Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Dr. Vigvári András - A banki belső ellenőrzés aktuális kérdései

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Az elmúlt évtized új kihívásokat hozott mind a versenyszektorban
A pénzügyi szolgáltató szektor, különösen annak a monetáris Szektorhoz tartozó része
A pénzügyi szolgáltató szektor ellenőrzési rendszere
Külső ellenőrzés
A betétesek védelmét szolgáló törvényi előírások
Tulajdonosi ellenőrzés
Egy sajátos szereplő
Belső ellenőrzés
Belső irányítási rendszer
A függetlenített belső ellenőrzés
A vagyontárgyak megóvása és rendeltetésszerű használata
A banki belső ellenőrzés szabályozási kérdései
Néhány új kihívás a hazai bankok belső ellenőrei részére
Az ellenőrzési célok változása
1999 14 oldal
186 KB
38
Kontroller statisztikus, szakmaismertető információs mappa

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában
A kontroller statisztikus a tervezési, ellenőrzési és Információellátási rendszereket hangolja össze
A feltárt ismeretek alapján folyamatosan ellátja a vezetést
SAP, BPX, ROSS
Hol végzi a munkáját
A kontroller statisztikus munkáját irodában végzi
2008 8 oldal
80 KB
18
Erőss-Radnóti-Romhányi - Banki kontrolling

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

A bankokról és a banki számvitelről általában
Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége, a bankmérleg
Eredménykimutatás, aktív bankügyletek, faktorálás és forfetírozás
Passzív bankügyletek, bankszámlabetét, felmondásos betét
Lekötött betétek
Az értékpapír-formát öltő betétjellegű konstrukciók
Jegybanktól származó források, kényszer likviditási hitel
Értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelek
Váltóviszontleszámítolás
Devizafedezet mellett nyújtott hitelek
Meghatározott gazdaságpolitikai célra igénybe vehető Refinanszírozási hitelek
Hitelkockázat vagy a visszafizetés kockázata
Nemzetközi kockázatmegelőző szabályozás
A pénzintézeti informatika sajátosságai
Főkönyv analitika egyeztetés, kötelező jelentéskészítő rendszer
2005 26 oldal
340 KB
57
Humán controlling ügyintéző, szakmaismertető információs mappa

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Feladatok és tevékenységek
Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában
Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia
Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés
együttműködés,
Jó látás
Jó beszélőképesség, ép hallás, fokozott figyelem
2008 8 oldal
72 KB
17
Székely-Bodnár - Tisztánlátás az egészségügyi intézmények gazdálkodásában a klasszikus kontrolling módszertan alkalmazásával

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Primer költséghely
A protokollon keresztül lehetôség van
Költségsorok szintjén
Költséghelyi saját, átterhelt, fix és proporcionális költségek
Költségösszetevők költségkulcsok eltérése
Indokolt költségek vizsgálata
Önköltségeltérések
Protokoll eltérések
Bevétel és fedezeteltérések
2004 4 oldal
34 KB
14
Mérlegképes könyvelő, képletgyűjtemény komplex elemzéshez

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Tőkeerősség
Kötelezettségek részaránya
Céltartalékok aránya
Befektetett eszközök fedezete
Saját tőke növekedési üteme
Pénzügyi helyzet elemzése
Adósságállomány elemzése
Adósságállomány aránya
A saját tőke aránya
Rövid távú pénzügyi helyzet (likviditás) elemzése
Likviditási mutató
Főbb mérlegtételek részletes elemzése
Használhatósági fok
Készletek forgási sebességének alakulása
Készletek forgási sebességének alakulása
Befejezetlen termelés
2012 5 oldal
128 KB
908
Mérlegképes könyvelő, államháztartási szak, államháztartási számvitel, elemzés, ellenőrzés megoldással

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Kiemelt főkönyvi számlák egyenlegei
Egy önkormányzati költségvetési szerv
Költségvetési függő kiadások állománya
Költségvetési függő kiadások forgalma (K)
Költségvetési egyéb átfutó kiadások állománya
Költségvetési egyéb átfutó kiadások forgalma
Pénzmaradvány-kimutatás
Eredménykimutatás
Gazdasági művelet megnevezése
Két helyi önkormányzat egy-egy konyhát üzemeltet
Előirányzat számlák zárása
2005 25 oldal
283 KB
254
Mérlegképes könyvelő, államháztartási szak, elemzés tételek

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

A pénzmaradvány arányának elemzése
A pénzforgalmi eredmény elemzése
Ismertesse a tárgyi eszközök kapacitás kihasználásával kapcsolatos
Ismertesse a követelések elemzésével kapcsolatos feladatokat
Ismertesse a tárgyi eszközök volumenére, összetételére, Korszerűségi szintjére vonatkozó elemzési módszereket
Ismertesse az elemzés statisztikai eszközei közül az átlagokkal Kapcsolatos jellemzőket
Ismertesse az államháztartás szervezetei beruházási Tevékenységének elemzési feladatait
Ismertesse az államháztartás makroszintű elemzésének módszereit
Az élelmezés tápanyagértékének elemzése
Ismertesse az elemzés statisztikai eszközeit
Milyen következtetéseket lehet levonni a készletek forgási Sebességének elemzése során
2010 18 oldal
211 KB
292
Mérlegképes könyvelő, államháztartási szak, ellenőrzés tételsor

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Állami Számvevőszék ellenőrzési szerepét, feladatai
Az ellenőrzés hosszú és rövid távú tervezésének lényege
Az ellenőrzés megállapításainak jogkövetkezményeinek lényegi
Ismertesse a belső kontroll rendszer lényegét
Ismertesse a kockázatkezelés lényegét
Pénzügyminisztérium feladatát
Ismertesse a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos feladatokat
belső ellenőrzési rendszer által észlelt szabálytalanságok esetén
Ismertesse a belső ellenőrzés formáit
Ismertesse a belső ellenőrzési kézikönyv lényeges elemeit
Az államigazgatási ellenőrző szervek, ellenőrzések
Az államigazgatási ellenőrző szervek, ellenőrzések
A ktgvetési ellenőrzés feladatai, eszközei
Az államigazgatási ellenőrző szervek, ellenőrzések
EU-s források ellenőrzésének folyamatát, módszertanát, szervezet
2010 16 oldal
255 KB
217
Véry Zoltán - Funkcionális controlling

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Fejezetek a funkcionális-controlling praxisból
Üzletelemzési funkció
Hasonlóságelemzés (Dr Pitlik László)
Pénzügyi funkció
Építőipari controlling: Pénzügyi controlling (Süle Gabriella)
Termelési funkció
Építőipari controlling: Projekt controlling (Süle Gabriella)
Kapcsolati funkció
Építőipari controlling: PPP projektek controllingja (Süle Gabriella)
Beruházási funkció
A kockázat újszerű kezelése a beruházási célválasztásban - A reálopciók realitása (Dr Bélyácz Iván)
Innovációs funkció
Informatikai innováció-controlling (Kristóf Péter)
Képzési funkció
2009 10 oldal
260 KB
83
Csurgó Krisztina - Környezeti Kontrolling

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

A rendszerhatárok kijelölése
Környezeti költségek azonosítása
A környezeti költségek felosztása|
Az eredmények felhasználása
Szokásos költségek
Feltételes költségek
Intangibilis költségek
Externális költségek
GRI fejlődését elősegítő tényezők
A jelentés határainak kijelölése
A megfelelőség szintjének meghatározása
Értesítés az Útmutató használatáról
A jelentés tapasztalatainak kiterjesztése
A jelentés tartalmának, minőségének és határainak meghatározása
Standard adatközlés
2007 71 oldal
356 KB
40
Bognár Erzsébet - Controlling-rendszer kialakítása és bevezetése az Aramis Holding Kft-nél

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

A controlling gazdasági szükségessége
Az Aramis Holding története
A controlling helye a vállalat irányításában
Centralizált controlling
Decentralizált controlling
A controlling időhorizontjai
A kivárás stratégiája
Részrendszerekben való gondolkodás
Siettetés stratégiája
Információs-rendszer vizsgálata
Stratégiai controlling
2003 65 oldal
245 KB
144
Mérlegképes könyvelő, az ellenőrzés munkaszakaszai

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Előkészítés, felkészülés, helyszíni ellenőrzés, írásba foglalás
Jegyzőkönyv
Ok-okozati összefüggés
Javaslatok
Felelősség
Szabálytalanság ténye
Írásbeli magyarázat
Megismerési záradék
Záradékok
Piackutatás, marketingtevékenység
Vizsgálati program
Részletes vizsgálati feladatok
2006 10 oldal
188 KB
183
Szóbeli ellenőrzés tételek

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Az ellenőrzés kialakulását, fejlődését, az állami ellenőrzés Tartalmát; a Legfőbb Állami Számvevőszéket; az ellenőrzés Rendszerét 1945-től 1989-ig terjedő időszakban
Mutassa be a költséggazdálkodás általános ellenőrzését
A közvetlen és a közvetett költségek elszámolásának ellenőrzése A költségnemek elszámolásának ellenőrzésével
Határozza meg az ellenőrzés fogalmát
Ismertesse az anyaggazdálkodás ellenőrzését, értékelését
A vásárolt anyagok gazdálkodásának ellenőrzését
A vásárolt anyagok állományának ellenőrzését
Az anyagfelhasználás ellenőrzését
A vásárolt anyagok értékelésének és nyilvántartási rendjének
A raktárgazdálkodás hatékonyságának ellenőrzését
2010 65 oldal
779 KB
131
Mérlegképes könyvelő, kidolgozott ellenőrzés tételsor

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Ismertesse az ellenőrzés kialakulását
Mutassa be a költséggazdálkodás általános ellenőrzését
Határozza meg az ellenőrzés fogalmát és a kapcsolatos alapfogalmakat
Sorolja fel az ellenőrzések különböző ismérvek szerinti csoportjait
Sorolja fel az államigazgatási ellenőrző szerveket
Ismertesse a céltartalékok, a leírások, a visszaírások
Beszéljen részletesen a Gazdasági Versenyhivatal
Ismertesse a belkereskedelmi tevékenység ellenőrzésének
2008 113 oldal
857 KB
294
Mérlegképes könyvelő, kidolgozott ellenőrzés tételek

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

A költséggazdálkodás általános ellenőrzése
Az ellenőrzés fogalmát és a kapcsolatos alapfogalmakat
Az anyagszükséglet ellenőrzése
Részletezze a létszámgazdálkodás ellenőrzését
Előzetes ellenőrzés
A növénytermelési folyamatok végrehajtásának vizsgálata
A beruházások és az értéknövelő felújítások ellenőrzését
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési feladatai
A takarmánygazdálkodás ellenőrzése
2010 52 oldal
716 KB
467
Mérlegképes könyvelő, ellenőrzés jegyzet

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Ellenőrzés logikai folyamata
Hatósági érdekek képviseletében végzett ellenőrzés
Ellenőrzések csoportosítási lehetőségei
Vizsgálatba bevont adatok körét tekintve
Tényhelyzet megismerésének eszközei
2006 24 oldal
338 KB
224
Ellenőrzés összefoglaló

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Ellenőrzés szabályozása
Átfogó ellenőrzés
Témavizsgálat
Célvizsgálat
Utóvizsgálat
Elővizsgálat
Próbavizsgálat
Kiegészítő ellenőrzés
Kapcsolódó ellenőrzés
Önellenőrzés
Ellenőrzés és audit
Károk megelőzése
Korrupció elleni harc
Ellenőrzés végrehajtása
2007 6 oldal
134 KB
80
A kontrollingról általában

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Stratégiai kontrolling eszközei
Operatív kontrolling eszközei
Semleges ráfordítás
Teljesítmény
Költségviselők
Merev tervköltség
Rugalmas kalkuláció
Árbevétel kontrolling
Likviditás Elemzés
SOFT elemzés
Radarábra
Benchmarking
Kontrolling-rendszer kiépítésének feladatai
2004 13 oldal
258 KB
199
Horváth László - Oracle Financial Analyzer (OFA), mint kontrolling eszközrendszer ismertetése

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

A kontrolling rendszerről általában
A kontrolling eszközrendszere
Eszközzel szembeni elvárások
OFA fogalmak
Eszköz ismertetése
Előnyök és hátrányok
2005 22 oldal
702 KB
80
Vezetői kontrolling

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Orgverg fogalma
GYELV analízis
Controlling bevezetése
Az operatív controlling alkalmazása
A folyamatos információellátás
1999 10 oldal
68 KB
146
Controlling tételek

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Controlling szemléletmód
Vezetés-orientált számvitel
Költségek tervezése
Értékesítési program
Tervezés követelményrendszere
Operatív, stratégiai
Gazdaságossági számítások
Kockázat, infláció, nettó jelenérték
Diszkontálás, annuitás
Beszámolási rendszer felépítése
Projekt módszertan a gyakorlatban
2005 33 oldal
566 KB
249
Költségszámítási módszerek

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Teljes költség számítás
Kalkulált adatok
Tervköltség számítás
Többlépcsős fedezetszámítás
Üzemi, vállalati, termékszintű, fixköltség, változó költség
2005 2 oldal
43 KB
199
Kontrolling tételek, 2006

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Kalkulál
Vezetés orientált számvitel
Operatív tervezés
A kockázat és az infláció tervezése
Mérlegelemzés, likviditástervezés
2006 30 oldal
383 KB
190
Ellenőrzés jegyzet

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Államhatalmi ellenőrzés
Államigazgatási ellenőrzés (Kormány és az alárendelt szervek)
Tulajdonosi ellenőrzés
Hitelintézeti ellenőrzés
Könyvvizsgálói ellenőrzés
Belső ellenőrzés
Felügyeleti ellenőrzések
2008 22 oldal
172 KB
173
Vizsgálati program

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Szaporulati mutató alakulása
Átlagos tehénlétszám alakulása
Elhullási százalék
Takarmányozási napok száma
Kényszervágások és selejtezések gyakorisága
Az egyes korcsoportok létszám alakulása
Az állatok ivar és korszerinti összetételének vizsgálata a hasznosítási irány szempontjából
2004 8 oldal
61 KB
79
Elemzés ellenőrzés alapjai szigorlati tételek

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Periódikus
Aperiódikus elemzés
Utólagos vizsgálat
A folyamat állapota, helyzete szempontjából
Statikus
Dinamikus
Hipotézis
Gazdaságossági számítások
Költségkalkulációk
Megtérülési számítások
Eladósodottság
Kapacitás-kihasználás
Eredmény ellenőrzés
Munkaterv
Ütemterv
Okmánytípusok
2009 34 oldal
191 KB
231
Dr. Vígvári András - A gazdasági elemzés módszerei

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Leíró statisztikai módszerek
Összehasonlítás
Közvetlen költség
Általános költség
Egyéb költség
Jövedelem adó
Nettó jövedelem
2005 11 oldal
72 KB
269
Elemzés, képletek

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Alacsony tőkeszorzó
Kamatbevétel
Likviditási ráták
Bankok kötelezettségei
Üzletpolitika
Nagybetétek aránya
Fedezettségi mutató
Általános tartalék
Saját tőke aránya
Tőkeáttétel
Bázeli
Átlagos forrásköltség
Részvényárfolyam
Osztalék
Bérköltség
2001 8 oldal
17 KB
333
Controlling

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

SWOT-analízis
BSC
Operatív controlling
Stratégiai
Termékkalkuláció
Monitoring
Nettó cash-flow
Beszámoló
DU PONT ZVEI
Tőke megtérülés ROI
Innovációs folyamat
OLTP
Pénzügyi menedzsment
Kockázatkezelés
Ügyfélkapcsolat
Humán-erőforrás
2005 24 oldal
154 KB
368
Ellenőrzés és könyvvizsgálat tételek

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenysége
A belső ellenőrzés lényege
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara főbb szabályzatai, lényegük
A belső ellenőrök munkájának hasznosítása, a hasznosítás feltételei, kapcsolódó megoldási tesztek
A könyvvizsgálói jelentés fogalma, típusai, követelményei
Pénzügyi ellenőrzési standardok
Világtendenciák a számviteli és pénzügyi ellenőrzés területén
A belső irányítás
Az ellenőrzés megszervezése
Az egyes ellenőrzést végző szervezetek tekintetében kialakulnak
Az ellenőrzési kézikönyv
2009 73 oldal
677 KB
273
68 kérdés és válasz a kontrolling témaköréből

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Regisztrátor
Külső tanácsadók szerepe, fontossága
Projekt controlling
A stratégiai controlling funkciói és szerepe a menedzseri munkában
A vezetés oldaláról melyek a leglényegesebb szempontok a controlling bevezetésénél
A CO szemlélet és módszer lényege, fogalma, filozófiája
A szervezetek belső irányításának és a co-nak a kapcsolta, Funkcionális összefüggései
A controllerekkel szemben támasztott követelmények
Személyiségbeli követelmények
48 Külső tanácsadók szerepe, fontossága
Vezetői számvitel
2003 23 oldal
277 KB
525
A kontrollingról röviden

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Operatív controlling-részrendszer
ZVEI mutatószámrendszer
Du Pont mutatószámrendszer
Stratégiai controlling-részrendszer
Lean Management
Stratégiai controlling-részrendszer
Operatív controlling-részrendszer
A vezetői sázmvitel és a controlling
Du Pont mutatószámrendszer
ZVEI mutatószámrendszer
A controller feladatai
2002 4 oldal
94 KB
326
Controlling jegyzet

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Koordinációs
Reagálási képességet
Adaptálási készséget
Regisztrátor
Navigátor
Innovátor
Orientáció
2005 21 oldal
260 KB
273
Bankcontrolling

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Beruházási és befektetési terv
Jövedelmezőségi elemzés
Eszközarányos mutatók
Kamateredmény
Piaci kamatmódszer
Hozamkövetelmények
Teremékstruktúra lehetséges változása
Versenyhelyzet
Szolgáltatás politika
Termékválaszték
Szolgáltatási mélység
Szolgáltatási minőség
2001 12 oldal
180 KB
191
Boda Péter - Bankcontrolling

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Nemzetközi Bankárképző Központ
Stratégiai bankcontrolling
Operatív bankcontrolling
Működési hatékonyság
Bevételarányos ráfordítás
Bevételarányos költség
Költséghatékonyság
Munkaerőhatékonyság
Kockázati marge
2005 65 oldal
345 KB
245
Dr. Vígvári András - Bevezetés a közszektor kontrollingba II

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Elszámoltathatóság biztosítása
A beszámolók felhasználóinak támogatása
Beszámoló rendszer
Cash bázis
Pénzforgalmi szemlélet
2005 18 oldal
119 KB
139
Dr. Kasza Jenő - Költségelemzés

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Költségtani alapfogalmak
A költségek elsődleges elszámolása
Kalkulációs eljárások, költségelemzések
Tradicionális költségszámítás, önköltségszámítás
A fedezeti költségszámítás
A költségreagálások számszerűsítése
A vállalat egészére vonatkozó számítások
Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos számítások
A határköltségre épülő gazdasági kalkuláció
Árformák, árrendszerek
A befektetésekkel kapcsolatos megfontolások
Megtérülés, illetve hozamszámítások
2004 56 oldal
357 KB
829
Dr. Vígvári András - Bevezetés a közszektor kontrollingba I.

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

Közszektor számvitele
Elszámoltathatóság biztosítása
Cash bázis
A beszámolók felhasználói
Az államháztartási könyvvitelben rögzített gazdasági események
2005 12 oldal
184 KB
243
PSZF Komplex elemzés képletek

Gazdasági Ismeretek | Kontrolling

A vagyoni helyzet átfogó elemzése mutatószámokkal
A pénzügyi helyzet átfogó elemzése mutatószámokkal
Az adósságállományra vonatkozó mutatók
A befektetett pénzügyi eszközök elemzése
Készletek alakulásának elemzése
2007 13 oldal
217 KB
1165


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 |