Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Karlik Zsuzsanna - A tökéletes számok

Matematika | Diszkrét Matematika

A páros tökéletes számok alakja
Mersenne prímek
Hatszögszámok
Páratlan köbszámok összege
Boldog számok
Reciprok összegek
Harmonikus számok
Szuper tökéletes számok
Áltökéletes számok
Barátságok számpárok
Fermat tétel
2009 79 oldal
254 KB
79
Kádár Edina - Összehasonlító vizsgálatok a gömb és a sík geometriájában

Matematika | Diszkrét Matematika

A gömbi geometria alapfogalmai, és tételei
A körzőrózsa bevezetése
A síkbeli körzőrózsák
A gömbi elfajuló körzőrózsák
Parkettázás
Hozzáírt körsorozat definiálása
Elfajuló hozzáírt zárt körsorozatok a gömbön
Platóni testekből nyert szabályos gömbi mozaikok szerkesztése
Párhuzamossági axióma
A geometria alapjai
Axióma
Wallis
Bolyai Farkas
Legendre első szögtétele
Riemann, a gömbi kétszögek
2010 49 oldal
655 KB
38
Kecskes Regina - Az algebra alaptétele

Matematika | Diszkrét Matematika

A babiloni algebra
Az óegyiptomi algebra
A kínai algebra
Az arab algebra
Gauss bizonyítása
Egy elemi bizonyítás
Galois-elméleti bizonyítás
2010 36 oldal
498 KB
58
Kisfaludi Bak Sándor - Csoportok végei

Matematika | Diszkrét Matematika

A Freudenthal-féle kompaktikált tér
Gráfok mint metrikus terek
Végtelen gráfok és csoportok geometriája
A kvázi-izometria
Csoportok Cayley-gráfjai
A végek számának kvázi-izometria invarianciája
Két végű csoportok
2010 41 oldal
289 KB
20
Kiss Attila - Kombinatorikai problémák a 3 dimenziós VLSI huzalozásban

Matematika | Diszkrét Matematika

A probléma meghatározása
A megoldás fázisai
Áramkör partícionálása
Globális huzalozás
A Switchbox huzalozási feladat
Csatornahuzalozás
2-rétegű, Manhattan model
K-rétegű Manhattan model
Switchbox huzalozás
Átmenet a 2-dimenzióból a 3-dimenzióba
Az aktív réteg huzalozási feladat
A 3-dimenziós csatornahuzalozás
A korlátok nélküli modell
2010 44 oldal
382 KB
22
Dávid Bettina - Egyenletek megoldása Galois előtt

Matematika | Diszkrét Matematika

Babiloni számírás
Az egyiptomi Rhind papirusz
Óegyiptomi algebra
Görög számírás
A kínai algebra virágkora
Algebrai számítások, azonosságok
A kuttaka módszer
Hvárizmi algebrája
Abu Kámil algebrája
Harmadfokú egyenletek
A harmad- és negyedfokú egyenletek megoldása
Racionális gyökteszt
Tschirnhaus módszere
Étienne Bézout
Joseph Louis Lagrange
Abel-Runi tétel
2009 47 oldal
291 KB
59
Herskovics Dávid - Euklideszi Ramsey Elmélet

Matematika | Diszkrét Matematika

Minden Ramsey-halmaz szférikus
Ha X és Y Ramsey, akkor X x Y is Ramsey
Szimmetrikus és aszimmetrikus Ramsey
Kromatikus szám
Lemma
2009 27 oldal
198 KB
29
Horváth Márton - Kockarácsok

Matematika | Diszkrét Matematika

Racsgeometriai ismeretek
Euklideszi térbeli
A letezes bizonyítása
A kockaracsok jellemzése
Ikervektorok
2009 32 oldal
164 KB
39
Illés Ferenc - Azonosságok és szóproblémák Rees-mátrix félcsoportokban

Matematika | Diszkrét Matematika

Azonosságok és szóproblémák Rees-mátrix félcsoportokban
Abel-csoport
Részmátrixok
Bizonyítás
Normális azonosságok
Birkhoff
Végtelen sok minimális félcsoportvarietás egyesítése
2008 29 oldal
166 KB
17
Iváncsó Veronika - Síkbarajzolható gráfok

Matematika | Diszkrét Matematika

A gráfokról általánosságban
Síkbarajzolható gráfok
Síkbarajzolható gráfok bevezetése
Euler-formula
Bevezető a színezéses problémák témakörébe
Mycielski konstrukció
Az összefüggőségről
A gráfok színezéséről
A pontok és élek száma
2010 52 oldal
352 KB
45
Hannák Anikó - Egységtávolságok számának becslése véges ponthalmazokon illeszkedési tételek segítségével

Matematika | Diszkrét Matematika

Alapvető illeszkedési kérdések, Gallai-egyenesek
Szemerédi-Trotter-tétel
Székely-féle bizonyítás
Probléma a gyümölcsösben
Egységtávolságok
Számtani sorozatok négy párhuzamos egyenesen
2010 34 oldal
765 KB
22
Hábel Réka - Az utazóügynök feladat heurisztikái

Matematika | Diszkrét Matematika

Az utazóügynök feladat NP teljessége
A Hamilton-kör probléma
A mohó módszer
Beszúrásos heurisztikák
Az optimum keresése feszítőfával
Lin és Kernighan heurisztikája
Alsó becslés párosításokkal
Held-Karp korlát
Branch and Bound
2010 35 oldal
710 KB
41
Gaál Krisztina Ibolya - Feladatok többféle megoldással az iskolai gyakorlatban

Matematika | Diszkrét Matematika

Kombinatorikai feladatok
Algebrai feladatok
Analízis feladatok
2010 45 oldal
321 KB
87
Geleji János - Lineáris élszámú gráfok és hipergráfok Ramsey-számairól

Matematika | Diszkrét Matematika

Néhány ismert Ramsey-szám
Motiváció
Gráfok count matroidjai
Konstrukció
Hipergráfok count matroidjai
2008 33 oldal
204 KB
31
Erdélyi Márton - Analítikus számelmélet véges függvénytesteken

Matematika | Diszkrét Matematika

Reciprocitási tétel
Prímszámtétel
Dirichlet-karakterek és L-függvények
Dirichlet-tétel
Polinomok gyökeinek multiplicitása
Algebrai görbék megoldásai
q -n
Riemann-hipotézis
2009 34 oldal
244 KB
28
Erdős Dóra - A Clar-szám és a koherens ciklikus sorrend kapcsolata

Matematika | Diszkrét Matematika

Nyelő-stabil halmazok
A nyelő-stabilitás és a koherens ciklikus sorrend kapcsolata
Ciklikusan stabil és nyelő-stabil halmazok kapcsolata
Nyelő-stabil és ciklikusan stabil halmazokra vonatkozó tételek
ekvivalenciája
Körök lapos felfogása
2008 38 oldal
150 KB
20
Estélyi István - Véges testek algebrai bővítései

Matematika | Diszkrét Matematika

GF(q) algebrai lezártja
Steinitz-számok
GF(qN) automorfizmuscsoportja
GF(qN) multiplikatív csoportja
Polinomok, polinomfüggvények
Irreducibilitás GF(q) és GF(qN) felett
Irreducibilis polinomok konstrukciója
Polinomfüggvények
Permutáció-polinomok
Permutáció-monomok
Q-polinomok
Dickson-polinomok
Iterált prezentációk
2010 36 oldal
439 KB
28
Faller Beáta - Sztochasztikus folyamatok és véletlen gráfok

Matematika | Diszkrét Matematika

A véletlen rekurzív fa definíciója
Távolságok a fában
Adott kifogú csúcsok számának aszimpotikus viselkedése
Az ág levélszámának aszimptotikája
Devroye
2005 53 oldal
1 MB
31
Dukán András Ferenc - Csoportelméleti feladatok feldolgozása

Matematika | Diszkrét Matematika

Csoportot alkotnak-e
Cayley-táblázata
A szabályos n-szög szimmetriacsoportja
Véges csoportok
Sylow-tételek
P-Sylow részcsoportjai
Normális Sylow részcsoport
200-adrendű csoportok
2010 28 oldal
162 KB
36
Csóka Endre - Hatékony sztochasztikus mechanizmusok tervezése, diplomamunka

Matematika | Diszkrét Matematika

Example for the process
Interpretation of the model
Second price mechanism
Evaluation of fair strategies
Efficiency of cost price or fair strategies
Interest in cost price strategy with perfect competition
First price mechanism with imperfect competition
Reliance in Principal
When Principal also has a decision tree
When agents also have utility functions
Coalitions in the second price mechanism
Controlling and controlled players
Omitting Principal’s assignments
A consequence for 2-player cooperation
Agents with limited funds, applications in genetic programming
Applications in genetic programming
2008 32 oldal
233 KB
30
Balaton Attila - Többszörösen metsző halmazrendszerek, diplomamunka

Matematika | Diszkrét Matematika

Erdős-Ko-Rado tétel
Frankl tétele
Legfeljebb t-metsző rendszerek
l-szeresen legfeljebb t-metsző rendszerek
Blokkrendszerek
Erdős - de Bruijn tétel
Fisher-egyenlőtlenség
A tetszőleges l esete
Metsző, de l-szeresen nem metsző rendszerek
Az extremális halmazrendszerek
2008 35 oldal
268 KB
35
Balogh János - A finitisztikusdimenzió sejtés, diplomamunka

Matematika | Diszkrét Matematika

A gráfalgebrák és a fölöttük vett modulusok
A szizigipárok módszerek
Igusa és Todorov módszere
Standardul rétegzett és kváziöröklődő algebrák
Szigorúan rétegzett algebrák
2008 42 oldal
310 KB
42
Barta Anita - Szemléltetési lehetőségek az algebra tanításában

Matematika | Diszkrét Matematika

Szemléltetés a műveletek fogalmának kiépítésében
Összeadás, kivonás
Exponenciális függvény és a logaritmálás
Trigonometrikus műveletek
Természetes számok
Egész számok
Racionális számok
Hatványozás természetes és egész kitevőre
Néhány egyéb példa szemléltetésre
Egyenletek, egyenlőtlenségek algebrai és grafikus megoldása
A racionális számok ekvivalencia osztályainak ábrázolás
2010 48 oldal
603 KB
68
Berzsenyi Viktória - Szélsőérték-feladatok különböző megoldási módszerei

Matematika | Diszkrét Matematika

Definíciók, tételek, összefüggések, megoldási menetek
A háromszög egyenlőtlenség
Pitagorasz-tétel
Számtani közép
Harmonikus közép
Mértani közép
Négyzetes közép
A középértékek jellemzői
A másodfokú függvény szélsőértékeinek meghatározása
A differenciálható függvények szélsőértékeinek meghatározása
Bizonyítások
2010 37 oldal
267 KB
66
Antal Laszlo - Diszkrét valószínűségeloszlások távolsága, diplomamunka

Matematika | Diszkrét Matematika

A szita formuláról
Lemma
Poisson approximáció
A Chen-Stein módszer
Generátorfüggvények együtthatói
Polinomok
2009 40 oldal
224 KB
38
Aubin Zoltán - Állandó negatív görbületű felületek, diplomamunka

Matematika | Diszkrét Matematika

Aszimptotikus vonalakról általában
Út a sine-Gordon-egyenlethez
A Hazzidakis-formula és Hilbert tétele
Áttérés főgörbületi koordinátákra
A pszeudoszféra
A Bianchi és a Bäcklund-transzformáció
A Bianchi-transzformált
A pszeudoszféra, mint Bianchi-transzformált
Bácklund-transzformáció aszimptotikus koordinátákkal
Bianchi felcserélhetőségi tétele
Szolitonok
2010 55 oldal
900 KB
35
Ács Bernadett - Síkfedések szétbonthatósága

Matematika | Diszkrét Matematika

Bevezetés
Háromszögek
Konvex sokszögek
Több réteg
Ellenpéldák
Minden nyílt háromszög-lap fedés-szétbontható
Két határpontot nevezzünk szomszédnak
Adott T nyílt vagy zárt háromszög
2010 69 oldal
378 KB
28
Árendás Péter - Polinomok négyzetösszeggé alakítása és alkalmazásai

Matematika | Diszkrét Matematika

Kapcsolat a Gram-mátrixokkal
Az algoritmus
Egy példa az alkalmazásra
Pozitív szemidefi nit mátrixok
A B mátrix elkészítése
Szimmetrikus mátrix
2010 30 oldal
162 KB
51
Backhausz Ágnes - Néhány sztochasztikus folyamat nemstandard megközelítésben

Matematika | Diszkrét Matematika

Wiener-mérték
A nemstandard univerzum
A nemstandard valós számok halmaza
A nemstandard univerzum konstrukciója
Az átviteli elv
A Wiener-folyamat konstrukciója
Belső függvények és hipervégesség
A Loeb-mérték
Az előrehaladó rendszer
2008 54 oldal
366 KB
28
Gyűrű, test matematikai feladatok

Matematika | Diszkrét Matematika

Gyűrűt alkotnak-e a kétműveletes struktúrák
S; +
mod 2m maradékosztályok
Mátrixok
Maradékosztály-gyűrű
Diadikus számok
A valós számtest feletti 2x2 mátrixok halmaza
2002 5 oldal
114 KB
50
Példák a bevezető fejezetek a matematikába tárgy I. félévéhez

Matematika | Diszkrét Matematika

Halmazok, polinomok
Összerfüggések
Kati és Jancsi ikrek
Karakterisztikus függvénye
H halmaz
Rlszhalmaz
Relációk
Kombinatorika
Komplex számok
Számelmélet
2000 16 oldal
165 KB
70
A valószínűségi változó és jellemzői

Matematika | Diszkrét Matematika

Diszkrét eloszlású
Eloszlásfüggvény
A sűrűségfüggvény tulajdonságai
Szórás
2004 3 oldal
44 KB
82
Igazságfüggvények, normálformák

Matematika | Diszkrét Matematika

Kétváltozós művelet
Diszjunkciók konjunkciója
Diszjunktív normálforma
Értéktáblázat
2004 2 oldal
27 KB
39
Ívek és héjak

Matematika | Diszkrét Matematika

Gerenda
Kötélpoligon szerkesztés
Gazdaságosság, keresztmetszet, nyomaték
Peremzavarok
2008 14 oldal
410 KB
62
Kibernetika gyakorlati példák

Matematika | Diszkrét Matematika

Komplex számok
Kanonikus alak
Trigonometrikus alak
Exponenciális alak
Osztás, szorzás
Másodrendű egyenletrendszer
Mintapélda
Nulladrendű rendszer
Stabilitásvizsgálat
Állapottér modell
2004 82 oldal
508 KB
82
Dr. Szörény Miklós - Szemléletes lineáris algebra összefoglaló

Matematika | Diszkrét Matematika

A skaláris szorzat általánosítása
Cauchy-Bunyakovszkij-Schwartz egyenlőtlenség
Euklideszi tér
Ortogonalitás
Ortonormált rendszer, ortonormált bázis
Ortonormált rendszer képzése (a Gram-Schmidt eljárás)
Szám n-esek Euklideszi tere
Altérbeli legjobb közelítés (projekciótétel)
Transzformációk a lineáris térben
Lineáris transzformációk normája
Folytonos transzformáció
Korlátos transzformáció
Folytonos lineáris transzformáció normája
Lineáris transzformációk a szám n-esek lineáris terében, mátrixok
Mátrix normája
Bázistranszformáció, mátrix inverze
Speciális mátrixok
Permutáló mátrix
Projektorok
Háromszögmátrixok, LU felbontás
Mátrixok diadikus felbontása
Definit, szemidefinit mátrix
Szalagmátrixok, sávmátrixok, Hessenberg-alakú mátrixok
Unitér mátrix, ortogonális mátrix
Reguláris mátrixok QR felbontása
Hasonlósági transzformáció
2008 39 oldal
221 KB
211
A mintavétel

Matematika | Diszkrét Matematika

Visszatevéses mintavétel
Bernoulli-féle képlet
Valószínűség
Összes elemi esemény
Szimbólum
2000 3 oldal
43 KB
74
Eseményalgebra

Matematika | Diszkrét Matematika

Lehetetlen, biztos esemény
Implikál
Eseménytérnek
Komplementerének
Egymást kizáró
Azonosságok
De-Morgan-egyenlőségek
Beolvasztási szabályok
Idempotencia
Kommutativitás
2000 2 oldal
37 KB
70
Affin geometria

Matematika | Diszkrét Matematika

Affin terek és alterek
Hermann Weyl
Chasles-reláció
Komplex affin
Lemma
Paralelogramma-szabály
Koordinátarendszer
Tetraéder
Lineáris leképezés
Homotécia
Centrális dilatáció
Algebra
Szimplex
Konvex politop
2007 107 oldal
1 MB
123
Lineáris algebra gyakorló feladatok

Matematika | Diszkrét Matematika

Megoldandó egyenletrendszer
Együtthatómátrix
Gauss-módszer
Inverz
Blokkmátrix
2005 5 oldal
84 KB
167


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 |