Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Bolla-Krámli-Nagy - Többváltozós statisztikai módszerek

Matematika | Statisztika

Valószínűségelméleti alapismeretek
Wishart eloszlás
Regresszióanalízis
Egyszempontos varianciaanalízis
Korrespondanciaanalízis
Randomizált módszerek
Információelméleti módszerek
2015 208 oldal
2 MB
83
Statisztika

Matematika | Statisztika

Statisztikai minták
Adatok ábrázolása
A szóródás jellemzői
Gyakoriság
Relatív gyakoriság
2015 32 oldal
681 KB
121
Tátrainé Körmendy E. Katalin - Statisztika

Matematika | Statisztika

Viszonyszámok, Középértékek, Szóródás
A gyakorisági görbék (eloszlások) alakjának vizsgálata
A koncentráció
Az ismérvek közötti kapcsolat
Standardizálás, Becslés
Ár, érték, volumenindex számítás
Hipotézisellenőrzés = statisztikai próbák
Az idősorok elemzése
Korreláció, regresszió számítás
2006 436 oldal
3 MB
181
Dobos Imre - Variációszámítás és a Leontief-modell

Matematika | Statisztika

Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment tanszék
A nyereségmaximalizáló modell
Mozgásegyenletek és variációszámítás
Összefoglalás
Dinamikus Leontief-modell, Variációszámítás, Optimális pályák
Dynamic Leontief model, Calculus of variations, Optimal paths
2008 10 oldal
121 KB
30
Vargha András - Sokaságok összehasonlítása új módszerekkel

Matematika | Statisztika

Sztochasztikus összehasonlítás
Sztochasztikus rendezés
Eloszlásfüggvények
Binarizálás
A sztochasztikus ösz-szehasonlítások szakmai értelmezését
Ha pszichológiai kezelések változói sztochasztikusan körbeverik egymást
2005 20 oldal
303 KB
31
Cseh-Zábrádi - Statisztika példatár

Matematika | Statisztika

50 hallgató vizsgatesztjének eredménye
Alkalmas osztályszélesség megválasztásával készítsük el az adatok Gyakorisági eloszlását, tapasztalati eloszlásfüggvényét
Osztályhatár, valódi osztályhatár, osztályközép, osztály gyakoriság
Relatív gyakoriság
Gyakorisági poligon
Kumulatív gyakoriság, decilisét, kvartilisét
Medián
Interkvartilis, terjedelem, szórás
Variációs együttható
A minta erősen változékony
2006 13 oldal
354 KB
120
Radocha Vivien Éva - Halandósági valószínűségek vizsgálata dohányzóknál

Matematika | Statisztika

Halálozási, elérési valószínűség
Diszkrét valószínűségi változó
Ki özvegyül korábban
22 éves dohányzók
2010 31 oldal
474 KB
24
Péter Katalin - A lakásért életjáradék termék konstrukciója és kockázatai

Matematika | Statisztika

Hasonlósági mutatók
Hipotézisvizsgálat
Halandósági adatok jövőbeni fejlődése
A modell
Arima
Garch
2010 39 oldal
278 KB
23
Márton Anikó - Sztochasztikus modellek az egészségbiztosításban

Matematika | Statisztika

Jackson hálózatok
Szeminyílt hálózatok
A hálózat áteresztőképessége
Beérkezési időközök eloszlása
Kiszolgáló eszközök száma
2010 37 oldal
315 KB
19
Lőrincz Géza - A többdimenziós skálázáson alapuló statisztikai módszerek

Matematika | Statisztika

A többdimenziós skálázás matematikai modellje
A stress függvény
Prokrusztész analízis
A módszerhez alkalmazott főbb R függvények
Biplot
A matematikai modell
Dimenzió csökkentés a biplotok alkalmazásához
Biplot alkalmazása a lineáris regresszión keresztül
Az MDS és a biplot kapcsolata
Klaszterezés
Biplotok alkalmazása
2011 54 oldal
745 KB
53
Fegyverneki Tamás - Maximálkorreláció

Matematika | Statisztika

A korrelációs együttható
A kontingencia
Operátorokról
Rényi követelményei
A maximálkorreláció kiszámítása
Algoritmikus megközelítés
Összefüggőségi mérőszámok
2010 55 oldal
358 KB
27
Kalocsai Ákos - IBNR tartalékolási módszerek összehasonlítása, diplomamunka

Matematika | Statisztika

Kifutási háromszögek
Jéghegy módszer
Láncszemhányados módszer
Lánc-létra módszer
A Müncheni lánc-létra módszer
A lánc-létra módszer hibája
Elméleti alapok és formalizálás
Kifutási háromszögek
Az infláció beépítése
Eredeti adatok alapján készült becslések
2009 50 oldal
610 KB
16
Darabos Beáta - Idősorok rendbecslése információelméleti módszerekkel, diplomamunka

Matematika | Statisztika

Teszteléses eljárások
Szelekciós kritériumok
A Kullback-Leibler távolság
Az Akaike kritérium és kiterjesztései
Az általánosított Akaike kritérium
A maximum ’a posteriori’ szabály
A Hannan-Quinn kritérium
Konzisztencia
Poszt-modellszelekciós becslések
Aszimptotikus hatásosság
Alkalmazott becslési módszerek
AR(1) folyamat rendbecslése
Autoregresszív folyamat nem Gauss zajjal
Autoregresszív folyamat ARCH zajjal
Rezsimváltó modellek
2010 47 oldal
403 KB
28
Halász Sándor - Optimális stratégiák magas tranzakciós költség esetén és a szerencsejátékokban

Matematika | Statisztika

Dinamikus programozás
Binomiális együtthatók számítása
A hátizsák probléma
Optimális parkolás
A legszebb kiválasztása
A magas tranzakciós költség problémája
Modell
Bellman egyenlet
A h=1 eset
Triviális eset
Kétértékű nem pozitív cash-flow
Tönkremenetel egyszerű játékban
Óvatos stratégia kedvez® helyzetben
2010 36 oldal
270 KB
43
Berki László - Biostatisztikai módszerek a rákkutatásban, diplomamunka

Matematika | Statisztika

Exponenciális eloszlás
Weibull eloszlás
Log-logisztikus eloszlás
Gyorsított modellek
Arányos hazárd modell
A modellek tulajdonságai
Egyesített modell
Regresszióanalízis
Logisztikus regresszió
Cox-regresszió
Kumulált hazárdfüggvény
Likelihood-függvény
Exponenciális eloszlás
Weibull eloszlás
2010 49 oldal
514 KB
41
Mihálszky Gábor - Statisztika házi feladat és megoldás

Matematika | Statisztika

Mennyiségi sorok elemzése
Az adatbázis felvétele
Gyakorisági sorok, értékösszegsor képzése
A kumulált és a kumulált relatív gyakoriság megállapítása
A szórás meghatározása
A relatív szórás meghatározása
A medián meghatározása
A kvartilisek meghatározása
Aszimmetria mérőszámainak meghatározása
Koncentráció elemzés
Összegzés
2003 6 oldal
204 KB
253
Statisztika fogalmak

Matematika | Statisztika

Osztályközös gyakorisági sor
Ordinális
Kumulálás
Relatív szórás
Lorenz görbe
2004 4 oldal
120 KB
237
Gazdasági statisztika

Matematika | Statisztika

F-mutatószám
Módusz
Kvantilis fogalma
Pearson-féle mutatószám
Csuprov
Cramer
Yule
Volumenindex
Simítás
Statisztikai következtetés
Álló sokaság
Diszkrét sokaság
Korrelációs kapcsolat
Yule-féle együttható
Cramer-féle együttható
Vegyes kapcsolat elemzése
Rész- és főátlagok
Teljes eltérés
Szórásnégyzet
Korrelációs kapcsolat
2004 17 oldal
217 KB
388
Biometria

Matematika | Statisztika

A reprezentativitás relatív
Addiktivitási szabály
Kedvező esetek száma
Multiplikatív szabály
Bayes tétel
2004 9 oldal
125 KB
118
Statisztika elmélet

Matematika | Statisztika

Lineáris korreláció
Nem lineáris regresszió
Többváltozós korrelációszámítás
Idősorok vizsgálata
Trend számítás
Szezonális hatás kimutatása
Asszociációs kapcsolatok vizsgálata
T (Csuprov)-mutató
Mintavétel a statisztikában
Gazdaságstatisztikai ismeretek
Korrelációs index
Exponenciális regresszió
Kereslet jövedelemrugalmassága
2001 9 oldal
252 KB
408
BMF Statisztika, hallgatói segédanyag

Matematika | Statisztika

A statisztika alapfogalmai
Mennyiségi ismérv szerinti elemzés
Időbeli ismérv szerinti elemzés
A statisztikai táblák elemzése
Főátlagok összehasonlítása
Indexszámítás standardizálással
Érték-, ár- és volumenindexek
Összefüggések az indexszámításban
Kétváltozós korrelációszámítás
Kétváltozós regressziószámítás
Trendszámítás – mozgóátlagolással
Analitikus trendszámítás- lineáris trend
2004 46 oldal
492 KB
813
Statisztika jegyzet, 2000

Matematika | Statisztika

A statisztika története
Adatszerzési módok lehetőségek
Középértékek
Standardizálás
Lineáris korreláció
2000 27 oldal
355 KB
366
Standardizálás

Matematika | Statisztika

Átlag
Jellemez
Főátlag
Csoportátlag
Súlyarány
2009 8 oldal
143 KB
183
Gazdaságistatisztika fogalmak

Matematika | Statisztika

Termelő-szolgáltató tevékenység elemzési sajátosságai
A minőség elemzése
Gyártási folyamat és a késztermékek minőségének vizsgálata
Munkaidő-kihasználás elemzése
Kapacitáskihasználtság vizsgálata
2005 6 oldal
41 KB
214
Gröller Ákos - Cramér-Rao típusú becslések a kvantumstatisztikában

Matematika | Statisztika

Az operátor-formalizmus
Nyomoperátorok és Hilbert-Schmidt operátorok
Cramér–Rao egyenlőtlenség a klasszikus statisztikában
Elégségesség, teljesség, exponenciális család
Cramér–Rao-tétel, Fisher-féle információs határ
Kvantum Fisher-információ
Kvantum teljesség és elégségesség
Exponenciális és transzformációs kvantum-modellek
Paraméterek becslése méréssel
Cramér–Rao tétel egydimenziós állapotcsaládra
A kvantum Fisher-információs határ általánosításai
Csencov unicitási tétele a kommutatív esetre
Kvantumállapotok monoton Riemann-metrikái
Dualitás kovariancia és Fisher-információ között
A Bhattacharyya-határ
2003 66 oldal
602 KB
51
A tőzsdeügynökök példája

Matematika | Statisztika

Ügynök
Fix bér
Jutalék
Fizetni
Szerződés
Optimális korrekciós tényező
Optimális intenzitás
Hogyan függ össze a megfigyelt teljesítmény és a tőzsdeindex
Legyen jutalékos rendszer
Helyes válaszok
2004 3 oldal
119 KB
210
Hajdu Ottó - Többváltozós statisztikai, ökonometriai képletek

Matematika | Statisztika

Kovariancia
SVD tulajdonságok
Bináris metrikák
Kategória kimenetű magyarázó változók
Portfoliók kockázata
A sajátérték feladat
Spektrális felbontás
Singular Value Decomposition
2005 99 oldal
358 KB
224
Biometria II - Nem paraméteres statisztikai módszerek

Matematika | Statisztika

Rangokon alapuló próbák
Két független minta összehasonlítása (Wilcoxon-Mann-Whitney)
A binomiális eloszláson alapuló próbák
A szükséges minta-elemszám meghatározása
Khi-próbák
Homogenitás-vizsgálat
2006 70 oldal
748 KB
255
Üzleti statisztika

Matematika | Statisztika

Gyakorisági táblázatok
Konfidencia intervallumok
Statisztikai próbák során fellépő hibák
Ordinális mérési skálák
Intervallum skálák
2004 88 oldal
660 KB
685
Statisztika képletek

Matematika | Statisztika

Átlagok
Helyzetmutatók
Kvantilisek
Súlyozatlan
Medián
Kvartilis eltérés
Középeltérés
Alakmutatók
Pearson
Láncviszonyszám
Tartamidősor átlaga
2002 3 oldal
101 KB
881
Kereskedelmi technikus képzés - Statisztika

Matematika | Statisztika

Statisztikai alapfogalmak
A viszonyszámok
A középértékek
A viszonyszámok és az átlagok
Az indexek
Az áruforgalmi mérlegsorok
A koordinációs viszonyszám
Forgási sebesség napokban
A helyzeti középértékek
Az összehasonlító viszonyszámok átlagai
Az áruforgalmi mérlegsorok
2006 7 oldal
135 KB
398
A befektetési és finanszírozási döntések megalapozása gazdasági számításokkal

Matematika | Statisztika

Az eszköz és forrásszerkezet egyeztetése a tőke lejárata szerint
A finanszírozási stratégiák
Befektetés értékpapírokba
Illeszkedési elv
Agresszív, konzervatív, szolid
Netto forgótőke
Tartós befektetési eszközök
2001 2 oldal
102 KB
299
Statisztika tételsor, 2003

Matematika | Statisztika

A statisztikai adatok, -sorok grafikus ábrázolása.
Viszonyszámokból számított indexek
Kétmintás t-próba
Szórások statisztikai próbája: F-próba
2003 52 oldal
769 KB
701
Gazdaságstatisztika

Matematika | Statisztika

Ágazati kapcsolatok mérlege (ÁKM)
Életszínvonal statisztika
A lakosság fogyasztása
Nomenklatúra
Gazdaságstatisztikai osztályozás
Ágazati osztályozás
Halmozódás
Teljes ipari termelési érték
Tőkeszámla
Alsó szárny
A gazdaságstatisztika jellegzetes indexei
Fogyasztási egység
2001 9 oldal
139 KB
512
Gazdaságstatisztika fogalomtár

Matematika | Statisztika

Folyó ár
A szállítás és a hírközlés termelési mutatói
A gazdasági növekedés mérése
Átfedés-mentesség
Nettó hozzáadott érték
Bruttó termelés
A háztartások szektora
2001 7 oldal
123 KB
373
Statisztika jegyzet, 2001

Matematika | Statisztika

Statisztikai sokaság
Statisztikai ismérv
Leíró statisztika
Ismérv típusai
sztochasztikus kapcsolat
Adat, mutatószám, modell
A viszonyszámok
Gyakorisági sorok
Középértékek
Számított középértékek
2001 38 oldal
224 KB
952
Bernhardt Péter - Statisztika jegyzet, 2001

Matematika | Statisztika

Mikro-, mezo- és makro statisztika
A statisztikai sokaság és típusai
Összetételindex
A statisztika kialakulása fejlődése
A statisztika felosztása
Általános statisztika
A statisztikai ismérvek
Jellemzők közötti kapcsolatok
Mérési skála
Adatszerzési módok
Relatív hibakorlát
A statisztikai osztályozás és típusai
Csoportképző ismérvek
2001 73 oldal
704 KB
1650
Statisztika ellenőrző kérdések

Matematika | Statisztika

Statisztikai sokaság
Ismérvtípusok
Elemi adat
Mi a statisztikai tábla
Mit értünk viszonyszám alatt
Mit értünk relatív gyakoriság alatt
Átlagos változási ütem
2003 18 oldal
211 KB
456
Domján György - Statisztika összefoglaló

Matematika | Statisztika

A Központi Statisztikai Hivatal
A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatal
A Legfőbb Ügyészség
A Magyar Nemzeti Bank
A Gazdasági Versenyhivatal
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
Az Állami Bankfelügyelet
A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek
Számított középértékek
Az asszimmetria mutatói
Árindex
Számtani átlag
Négyzetes átlag
2002 5 oldal
167 KB
1139
PSZF Statisztika II. elméleti jegyzet, 2005

Matematika | Statisztika

Intervallum becslés
Hipotézis vizsgálat alapjai
A khinégyzet-eloszlás
Egyoldali és kétoldali statisztikai próba
Egymintás és kétmintás statisztikai próba
2005 10 oldal
187 KB
1541


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 |

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.