Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Szilasi József - Bevezetés a differenciálgeometriába

Matematika | Diszkrét Matematika

Albert Einstein
Görbeelmélet
Transzformációk
Frenet-egyenletek
Tenzorok
Sokaságok, részsokaságok
Absztrakt sokaság
Riemann-struktúrák
Riemann-sokaságok
Levi-Civita konnexió
Formaoperátor
1998 369 oldal
1 MB
156
Szabadvektorok és analitikus geometria

Matematika | Diszkrét Matematika

A szabadvektorok összeadása és skalárral szorzása
Lineáris kombináció
Szabadvektorok skaláris szorzata
Vektoriális
Jacobi azonosság
2006 17 oldal
173 KB
66
Gefferth András - Önhasonló hálózati forgalom matematikai leírása

Matematika | Diszkrét Matematika

Stacionárius
Autokovariancia
Önhasonlóság
SS2
Kvázi-periódikus
Aszimptotikus folyamatok
Téziscsport
Autokorreláció
Disszertáció
2005 16 oldal
199 KB
36
Geometriai alapok, felületek

Matematika | Diszkrét Matematika

Parabola vezérgörbéjű donga
Elliptikus paraboloid
Hiperbolikus paraboloid
Torznégyszög
Konoid
Forgásfelületek
Nyeregfelület
2008 63 oldal
1 MB
96
Bácsó Sándor - Diszkrét matematika II.

Matematika | Diszkrét Matematika

Unitér terek, lineáris kódok, kombinatórikus valószínűség
Bilineáris, kvadratikus, formák
Euklideszi terek, Euler-kör
Optimális kódok
Optimális kód konstrukciója
Hibajavító kódok zajos csatorna esetén
Lineáris kódok és Hamming kódok
2005 69 oldal
338 KB
309
Bércesné Novák Ágnes - Komplex vektortér, speciális transzformációk

Matematika | Diszkrét Matematika

Idempotens
Nilpotens
Unipotens
Ortogonális
Komplex Euklideszi tér
Valós Euklideszi tér volt
2005 10 oldal
52 KB
71
Determinánsok

Matematika | Diszkrét Matematika

Lemma
Kifejtési tétel
Ferde kifejtés
Determináns
Nulla
Mátrixok
2004 25 oldal
143 KB
161
Lukács András - Számlálások adatfolyamokban

Matematika | Diszkrét Matematika

A LogLog algoritmus implementációja
Implementálás tömörítéssel
Kapcsolat az alsó becsléssel
A LogLog lenyomat egy koordinátájának viselkedése
Segédeszközök
Mellin transzformáció
A Mellin transzformáció
Az inverz Mellin transzformáció
Poisson transzformáció
Két érdekes algoritmus
Implementálás tömörítéssel
Kapcsolat az alsó becsléssel
2004 42 oldal
400 KB
40
Járai Antal - Számítógépes számelmélet

Matematika | Diszkrét Matematika

Eratosztenész szitája
A szitálás dúsító hatása
Kínai maradéktétel
Gyors hatványozás
Riesel teszt
1998 61 oldal
328 KB
175
A differenciálgeometria alapjai, görbeelmélet

Matematika | Diszkrét Matematika

Parametrizált görbék
Síkgörbék Frenet apparátusa
Következmény (Frenet formulák, vagy derivációs formulák)
A síkgörbe meghatározása a görbületből
Térgörbék Frenet apparátusa
2009 17 oldal
95 KB
208
Pap Gyula - Gráfelméleti struktúraalgoritmusok

Matematika | Diszkrét Matematika

Gallai-lemma
Javítóséta
Cserék sorozata
A kalapok
Hideg igazítás
2002 39 oldal
327 KB
100
Ábrázoló geometria

Matematika | Diszkrét Matematika

Párhuzamos vetítések
Egyenestartó
Illeszkedéstartó
Párhuzamosságtartó
Osztóviszonytartó
Monge-projekció
Axonometria
Kótás-projekció
A projektív geometria, a differenciálgeometria alapjai
Centrális vetítése
2007 10 oldal
430 KB
347
Rendezett halmazokkal kapcsolatos példák

Matematika | Diszkrét Matematika

Reflexív
Antiszimmetrikus
Tranzitív
További példák
Hesse diagramm
2004 11 oldal
132 KB
98
A vektoranalízis alapjai

Matematika | Diszkrét Matematika

Felületek
Érintőképzés
Differenciálformák felületeken
Gradiens, rotáció, divergencia
Integrálás felületeken
Vonalintegrál
Stokes-tétel és következményei
2007 26 oldal
351 KB
426
Kovács Zoltán - Lineáris algebra II

Matematika | Diszkrét Matematika

Euklideszi vektorterek
Bilineáris és kvadratikus formák, skaláris szorzatok
Norma, szög, távolság euklideszi vektorterekben
Merőlegesség
Lineáris operátorok euklideszi vektorterekben
Lineáris transzformációk szerkezete
Invariáns altér, sajátvektor, sajátérték
A karakterisztikus polinom
Önadjungált transzformációk szerkezete
Ortogonális transzformációk szerkezete
Geometriai alkalmazások
Geometriai transzformációk
Kúpszeletek elemi és analitikus geometriája
Másodrendű görbék a valós síkon
2005 39 oldal
196 KB
302
Réffy Júlia - Véletlen mátrixok sajátértékei

Matematika | Diszkrét Matematika

Wigner mátrixok
Kovarancia típusú mátrixok
Nem szimmetrikus mátrixok
Aszimptotikus
Konvergencia sebesség
2001 75 oldal
394 KB
81
Bancsik-Lajos-Juhász - Ábrázoló geometria kezdőknek

Matematika | Diszkrét Matematika

A képsíkrendszer transzformációja
Távolság, különbségi háromszög, egyszerűbb távolságfeladatok
A különbségi háromszög
A sík leforgatása, a merőleges tengelyes affinitás néhány tulajdonsága
Az affinitás tulajdonságai
Affinitásmegadása
Térelemek szöge
2004 223 oldal
2 MB
503
Bácsó Sándor - Diszkrét Matematika I

Matematika | Diszkrét Matematika

Halmazelmélet
Relációk
Függvények
Számfogalmak
Vektorok
Mátrixok
Determináns
Mátrix rangja
Lineáris egyenletrendszerek
Lineáris leképezések
2003 107 oldal
488 KB
1153
Számelmélet

Matematika | Diszkrét Matematika

Maradékos osztás, oszthatóság
Felbonthatatlan szám
A prímek közti hézag nem korlátos
Relatív prímek
Redukált maradékrendszer (RMR)
2002 13 oldal
223 KB
274
Orosz-Kaiser - Diszkrét Matematika I. példatár

Matematika | Diszkrét Matematika

Relációk
Számfogalmak
Számosságok
Algebrai struktúrák
Determináns
2004 143 oldal
511 KB
539
Dr. Szörényi Miklós - Lineáris algebra összefoglaló I.

Matematika | Diszkrét Matematika

A skaláris szorzat általánosítása
Cauchy-Bunyakovszkij-Schwartz egyenlőtlenség
Ortonormált rendszer képzése (a Gram-Schmidt eljárás)
Szám n-esek Euklideszi tere
Altérbeli legjobb közelítés (projekciótétel)
Transzformációk a lineáris térben
Bázistranszformáció, mátrix inverze
Speciális mátrixok
Permutáló mátrix
Háromszögmátrixok
Szalagmátrixok, sávmátrixok
Unitér mátrix, ortogonális mátrix
2000 25 oldal
137 KB
417
Kozák-Szeidl - Tenzorszámítás indexes jelölésmódban

Matematika | Diszkrét Matematika

A tenzorfogalom általánosítása
Tenzorok értelmezése indexes jelölésmódban
Valódi tenzorok
Tenzorok-e a korábban megismert objektumok
Műveletek tenzorok között
Additív műveletek és jelölésbeli megállapodások
Skaláris és diádikus szorzatok
Fizikai koordináták
Vektorok fizikai koordinátái
Másodrendű tenzorok fizikai koordinátái
Ortogonális tenzor
2005 130 oldal
684 KB
163
Járai Antal - Többváltozós függvényegyenletek regularitási tulajdonságai

Matematika | Diszkrét Matematika

Steinhaus-típusú tételek
Mazur egy problémájáról
Hölder folytonos megoldások
Korlátos mérhető megoldások folytonossága
Differenciálhatóság
Analitikusság
Lokális és globális regularitási tételek sokaságokon
A Dirichlet-eloszlás jellemzése
A Weierstrass-féle szigma-függvény jellemzése
1999 252 oldal
1 MB
178
Roberto Bonola - A nemeuklideszi geometria története

Matematika | Diszkrét Matematika

Az 5. posztulátum bizonyítói
Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij
A nemeuklidészi geometria továbbfejlesztése
1906 128 oldal
766 KB
275
Véges matematika

Matematika | Diszkrét Matematika

A königsbergi hidak
Gráfalgoritmusok
Csúcsokból és élekből álló struktúra
Háromszínű háromszögek
Végtelen utak
Lemma (Kőnig)
Gráf algoritmusok
Szélességi keresés
Párosítás páros gráfokban
Házasítás és elnökválasztás
Ramsey-tételkör
Nagy konvex sokszögek létezése
Dijkstra algoritmus
2001 58 oldal
403 KB
368
Rózsa László - Lineáris terek

Matematika | Diszkrét Matematika

Lineáris tér, lineáris altér
A lineáris tér bázisa és dimenziója
Az euklidészi tér
Gram-Schmidt-féle ortogonalitási eljárás
1998 7 oldal
103 KB
253
Mátrix reprezentációk

Matematika | Diszkrét Matematika

Incidencia mátrix
A körmátrix
Kötőél
Csúcsmátrix
Szomszédossági, vagy adjecencia mátrix
A kvadratikus mátrix
Gráf
Ramsey-féle problémák
Generátorfüggvények, rekurzív sorozatok
A generátor függvény
Fibonacci-sorozat
1998 21 oldal
198 KB
399
Varga Sándor - 21 megoldott diszkrét matematika feladat

Matematika | Diszkrét Matematika

Reflexív, szimmetrikus, tranzitív
Maximális folyam
Prefix kódok
Dijkstra algoritmus
Nem szimmetrikus
Antiszimmetrikus
Tranzitív
G komplementere összefüggő
2000 11 oldal
192 KB
998
Dr. Tóth Mihály - Algebra a számítástudomány matematikai alapjai c. tárgyhoz

Matematika | Diszkrét Matematika

Egy Galois test karakterisztikája
Euler
Reed-Müller kódok
Művelet
Reláció
Zártság
Művelettábla
Particionálás
2002 81 oldal
814 KB
840
Dr. Turjányi Sándor - Kombinatorika és gráfelmélet

Matematika | Diszkrét Matematika

Lokális tulajdonságok
Binomiális és polinomiális tétel
Szeparáló halmazok, szétvágó halmazok, vágások, páros gráfok
1998 64 oldal
479 KB
1170
Vektorterek, lineáris egyenletrendszerek és a szimplex módszer

Matematika | Diszkrét Matematika

Valós vektor
Lineárisan független rendszer
Nemzéró vektor
2003 17 oldal
101 KB
821
BKÁE Puskás-Szabó-Tallos - Lineáris algebra

Matematika | Diszkrét Matematika

Vektorterek és elemi tulajdonságaik
Lineáris leképezések, transzformációk
Alkalmazások
Bilineáris függvények
Euklideszi és unitér terek
Determinánsok
Invariáns alterek
Differenciálszámítás
Generáló elem
1998 250 oldal
1 MB
1422
Fehér János - Diszkrét Matematika II jegyzet

Matematika | Diszkrét Matematika

Absztrakt algebra
Diszkrét matematika
Algoritmusok
Homomorfizmusok
Ábel-csoportok
Szimplexek
A hat alapeset
Körök és utak
Irányított gráfok
Euklidészi algoritmus
Kínai maradéktétel
Appendix
2000 53 oldal
490 KB
1394
Kovács Zoltán - Lineáris algebra I.

Matematika | Diszkrét Matematika

A szabadvektorok vektortere
Vektorterek
Mátrixok, lineáris egyenlet-rendszerek és determinánsok
Lineáris leképezések
Szabadvektorok összeadása és skalárral való szorzása
Vektorrendszerek függetlensége, bázis
Szabadvektorok skaláris szorzata
Külső szorzás, vegyes szorzás
Egyenesek és síkok
Térelemek távolsága és szöge
2003 77 oldal
329 KB
1545
Diszkrét matematika feladatsorok, 2003

Matematika | Diszkrét Matematika

Feladatsorok 2001-2002-2003-ból
Vektorrendszer
Lineáris kombináció
Húzás eredménye
2003 46 oldal
398 KB
1565
György-Kárász-Sergyán - BMF-NIK Diszkrét Matematika példatár

Matematika | Diszkrét Matematika

Kombinatorika
Algebrai struktúrák
Gráfelmélet
Halmazalgebra
Permutációk
Kombinációk
Predikátumok
Euler- és Hameilton-bejárások
Fák, erdők
Síkgráfok
Vektorok
Kijelentéslogika, rekurziók
Teljes indukció, halmazok számossága
2003 211 oldal
691 KB
2307


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 |

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.

Doksiajánló