Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Kovácsné Szabó Edit - Tehetséggondozás

Oktatás | Neveléstan

Tehetség
Tehetségkategóriák
Miről ismerjük fel a tehetséget
Óvónő
Felnőtt
Gyerek
2016 14 oldal
247 KB
13
Testi-lelki egészségért játékkal, mozgással

Oktatás | Neveléstan

Óvoda
Gyerekek
Mozgás
Test
Lélek
Nevelés
Prevenció
2013 67 oldal
312 KB
34
Molnár Györgyvér - Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban

Oktatás | Neveléstan

Képességfejlesztés
Tartalmi beágyazottság
Induktív gondolkodás
Általánosítás
Megkülönböztetés
Kapcsolatok felismerése
Kapcsolatok megkülönböztetése
2006 18 oldal
180 KB
31
Alap mozgás készségek fejlesztése

Oktatás | Neveléstan

Ybike
Mozgáskészség
Fejlesztés
Gyakorlatok
Játék
2016 12 oldal
766 KB
41
Bozzayné Káli Tünde - Egy gyermek, két nyelv

Oktatás | Neveléstan

Kétnyelvűség
Oktatási nevelési program
Spontán nyelvelsajátítás
Angol nyelv
Pedagógiai módszer
2016 6 oldal
524 KB
33
Dr. Pais Ella Regina - Generációs kihívások a szakmai tanárképzésben

Oktatás | Neveléstan

Kit nevelünk és oktatunk
Ki nevel és tanít
Családi attitűdök szerepe
Babyboom generáció
X generáció
Általános személyiségi kompetenciák
Tanulóközpontúság
2016 25 oldal
393 KB
14
A gyermek a nevelés folyamatában

Oktatás | Neveléstan

A gyermekkor történeti változásai
A gyermek mozgástere
A gyermekkor sajátosságai napjainkban
A gyermekkor változási irányai
A tapasztalatok médiafüggőségének tendenciája
A gyermeki jogok
A pedagógiai tudás és felügyelet szakszerűbbé válása
A gyermeki szükségletek
2016 9 oldal
157 KB
33
Dömsödy Andrea - Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Oktatás | Neveléstan

Az információs műveltség
A tudás részei
Nézetek az internetről
A kutatás menete
Az adatfelvétel módszerei
A kutatás eredményei
A könyvtár pedagógia területén
2012 272 oldal
4 MB
18
Hamar-Karsai - Az iskolai testnevelés affektív jellemzői 11-18 éves fiúk és lányok körében

Oktatás | Neveléstan

Érzelem
Tanulási élmény
Kérdőív
Kutatás
Eredmények
2008 13 oldal
135 KB
14
Mozgáskultúra és tánc az óvodában

Oktatás | Neveléstan

Ismétlődő mozdulatok
A gyermektánc
A játékdalok
A mozgáskultúra
Hangszereke
Kíséret
2015 4 oldal
275 KB
28
Dr. Csathó Árpád - A mentális fáradtság hatása a figyelmi rendszerek működésére

Oktatás | Neveléstan

Mentális fáradtság
Vizuális figyelmi szelektivitás
Tárgyhoz kötött figyelem
Környezeti észlelés
2015 25 oldal
986 KB
40
Gyarmathy ÉVa - Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon

Oktatás | Neveléstan

Tehetség
Tehetségazonosítás
Tehetségkoncepciók
Magyarországi tehetséggondozás
Digitális kor
Utak a sokféle tehetség felé
2013 17 oldal
264 KB
33
Szenczi Beáta - Olvasási motiváció

Oktatás | Neveléstan

Az olvasás válsága
Területspecifikus tanulási motiváció
A minőségi különbségek
Olvasási motiváció
Nemzetközi szakirodalom
Neveléstudományi kutatások
Az önhatékonyság
Célorientáció
2010 29 oldal
233 KB
40
Földiné Dr. Angyalossy Zsuzsa - A vak vagy fényérzékeny gyermekek integrált nevelése, oktatása

Oktatás | Neveléstan

Fényérzékeny
Látássérült
Érzékelés
Látó közösség
Környezetünk
2015 15 oldal
168 KB
7
Benyóné Ott Ildikó - Beszédfejlődés, fejlesztés

Oktatás | Neveléstan

A beszédfejlődés
A csecsemők
A térben való tájékozódás
A nyelvelsajátítás
Nyelvészeti-kommunikációs elmélet
A beszédfejlődés szakaszai
A beszédkésés tünetei
A makroglosszia
2015 10 oldal
131 KB
37
Hadzsy-Szittnerné-Pelyhe - A multikulturális és interkulturális nevelés

Oktatás | Neveléstan

A multikulturalitás
Az interkulturális
Szemléletváltás
Iskolák
Csoportok
Konfliktusok
Szocializációs rendszer
2008 8 oldal
329 KB
20
Szvetelszky Zsuzsanna - A gyermek szeme a jövő tükre

Oktatás | Neveléstan

XXI. század gyermekei
Környezeti nevelés
Közvetlen tapasztalatszerzés
Műmesék
Kisgyermekkor
Rémisztgetés
Ökológiai szemlélet
2015 6 oldal
84 KB
22
Vida Ágnes - S.O.S. Hiszti

Oktatás | Neveléstan

Hiszti
Sírás
Hat, nyolc hónap
Dackorszak
Tiltás
Egy éves kor
Fizikai megtapasztalás
Feszültség forrás
2015 15 oldal
182 KB
64
Darvas Ágnes - Ágazatközi tervezés, szektorközi együttműködések, illetve a kisgyermekkori nevelés szerepe a korai iskolaelhagyás arányainak csökkentésében

Oktatás | Neveléstan

A lemorzsolódás
A hazai gyerekszegénység
Kisgyerekkori nevelés
Kora gyermekkori szolgáltatások
Bölcsőde
Szektorközi együttműködések
2013 22 oldal
797 KB
6
Csobothné Hegedűs Mária - Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére

Oktatás | Neveléstan

Szólánc
Ellentétek
Betűrejtvények
Kakukktojás
Magyar szóval az idegen eredetű szavakat
Szókereső
2009 36 oldal
285 KB
54
Fejes József Balázs - A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei a célorientációs elmélet alapján

Oktatás | Neveléstan

A tanulási motiváció
A célorientáció
Célstruktúrák
A célok pedagógiai jelentősége
Tanulói célok
2010 13 oldal
160 KB
57
Zilahi Józsefné - A néphagyomány helye és szerepe az óvodai nevelésben

Oktatás | Neveléstan

Kultúránk
Néphagyomány
Óvodai nevelés
Hagyományápolás
Családi környezet
Élménygondolkodás
2004 4 oldal
102 KB
17
Nagy Lászlóné - A kutatásalapú tanulás és a természettudományok tanítása

Oktatás | Neveléstan

Spronken-Smith
Természettudományos oktatásunk
A külföldi tapasztalatok
A tanítási metodika
A problémaalapú tanulás
A problémamegoldó tanítás
A felfedezéses tanulás kutató felfedező módszer
A természettudományos műveltség
2010 21 oldal
524 KB
22
A babajelelés szabályai

Oktatás | Neveléstan

A tanulási folyamat
Kitartás
Másokkal is
Lelkesedés
Leterhelés
Nem tökéletes
2015 4 oldal
345 KB
17
Lakatos Gabriella - Vizuális nevelés

Oktatás | Neveléstan

A vizuális rendszer alapjai
A kontraszt
A kép tere
Térábrázolási rendszerek
Javasolt fejlesztési módszerek és gyakorlatok
Nevelési feladatok megfogalmazása
Műalkotások elemzése
Az arány
A dekoratív, díszítő kompozíció
2010 50 oldal
4 MB
51
Hegedűsné-Juhász-Kovács - A játék hatalma

Oktatás | Neveléstan

Örömforrás
A gyermekek és állatok játéka
A gyermek és felnőtt játéka
Fiúk és lányok játéka
Milyen egy jó játék
A gyermek korai fejlődése
Játékötletek a korai gyermekévekre
Mit válasszunk a játékboltban
2015 44 oldal
911 KB
60
Borók-Csipkésné-Farkasné - A mindennapos játékos egészségfejlesztő testmozgás

Oktatás | Neveléstan

Személyi- és tárgyi feltételek
Az egészségnevelés
Környezetünkkel kapcsolatos ismeretek
Egészséges táplálkozás
Egészségtudatos táplálkozási szokások
2009 16 oldal
593 KB
27
Antalné Szabó Ágnes - Az anyanyelvi nevelés új stratégiái

Oktatás | Neveléstan

A változó környezet
Társadalmi-politikai környezet
A műszaki-technikai környezet
Az anyanyelvi nevelés régi új céljai, feladatai
A kommunikációs készség fejlesztés
A pozitív anyanyelvszemlélet
A kódváltás képessége
Az anyanyelvi nevelés tartalmi megújulása
2014 21 oldal
146 KB
21
Somogyi Angéla - Nevelési problémák és a család

Oktatás | Neveléstan

A magatartászavar értelmezése
A magatartászavar tünetei
Az agresszív magatartás
Magatartászavar egy eset tükrében
A pedagógus teendői
2014 7 oldal
181 KB
35
A kooperatív tanulás, kooperatív módszer

Oktatás | Neveléstan

Az élet és a munkahelyzetek
A kooperatív tanulás lényege
Mozaiktanulás
Csoportkutatás
Egyéni felelősség
Fejlesztő módszerek
Tanulásszervezés
Epochális oktatás
2014 12 oldal
157 KB
89
Gombocz Jánosné - A pedagógia alapkérdései

Oktatás | Neveléstan

A pedagógia tárgya
A nevelés gyakorlata
A nevelés lehetősége, szükségessége
Politechnikai nevelés
A jellem
Esztétikai nevelés
Módszerfelosztás
Meggyőződés
A pedagógiai tevékenység sikere
2014 15 oldal
148 KB
52
Szakmári Klára - Görög mitológiai történetek feldolgozása

Oktatás | Neveléstan

Mitológiai történetek és hősök megismerése
Az anyaggyűjtés
Látogatás más kulturális intézményekbe szakkönyvtár, múzeum, mozi, hangversenyterem
A választott projektproduktumok elkészítése
Olimposzi nap
2014 29 oldal
868 KB
31
Antal Sándor - Magyar művelődéstörténet

Oktatás | Neveléstan

A bizonyosság határvidéke
A középkori műveltség elemei
A késő középkor jellemzése
A korai reneszánsz művelődéstörténeti adalékai
A reneszánsz és a reformáció
A barokk és az ellenreformáció
A kuruc korszak és költészete
2008 71 oldal
769 KB
34
Sági Zoltán - Amit magunkkal hozunk, továbbadjuk

Oktatás | Neveléstan

Amikor a szerepek felcserélődnek
Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk
Amikor a leválás nehezített
Amikor a testi fenyítés dominál
Amikor szavakkal bántanak
2013 6 oldal
99 KB
37
Portik Erzsébet Edit - Gyermeknevelés az ókori társadalmakban

Oktatás | Neveléstan

Nevelés az ókori keleti társadalmakban
A görög nevelés archaikus korszaka
Nevelés az ókori Rómában
Gyermekáldozatok az ókori civilizációkban
Az írásos források tanúsága
A polinéziaiak
Karthágó
A fiúk nevelése hét éves koruk után
A múzsai nevelés
A gümnasztikai nevelés
A görög lányok
A szakmai műveltség
Spárta
Az archaikus kor
2013 10 oldal
99 KB
34
Lakatos Gabriella - Gyakorlati készségek fejlesztése

Oktatás | Neveléstan

A vizuális percepció
A vizuális gondolkodás
A vizuális kultúra, a vizuális kommunikáció és a vizuális művészetek
A tantárgy helye, szerepe az oktató- nevelőmunkában
A firkától a művészi rajzig
A gyermekrajzok fejlődési állomásai
A színek használata
Emlékezet, képzelet, valóság
A rajz iránti attitűdök
Tárgy és környezetkultúra
A kézimunka, gyakorlati készségek fejlesztése
A kéz ügyessége
A motiváció
A kreativitás
Az esztétikai érzék
2011 60 oldal
3 MB
82
Óvónő, szakmaismertető információs mappa

Oktatás | Neveléstan

Az óvodai nevelés általános feladatai
Az egészséges életmód alakítása
Az óvodapedagógus szakmai feladatai
Látogatásokat, kirándulásokat szervez
Az óvónő napi tevékenysége változatos, bár naponta ismétlődik
óvodás gyerekkel,
Szülőkkel, a gyermek hozzátartozóival
Dajkával, pedagógiai asszisztenssel
Óvónő kollégákkal, az intézmény vezetőjével
2008 11 oldal
112 KB
24
Dr. Buda Béla - Nevelési tanácsadók Magyarországon

Oktatás | Neveléstan

Szubjektív visszatekintés és szakmai értékelés
A Nevelési Tanácsadók léte és munkája
A fejlett ipari országokban is szükséglet
A lelki egészség megőrzésének mai irányelvei
A kutatások felértékelik a tanácsadás
Mindehhez ösztönző lehet, ha a nevelési tanácsadás jelenlegi Intézményhálózata
2009 2 oldal
58 KB
12
Emotional intelligence for children ages 8-10

Oktatás | Neveléstan

InTRApersonal Scales
Self Regard
Emotional Self-Awareness
Assertiveness
Independence
InTERpersonal Scales
Empathy
Social Responsibility
Interpersonal Relationship
Reality Tes
Flexibility
Problem Solving
Stress Management
Stress Tolerance
Impulse Control
General Mood Scale
2013 33 oldal
729 KB
8
Középkori nevelés

Oktatás | Neveléstan

A keresztény embereszmény
A kolostorok a nyugodt szellemi élethez biztosítottak
Kolostori iskolák
Plébániai iskolák
Székesegyházi iskolák
Városi plébániai iskolák
Első magyar egyetemek
Elsőként a pécsi iskola kapott egyetemi rangot
Lovagi nevelés
Világi nevelés
Johannes Amos Comenius
Luther Márton
2012 26 oldal
431 KB
57


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 |

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.

Doksiajánló