Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Gáspár-Molnárka - Többváltozós függvények előadás

Matematika | Diszkrét Matematika

Többváltozós függvények megadása
Folytonosság
Deriválhatóság
Iránymenti és parciális derivált
Többváltozós függvények lokális szélsőértékei
Függvényközelítés polinomokkal
Többszörös integrálok
2006 160 oldal
1 MB
55
Gáspár-Molnárka - Vektorterek előadás

Matematika | Diszkrét Matematika

Vektorterek és alterek
A geometriai sík, tér
Lineáris kombináció, burok
Bázis, dimenzió
Skaláris szorzat és norma
Ortogonalitás bázis, vetületSzé
2006 85 oldal
766 KB
55
Gáspár-Molnárka - Vektorgeometria előadás

Matematika | Diszkrét Matematika

Síkvektorok
Ortogonális vetület a síkon
Ortogonális felbontás
Egyenesek a síkon
Két pont által meghatározott egyenes
Két egyenes szöge
Térvektorok
Ortogonális vetület
Egyenesek a térben
Két pont által meghatározott egyenes
Vektoriális szorzat
Síkok a térben
Három pontjával adott sík
Néhány típusfeladat
2006 58 oldal
543 KB
68
Gáspár-Molnárka - Mátrixok előadás

Matematika | Diszkrét Matematika

Lineáris leképezések
Mátrixok szorzása
Speciális mátrixszorzatok
Mátrixok inverze
A determináns
Lineáris egyenletrendszerek
Adjungált
Speciális mátrixok
2006 249 oldal
1 MB
83
Gáspár-Molnárka - Lineáris algebra és többváltozós függvények

Matematika | Diszkrét Matematika

Vektorterek és altereik
Lineáris kombináció, lineáris függetlenség
Vektorterek bázisa, dimenziója
Skaláris szorzat és norma Rn-ben
Ortogonalitás, ortogonális vetület
Vektorgeometria
Síkvektorok, egyenesek a síkon
Térvektorok, egyenesek a térben
Vektoriális szorzat
Síkok a térben
Lineáris leképezések, mátrixok
Mátrixszorzás és lineáris leképezések
Mátrixok inverze és determinánsa
Lineáris egyenletrendszerek megoldhatósága
Többszörös integrálok
2006 137 oldal
1 MB
109
Haskó György - Oszthatóság algoritmusfelezéssel

Matematika | Diszkrét Matematika

Egy egyszerű algoritmus kicsi prímszámokkal való oszthatóság vizsgálatához
Keressünk meg az összes 100-nál kisebb
Ha a kettő hatványkitevőihez 1-től 40-ig kigyűjtjük az összes prímet
2010 16 oldal
445 KB
28
Makó-Téglási - Indoklás és bizonyítás

Matematika | Diszkrét Matematika

Felfogások a bizonyításokkal kapcsolatban
Logikai alapkérdések
Prematematikai bizonyítások
Bizonyítások tanításának fázisai
Szintézis  célirányos következtetés stratégiája
A direkt bizonyítás módszere
A teljes indukciós bizonyítás módszere
Az indirekt bizonyítás módszere
Halmazműveletek tulajdonságai
Permutációk
2012 192 oldal
1 MB
75
Michael Lambrou - Matematikai indukció

Matematika | Diszkrét Matematika

Matematikatörténeti bevezető
Az indukció egy másik korai megemlítése Blaise Pascal
Alapfogalmak
matematikai indukció elve egy olyan módszer, amellyel természetes Számra vonatkozó
Bernoulli féle egyenlőtlenség
Felhasználható a következő azonosság
Szabályszerűségek
Oszthatóság
2008 24 oldal
275 KB
43
Szabó László - Diszkrét matematika, egyetemi jegyzet

Matematika | Diszkrét Matematika

Stabil párosítás
Gale-Shapley algoritmus
A Gale-Shapley algoritmus helyessége
Kiknek kedvez a Gale-Shapley algoritmus
Teljes indukció elve
Egy hibás bizonyítás
Díszburkolat
Örökkévalóság Temploma
Teljes indukció elve
Hanoi tornyai
Fibonacci sorozat
Lineáris rekurziók
Tökéletes számok
Maradékos osztás
Legnagyobb közös osztó
Euklideszi algoritmus
2012 225 oldal
1 MB
113
Simó Orsolya - Diofantikus egyenletek megoldása elemi módszerekkel

Matematika | Diszkrét Matematika

Fejezet Lineáris diofantikus egyenletek
Kétismeretlenes lineáris diofantikus egyenletek
Kettőnél több ismeretlenes lineáris diofantikus egyenletek
Néhány elemi megoldási módszer
Megoldás kongruenciával
Egyenlőtlenségek alkalmazása, becslés
Pitagoraszi számhármasok
Pell-egyenlet
Számok előállítása négyzetösszegként
Megoldhatatlanság vagy végtelen sok megoldás létezésének
Diofantikus
Kétismeretlenes lineáris diofantikus egyenletek
2010 32 oldal
616 KB
82
Solymos András - Ramsey-számok

Matematika | Diszkrét Matematika

Általános tételek
Bizonyítás
A véletlen módszer
Egy érdekes felső becslés
Konstruktív alsó becslések
Egy kis kitérő
Konkrét értékek és becslések
2010 31 oldal
339 KB
34
Steller Gábor - Parkettázások a végtelen sakktáblán

Matematika | Diszkrét Matematika

Az L-triominó és a lyukas téglalapok
Lyukak és színezések
A végtelen sakktábla parkettázásai
Kétszemélyes parkettázó játékok a végtelen sakktáblán
Nyerő stratégia létezése
Néhány általános tulajdonság
A parkettázó játék téglalapokra
Dominók a sakktáblán
Matematikatanítás felfedeztetéssel
Néhány további parkettázási feladat
2010 85 oldal
873 KB
47
Strenner Balázs - N-pont halmazok a síkban

Matematika | Diszkrét Matematika

Analitikus n pont halmazok tulajdonságai
Több grafikon elmetszése egy egyenessel
Halmazok kiterjesztése
2010 47 oldal
319 KB
25
Radnai András - Rácselmélet alkalmazása a számelméletben

Matematika | Diszkrét Matematika

Gram-Schmidt ortogonalizáció, gyenge redukció
Bonyolultság
CVP NP
Alapok, Schnorr algoritmusa
Az LLL algoritmus
2010 25 oldal
211 KB
32
Radnai Lilla - Nemasszociatív algebrák

Matematika | Diszkrét Matematika

Deníció és alapvető tulajdonságok
A Cayley - algebrák
Egyszerű alternáló algebrák
Féligegyszerű Lie-algebrák
2010 47 oldal
370 KB
24
Retteghy Orsolya - Az optimális önrész a bonus-malus redszerben

Matematika | Diszkrét Matematika

Kármentességi díjengedmény
Károkozás miatti pótdíj
A bonus-malus kiskapui
A lejtő módszer
Kizetett károk számának várható értéke
Az alapdíj meghatározása
Az optimális eredmények Exponenciális kárnagyság esetén
Új kárszám eloszlás
2009 32 oldal
280 KB
22
Rózsa Bianka - Matematikatörténeti feladatok

Matematika | Diszkrét Matematika

Eukleidész
Arkhimédész
Diophantosz
Leonard Pisano
Gerolamo Cardano
Francois Viéte
René Descartes
Isaac Newton
Leonhard Euler
Arkhimédész
2011 30 oldal
269 KB
63
Salát Máté - A Kneser-Pulsen-sejtés, Schlafli-típusú formulák

Matematika | Diszkrét Matematika

A sejtés születése
Bollobás és Csikós eredménye
Egy lényegesen új bizonyítás
A Kneser–Poulsen-sejtés folytonos mozgás esetén
Boole-polinomok
A virágok Dirichlet–Voronoi-felbontása
Beágyazás az euklideszi térbe
A Dirichlet–Voronoi-cellák
A térfogatderiváltra vonatkozó képlet
Tételek a Dirichlet–Voronoi-cellákról
A Kneser–Poulsen-sejtés a folytonos esetben
A Kneser–Poulsen-sejtés bizonyítása a síkban
Politópok variációi
Az általánosított Schlafli-formula
2008 76 oldal
2 MB
20
Séra Bernadett Anna - Válogatott geometriai módszerek a csillagászatban és a földmérésben

Matematika | Diszkrét Matematika

Euklédeszi trigonometria
Távolságok a világűrben
Távolságmérés a Föld felszínén
Gömbi trigonometria
A körök és ellipszisek jellemzése
A bolygók mozgása - Körök, ellipszisek
Kepler I. és II. törvénye
2010 37 oldal
415 KB
33
Pósfay Andrea Bernadett - Lineáris algebra alkalmazásai

Matematika | Diszkrét Matematika

David Hilbert
A II. Nemzetközi Matematikai Kongresszus
Dehn invariáns meghatározása
Forgatások nélküli átdarabolás
2010 36 oldal
323 KB
42
Péterfalvi Ferenc - Független fák gráfokban

Matematika | Diszkrét Matematika

Ekvivalens alakok
Néhány tétel 3-összefüggőségről
Nemszeparáló fülfelbontások és a Cheriyan-Maheshwari-bizonyítás
A 2-összefüggő eset
Aciklikus multigráfok
Egy hasznos karakterizáció
4-összefüggő maximális síkgráfok
2009 49 oldal
780 KB
29
Pintér Gergő - Általános Gauss-Bonnet tétel görbület és kohomológia

Matematika | Diszkrét Matematika

A de Rham kohomológia
A Stokes-tétel
Klasszikus integráltételek
Poincaré-dualitás
Az Euler-karakterisztika
A Gauss-Bonnet tétel
Görbületi forma
Vektormezők és Euler-karakterisztika
2010 56 oldal
529 KB
24
Podobni Katalin - Legrövidebb útkereső algoritmusok

Matematika | Diszkrét Matematika

Gráfelméleti fogalmak, jelölések
Egy kezdőpontból az összes többi pontba vezető legrövidebb út
A Dijkstra algoritmus
A Bellman-Ford-algoritmus
Egy adott csúcsba érkező legrövidebb utak
Floyd algoritmusa
Warshall algoritmusa
A matematikában kevésbé ismert módszerek
A mohó legjobbat-először keresés
Az A* algoritmus
2009 46 oldal
1 MB
87
Nagy Levente - Morita-ekvivalencia

Matematika | Diszkrét Matematika

Modulusok, gyűrűk
Projektív fedés
Tenzorszorzat és Hom
Természetes transzformációk
Modulusok kategóriái
Adjungáltság
Morita-ekvivalencia
Részmodulus és ideálháló
Kategóriaelméleti definíciók
Szemiperfekt gyűrűk és bázisgyűrűik
2009 29 oldal
227 KB
22
Nagy Orsolya - Számelmélet feladatok szakkörre

Matematika | Diszkrét Matematika

Oszthatósági feladatok
Feladatok, tételek, definíciók
Gyorsabb megoldás kongruenciákkal
Bizonyítás
2010 30 oldal
267 KB
51
Nemes Antal - A rendszámok aritmetikája

Matematika | Diszkrét Matematika

Végtelen halmazok, rendezés, rendszámok
Rendszámok fogalma, rendezése
Rákövetkező rendszámok, limeszrendszámok
Közös osztók, legnagyobb közös osztó
Rendszámrendszerek
Felbonthatatlan rendszámok
Rendszámelmélet alaptétele
Felcserélhetőség és kommutativitás
Epszilon-rendszámok
2010 52 oldal
363 KB
39
Pach Péter Pál - Öten egy szobában

Matematika | Diszkrét Matematika

Legyen N egy majdnemgyűrű
A blokkrendszer
A kódok egyik legfontosabb paramétere
Polinomok
2009 34 oldal
477 KB
31
Papp Franciska - A Pell-egyenlet és története

Matematika | Diszkrét Matematika

Arkhimédesz élete
Mese a Pell-egyenletről
Marha-probléma
Pell-egyenlet
A Pell-egyenlet és a lánctörtek kapcsolata
Lánctört-módszer
Gyűrűelméleti módszer
2011 28 oldal
214 KB
43
Mészáros Gábor - Majdnemgyűrűk és alkalmazásaik

Matematika | Diszkrét Matematika

Csoportleképezések
Dickson-féle majdnemtest-konstrukció
Majdnemgyűrű-szorzás de finiálása csoporton
Ferrero féle planáris majdnemgyűrű gyár
2009 36 oldal
298 KB
31
Maga Péter - Kis halmazok, nagy halmazok, Hausdorff-dimenzió

Matematika | Diszkrét Matematika

Dimenziófogalmak
Egy fraktálgeometriai tétel
Hutchinson tételei
Egy kombinatorikus konzisztenciatétel
Tiltott minta: az összes parallelogramma
Tiltott minta: egy elore adott háromszög
Box-dimenzió
Hausdorff-dimenzió
2009 37 oldal
365 KB
30
Mahler Attila - Focibajnokságok és véges geometriák

Matematika | Diszkrét Matematika

A körmérkőzéses bajnokság
Véges testek
Véges affin síkok
Projektív geometria
Véges projektív geometria
Ívek és oválisok a véges projektív síkon
Körmérkőzéses bajnokság szervezése
Gráfelméleti megközelítés
Bajnokságszervezés a valóságban
A magyar bajnokság szervezése
Az MLSZ szervezési sablonja
2009 39 oldal
373 KB
46
Majoros Csilla - Állandó görbületű zárt felületek

Matematika | Diszkrét Matematika

Véges cella komplexusok
Kanonikus felületek
A zárt felületek topológiai osztályozása
Felületek Euler-karakterisztikája
Euklideszi felületek
Szférikus felületek
Hiperbolikus felületek
Zárt felületek geometriai osztályozása
2010 34 oldal
339 KB
32
Kulifai Vanda - Bűvésztrükkök és rejtvények szerepe a motiválásban

Matematika | Diszkrét Matematika

Bűvésztrükkök és rejtvények
Algebrai trükkök
Évszámjáték
Kártyatrükk: Nem gondolt rá
Kártyatrükk: Súlyos gondolatok
Egy sima – egy fordított
Köbgyökvonás
Számelméleti trükkök
Csoportosított számok
Négyet egy csapásra
A rejtélyes szorzás
Varázstábla2
A módszer alkalmazhatósága
2009 39 oldal
500 KB
91
Kulik Imre - Hamilton kör keresése speciális gráfokban

Matematika | Diszkrét Matematika

Elégséges feltételek a Hamilton kör létezésére
Speciális gráfcsoportok Hamilton körei
NP jelenség
Hamilton keresése rácsokban
2011 35 oldal
452 KB
42
Laczkó Ágnes - Az algebra tanítása játékokon keresztül általános-, és középiskolában

Matematika | Diszkrét Matematika

Algebra tananyag elsőtől a középiskola tizenkettedik osztályáig
Nyitott mondatok az alsó tagozaton
Az egyenletek tanításának alapjai
Egyenletek a felső tagozaton, mérlegelv, szöveges feladatok
Egyetemi algebra tanulmány egyenletek szempontjából
Irreducibilitás
Lineáris egyenletrendszer
Cramer-szabály
Játékok az algebra tanításában
Számegyenes színezés
2011 44 oldal
454 KB
93
Lakó Viktória - Lineáris algebra a kombinatorikában

Matematika | Diszkrét Matematika

Sorozatok
Fa növekedése
Lépcsőre feljutás problémája
Dominó
Árucikkek
Rekurzió keresés
Páratlan város
Egyforma metszetek
Mátrixok bevezető
Minimális költségű feszítőfa keresés
2009 48 oldal
280 KB
54
Kiss Péter Norbert - Játékok és statisztikák

Matematika | Diszkrét Matematika

Játékok osztályozása
Kétszemélyes játékok
Nash-egyensúly
A játék nyeregpontja
Kevert stratégia
Szimmetrikus információ
játék szabályai rögzítettek vagy manipulálhatóak
Evolúciós (tanuló) játékok
Véges vagy végtelen játékok
Mátrix
2011 33 oldal
217 KB
49
Kottász Kata Boglárka - Játékos módszerek a matematika tanításban

Matematika | Diszkrét Matematika

Hogy fogadtassuk el a matematikát
Csoportmunka
Különböző módszerek bemutatása
Kocka játék
Páros ellenőrzés
Pármunka
Feladatküldés
Villámkártya
A számítógép és a matematika kapcsolata
A jutalmazás
2010 36 oldal
483 KB
83
Kovács Dóra - Gráfelmélet megalapozása, alapszintű jegyzet a Véges Matematika I. tantárgyhoz

Matematika | Diszkrét Matematika

Fokszámmal kapcsolatos állítások
Euler
Hamilton
Prüfer kód
Izomorf
2010 36 oldal
451 KB
68
Jakabová Enikő - Valóságközeli feladatok megoldása és szemléltetése grafikus számológéppel

Matematika | Diszkrét Matematika

Építsünk házat
Szerencsejátékok
Pénzbefektetési lehetőségek
A grafikus számológép, Casio ClassPad 300 bemutatás
A szemléltetés és a szemléltető eszközök szerepe
Képi és szimbolikus reprezentációk az osztott képernyőn
ClassPad Manager
Spreadsheet
Matematikai megoldás
Terület mértékegységek
2009 62 oldal
670 KB
41


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 |

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.