz
Egyszerű függvények
Mérhető függvények
Monoton növekvő sorozat
2003 46 oldal
310 KB
79
Székelyhidi László - Válogatott fejezetek analízisből

Matematika | Analízis

Funkcionálok
Kompaktság metrikus terekben
Extremális pontok
Stone-weierstrass
Dini tétele
Hahn-Banach tétel
2006 31 oldal
240 KB
91
Elemi függvények deriváltja táblázat

Matematika | Analízis

Cosinus
Sinus
Sh
Cth
Arcthx
Tg
Ctg
2005 2 oldal
43 KB
178
Differenciálegyenletek

Matematika | Analízis

Elsőrendű differenciálegyenletek
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Izoklina (azonos hajlású vonal)
Wronski-féle determináns
Egzakt differenciálegyenletek
2006 10 oldal
290 KB
289
Függvénysorozatok

Matematika | Analízis

Konvergenciatartomány
Határfüggvény
Pontonkénti konvergencia
Speciális függvénysorok
Binomiális sor
Egyenletes konvergencia
Uniform szuprémum norma
Cauchy-sorozat
Teljes lineáris normált tér
Speciális függvénysorok
Hatványsorok
2006 12 oldal
300 KB
136
Tomográfia

Matematika | Analízis

Radon
Forrásfüggvény
Digitális mintavételezés
Középső tartomány járuléka
A laboratóriumi mérőeszköz
2001 16 oldal
442 KB
44
Analízis tételek, 2002

Matematika | Analízis

Sorolja fel a Boole-algebrai alapazonosságokat!
Mit tud két konvergens sorozat összegéről, szorzatáról és hányadosáról.
Milyen kapcsolat van egy függvény differenciálhatósága és folytonossága között?
Az integrálásnak milyen egyszerű módszerei (szabályai) vannak?
2002 25 oldal
317 KB
221
Bevezetés a matematikai analízisbe

Matematika | Analízis

Polinomok és racionális törtfüggvények
Gömb-környezetek metrikus térben
Véges határérték végesben
Relatív sebesség, elaszticitás
Kalkulus-összefoglaló
1996 314 oldal
1 MB
798


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 |