Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Süle Edit - Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Az időszemlélet
Az egyéni és társadalmi időhasználat
Idő és tér találkozása
Időtérképek
Az idő társadalmi és gazdasági értékelése
Az idő értéke a gazdaságban
2010 204 oldal
1 MB
15
Banai-Király-Nagy - Az aranykor vége Magyarországon

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Magyarország
Külföldi bankok
80-as évek
Lokális bankok
2008 pénzügyi válság
Hitelrobbanás
Magas kamatrés
Likviditás
2010 27 oldal
368 KB
28
Bíró-Kőhegyi-Major - Közgazdaságtan I.

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A keresletelmélet alapjai
Hasznosság és preferenciák
Jószágkosarak grafikus ábrázolása
Ordinális hasznosság
Kardinális hasznosság
Közömbösségi görbék
Speciális preferenciák
2010 9 oldal
307 KB
44
Kornai János - Innováció és dinamizmus

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Interkonnektivitás
Gazdaságpolitika
Politikusok
Közgazdaságtan
A transzformációs recesszió
2010 36 oldal
351 KB
14
Farkas-Koppány - Közgazdaságtan, mérnök hallgatók számára

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Gazdasági jelenségek és döntések mindennapi életünkben
Mi mozgatja a gazdaságot
A közgazdaságtan tárgya és kialakulása
A piac másik oldala: a kínálat és az azt meghatározó tényezők
A TLH görbétől a Marshall-keresztig és vissza
A jövedelmi korlát megjelenése és az optimális választás
Mibe fektethetünk és milyen hiteleket vehetünk fel?
Mikor nyereséges, mennyit termeljen, és mikor terjeszkedjen egy vállalat?
Hogyan értelmezzük a keresletet és a kínálatot makrogazdasági szinten
Mikor emel és mikor csökkent kamatot a jegybank?
2006 406 oldal
2 MB
144
Közgazdasági alapismeretek, elméleti gazdaságtan francia nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Dans le présent questionnaire mixte
Choix multiples
Le fonctionnement d?un monopole est caractérisé
Parmi les facteurs ci-dessous quel
Affirmations vraies ou fausses
Écrivez une définition ou une interprétation courtes des notions et des
La demande monétaire
Développez le sujet en désignant ou en énumérant
Le graphique ci-dessous représente
Choisissez laquelle des affirmations
En Hongrie les
Le flux libre de la main
2012 29 oldal
181 KB
7
Közgazdasági alapismeretek, üzleti gazdaságtan emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Az eszközök megtérülése és a források lejárata közötti összhang követelménye
Számlakibocsátó
Az adókkal kapcsolatos gazdasági események a következők
Éves összes jövedelem
Adózás előtti számviteli eredmény
Üzemi üzleti eredmény
Készletadatok
Jelölje ki a következő gazdasági események idősoros könyvelési tételét
2012 41 oldal
274 KB
28
Közgazdasági alapismeretek, elméleti gazdaságtan emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A határtermékfüggvény csökkenő szakaszán van
Az átlagtermékfüggvény minimumánál van
Ha változatlan árszínvonal mellett nő a nominális pénzkínálat
Egy olyan kétszereplős modellben, amelyben a fogyasztás a jövedelem lineáris függvénye
A kormányzati vásárlások kiszorító hatása úgy jelentkezik
Egy jövőben várható bevétel jelenértéke változatlan pénzösszeg mellett növekszik
Az árbevétel és az explicit költség különbsége
Az árszínvonal növekedése miatt
A kormányzati vásárlások csökkenése miatt
Az aggregált keresleti függvény jobbra eltolódik
A nemzetgazdaság teljesítményét jellemző mérőszámok elemzéséhez
A bruttó hazai termékkel ellentétben
2012 28 oldal
190 KB
23
Közgazdasági alapismeretek, üzleti gazdaságtan angol nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

As the difference of the net sales price of the products of the enterprise
The ratio of persons performing manual labour in a Kft
The value of the materials inventory grows year on
Number of white collar employees per one blue collar employee
Value of production per one blue collar employee
The Uniform Deposit Interest Rate Indicator
Taxes are
The bank is ordered to settle the debt owed to an investment contractor
A name, a sign, a drawing, a symbol or a combination thereof
Amount total on the document
Name of authorised signatory
Financial revenues
Direct sales expenditure
Operating business profit
2012 27 oldal
170 KB
61
Közgazdasági alapismeretek, elméleti gazdaságtan középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Ha egy fogyasztó jövedelme csökken, akkor
A piac a közgazdaságtanban
A monopólium működésére az a jellemző, hogy
A GNI és a GNDI különbsége annyi
Egy kétszereplős gazdaságban az árupiacon túlkereslet van
Minden jószág kereslete rugalmas, mert a fogyasztó szeretne még többet fogyasztani
A pénz forgalmi eszköz funkciója
Pénzkínálat
Pénzkereslet
Keresleti infláció
A favágók keresnek a legrosszabbul Magyarországon
2012 29 oldal
214 KB
23
Közgazdasági alapismeretek, elméleti gazdaságtan német nyelven középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Mehrfach-Wahlaufgaben
Für den Mechanismus eines Monopols ist charakteristisch
Welche der nachfolgenden Behauptungen ist falsch
Richtig-Falsch-Aussagen
Das Budgetdefizit kann durch Steuererhöhung gesenkt werden
Geldangebot
Geldnachfrage
Nachfrageinflation
Analysieren Sie die kurzfristige Beziehung zwischen
Auswahl
Wählen Sie aus, welche Aussage nicht in die Gruppe passt
2012 29 oldal
180 KB
13
Közgazdasági alapismeretek, üzleti gazdaságtan középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Kizárólag a vállalkozás fizetett és kapott kamatai, árfolyamnyeresége és vesztesége
Fizikai foglalkozásúak aránya egy kft-nél
Az EBKM
A mérleg
A beruházások finanszírozási forrásai lehetnek
Anyagfelhasználáskor a készletcsökkenés kísérő bizonylata
Teljesítménybér számfejtésének alapbizonylata
Eszköz jellegű számlákat
Eredmény jellegű számlákat
Költség jellegű számlákat
Forrás jellegű számlákat
Írja be az alábbi promóciós eszközöket a megfelelő oszlopokba
A bizonylat kibocsátójának neve
2012 27 oldal
173 KB
18
Mikroökonómia esszékérdések

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A közgazdaságtan elméleti alaptudomány, mely
A közgazdaságtan területei
A gazdaságszervezés három problémája
Gazdasági rendszerek
Hatékonyság
Kihasználatlan er?források és hatékonysághiány
A piaci mechanizmus
A láthatatlan kéz és a tökéletes verseny
A piaci rendszer
Ki uralja a piacgazdaságokat
A gazdasági élet körforgási modellje
A láthatatlan kéz elméletének hibái
Kereskedelem, specializáció és munkamegosztás, pénz és tőke bővebb kifejtése
2009 62 oldal
660 KB
75
A tökéletesen versenyző vállalat piaci stratégiája

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Teljes bevétel és határbevétel
Teljes profit és határprofit
A profitmaximalizálás lehetőségei
Határprofit kiszámításának módja
Határprofit egyenlete
Fedezeti és üzemszüneti pont
Rövid távú kínálat
Hosszú távú kínálat
2004 2 oldal
102 KB
39
Külker szigorlati tételek

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Magyar külker
Külkereskedelmi szerző tárgya, tartalma és formai feltételei
Delivered at frontier
Hajófuvardíj
A szárazföldi, légi és kombinált fuvarozás
Kombinált fuvarozás
Fizetési módok
Akkreditív és az okmányos inkasszó összevetése
Az okmányos beszedvény vinkulált változatai
Garanciafajták
Kockázat biztosíthatóságának feltételei
Kiállítás, árverés, versenytárgyalás
A magyar vámrendszer
Szerződésszegés a külkerügyletekben
1999 14 oldal
273 KB
23
A monopolpiac

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A monopolpiac jellemzői
Monopólium
Monopszónia
Oligopólium
Megakadályozni több vállalat létrejöttét
A teljes bevétel és a határbevétel
Rövidtávon a monopólium is az üzemszüneti pontnál
Határbevétel
2004 2 oldal
89 KB
27
A nemzetgazdaságok főbb elméleti irányzatai

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Kifejlett merkantilizmus
Colbert
Osztja a merkantilizmus több tételét
Merkantilizmus kritikája
Nemzetgazdaságon belül a gazdagság forrása az emberi munka
Protekcionizmus
Posztkeynesiánus iskola alapelvei
2004 4 oldal
122 KB
33
A piaci formák jellemzése; versenyszabályozás

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A tökéletes verseny
Iparági kereslet
Monopolizált piacok
Monopólium
Oligopólium
Kartell
A piacszabályozás szükségessége
A piaci verseny feltételeinek biztosítása
A piac működésének szabályozása
Dereguláció
Állami feladat
Természetes monopólium
2004 3 oldal
126 KB
27
A termelési függvény

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A vállalatok kínálatát a profitmaximalizálásra való törekvésük Alapján magyarázhatjuk meg. A profit a bevételek és a költségek
Hosszú táv
Parciális függvény
Leontief-féle termelési függvény
Skálahozadék függvény
Állandó skálahozadék
Függvény típusok a skálahozadék alapján
Lineárisan homogén termelési függvény
2002 2 oldal
104 KB
43
Kidolgozott gazdasági tételek

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A Vállalat
Termelési eszközök
Természeti erőforrások
Vállalkozó
Információ
A vállalatok szervezeti formái
Ismertesse az inflációfogalmát, és az infláció fajtáit
Hiperinflációnak
A pénz fogalma kialakulása, valamint a mai
A holnapi pénz a pénz jövőbeli értéke
Piaci növekedés szakasza
A makrogazdasági tevékenységek számbavétele
Külföldi gazdasági szereplők hazai munka és tőkejövedelem
2002 30 oldal
351 KB
138
Közgazdaságtan képletek

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Költségvetési egyenes
Háztartások elmélete
Fogyasztói optimum
Árfogyasztási görbe, Isocost görbe
Árváltozás, Helyettesítési határráta
Árrugalmasság, Engel görbe
Teljes bevétel, Termelési függvény
Határtermelékenységek, Termelési optimum
Hosszú távú költséggörbe, Átlagos fixköltség
Hosszú távú átlagköltség függvénye, Profitmaximalizálás
Optimum, Üzembezárási pont
2012 1 oldal
62 KB
135
Kovács Tamás - A kísérleti gazdaságtan szerepe a társadalmi tőke vizsgálatában

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A kísérleti gazdaságtannak a társadalmi tőke elemei
A társadalmi tőke szerepe a gazdaságban
A társadalmi tőke elemei
A bizalmi viselkedés meghatározó tényezői
A kulturális különbségek hatása
A személyiségjellemzők hatása
A bizalmi szintet meghatározó személyiségjellemzők hatása
2009 8 oldal
289 KB
11
Gazdasági ismeretek emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2011

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A belföldi munkavállalók belföldön megkeresett bére
Adott árszínvonal mellett egy háromszereplős gazdaság összkeresletét csökkenti
növeli munkanélküliséget
Csökkenti a munkanélküliséget
Nem hat a munkanélküliségre
Bármelyik fenti eset lehetséges
Határozza meg a potenciális kibocsátás fogalmát
2011 17 oldal
89 KB
25
Közgazdasági alapismeretek, elméleti gazdaságtan emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2011

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Biztosan csökken az átlagos változó költség is
Biztosan nő a határköltség
A határköltség és az átlagos változó költség azonos irányba
A határköltség függvény az átlagköltség függvény alatt halad
A bruttó kibocsátásnak nem része a bruttó hazai termék
Tervgazdaság – piacgazdaság
Fogyasztási határhajlandóság
Aggregált kereslet
Számítást, ábrázolást igénylő feladatok
2011 24 oldal
154 KB
24
Közgazdasági alapismeretek, elméleti gazdaságtan középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2011

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

az egyensúlyi ár
A jelenlegi piaci ár
Az elkölthető jövedelem
Az eladhatatlan árukészlet
Az összhaszon csökken
A határhaszon csökken
Az összhaszon kisebb, mint a határhaszon
A határhaszon negatív
Az árrugalmasságának előjele negatív
A jövedelemrugalmassága pozitív előjelű és kisebb, mint 1
A keresztár-rugalmassága pozitív előjelű
Egyik sem a fentiek közül
Gazdasági profithoz jut
Veszteségesen termel
A vesztesége miatt azonnal be kell zárni az üzemet
Csak normál profitot realizál
2011 25 oldal
155 KB
24
Közgazdasági alapismeretek, üzleti gazdaságtan középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2011

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Termelési koncepció
Fogyasztó Vállalat
Marketingstratégia
Piaci részesedésének agresszív növelésére törekvő vállalat
Sorolja fel a pénz funkcióit
Az amortizáció költségkénti elszámolása az
Fizetendő adó
Levonható adó
Állapítsa meg az átlagos havi árukészlet értékét a negyedévre
2011 27 oldal
170 KB
16
Közgazdasági marketing alapismeretek emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2011

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Termelés is nő
Meg nem egyezik a határtermékkel
A termelés gyorsuló ütemben emelkedik
Explicit költség
Elszámolható implicit költség
El nem számolható implicit költség
Felvett hitel kamata a vállalkozásnak elszámolhatóság szempontjából
A föld bérleti díja meghatározza a földön termelt jószágok piaci
Holtteherveszteség
Holtteherveszteség
Számítási és geometriai feladat
Jellemezze a föld és ingatlanpiacot
2011 28 oldal
91 KB
18
Közgazdaságtani alapismeretek, előadási jegyzet

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Gazdálkodási cél
Nomináljövedelem
A piac fajtái
Kereslet törvénye
Kiegészítő javak
Kereslet rugalmasságát meghatározó tényezők
A piaci mechanizmus működése
Keresleti mennyiség a terméktöbbletből
Termelt árumennyiség
Kínált árumennyiség
A fogyasztó optimális döntése több termék esetében
Közömbösségi görbék fajtái
Az egymásnak semleges jószágok
A fogyasztó racionális választása
Piaci időtáv
Egyenlő költség, vagy
2004 28 oldal
219 KB
123
Mérlegképes könyvelő, államháztartási szak, gazdasági ismeretek

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A nemzetgazdaság fogalma, folyamatai és szereplői
A nemzetgazdaság teljesítménymutatói
A költségvetési politika célja és eszközrendszere
Az országgyűlés, a kormány
A költségvetési bevételek és kiadások adminisztratív, funkcionális És közgazdasági osztályozása
Közgazdasági osztályozás
A központi költségvetés bevételei
Kiadási előirányzatok
Költségvetési szabályok
A költségvetési tervezés módszertana
Az államháztartás vagyona
Az állami vagyon összetevői
Az állami vagyon hasznosításának célja
2010 139 oldal
1 MB
171
Némethné Gál Andrea - The role of SMEs in Hungary, Romania and Slovakia

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Approximation of laws in defining small and medium-sized enterprises
Macroeconomic environment
The number and composition of operating small and medium-sized enterprises
The contribution of small and medium-sized enterprises to the economic performance of the countries
Employment
Gross value added
Net turnover
Export
Macroeconomic environment
The extent of inflation
The number and composition of operating small and medium-sized enterprises
2009 24 oldal
370 KB
11
Havas-Nyiri - The socio-economic impacts of framework programmes in transition countries

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

IST
QoL
Growth
EESD
INCO
Innovation & SME promotion
IHP
EURATOM
The Institute Case Study
EU-related activities of SZTAKI
SZTAKIs participation in different EU RTD Framework Programmes
Outputs and impacts
Societal outputs
Main obstacles to FP participation and capitalising on FP project
results
2004 29 oldal
119 KB
6
Sik-Szép - A háztartási termelés pénzértéke

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A háztartási termelés fogalma és mérete
A piaci helyettesítési költség módszere
Az alternatív érték vagy határáldozati jövedelem (opportunity cost)
Módszer
Az otthoni munkaidő mennyisége
A kisgazdasági munka értéke
Galasi
2000 25 oldal
102 KB
32
A gazdasági fejlettség mutatói

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

GDP
GNI
HDI
Gross National Income
Bruttó Nemzeti Jövedelem
Bruttó Hazai Termék
GDP= fogyasztás+beruházás+export – import
HDI egy ország átlagos eredményeit mutatja az emberi fejlődés
2011 2 oldal
104 KB
52
Szilvásiné Kenderessy Andrea - A 2008-ban kezdődött válság hatása a közgazdaságtanra és egy nemzetközi vállalatra

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Messer 2008
A látható kéz
Messer Group Financial Report 2008
A válság közgazdasági tanulságai
A válság közgazdasági tanulságai: A látható kéz
The Lessons of the Crisis for the Economics
The Visible Hand
2010 25 oldal
169 KB
46
Mérlegképes könyvelő, gazdasági és vezetési ismeretek kidolgozott tételsor

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései
Az innováció fogalma, szerepe a vállalkozásoknál
A vállalkozás működését, szervezeti felépítését befolyásoló belső adottságok
A beosztott munkavállalók ösztönzési rendszere
A munkaügyi kapcsolatok rendszere
A vállalati stratégia célja, fogalma
A logisztikai rendszer részterületei, azok tartalmi jellemzői
A vezetők által ellátandó funkciók
A szolgáltatások fogalmi meghatározása
Az üzleti terv szerepe
Az ipari termelés fogalma, a termelő tevékenység jellemzői
A vállalkozások által létrehozható munkaszervezet alaptípusai
A munkaerő szükséglet biztosítási tevékenység fogalma
A vállalati stratégia alapvető típusai, az alapstratégiák
2011 87 oldal
561 KB
1536
Mérlegképes könyvelő, gazdasági és vezetési ismeretek

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A modern gazdaság
Gazdasági rendszer
Nemzetgazdaság
GDP
NNI
GNI
Fiskális politika
Monetáris
Jegybank
Nemzeti Bank
2008 49 oldal
548 KB
108
Mérlegképes könyvelő, gazdasági és vezetési ismeretek összefoglaló

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

Innováció
Vezetés
A beosztottak ösztönzése
Logisztikai rendszer
Ipari termelési formák
Szervezeti jogi formák
2010 13 oldal
360 KB
177
Mellár Tamás - Válaszút előtt a makroökonómia

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

1929-1933-as világválság
Technikai fejlődés
Hatékony piacok elmélete
A keynesi forradalom és a (régi) neoklasszikus szintézis
Mikro szint
Az új neoklasszikus szintézis két alapmodellje
Mi a baj az új szintézis makro-modelljeivel
Elméleti megalapozás, avagy a mikroökonómiai alapok
Gazdaságpolitikai elemzés, előrejelzés
Milyen tanulságok vonhatók le a válságból
Összegzés
2010 21 oldal
245 KB
37
A kibocsátás fogalma, mérőszámai és azok összefüggése

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

NDP
GNI
NNI
GNDI
NNDI
Kimenő transzfer, bemenő
Az országba beáramló összes jövedelem
Nettó hazai termék
Bruttó hazai termék
Nettó nemzeti jövedelem
SNA alapú mutatók
2002 2 oldal
78 KB
47
A nyitott gazdaság alapvető összefüggései

Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan

A nemzetközi fizetési mérleg
A valutapiac
Lebegő árfolyamos valutapiac
A reálárfolyam
Rögzített árfolyamos valutapiac
Leértékelés
Belföldi valuta
2006 4 oldal
111 KB
43


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |