Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:
  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Kisér keringési zavar okozta szemmozgató agyideg bénulása

Egészségügy | Ideggyógyászat

A szemgolyó
A 6 szemmozgató izom
Idegi impulzusok
3 agyideg
A vérellátás megszakadása
A vertikális eltolódás
Kórjelző szimptómák
A mikrovaszkuláris agyideg bénulás
2014 3 oldal
131 KB
13
Dr. Nagy-Dr. Pfund - Akusztikus kiváltott válasz vizsgálatok

Egészségügy | Ideggyógyászat

Négyszöghullám
Rarefaction
Condansation
Choclearis microphonia
Hallásküszöb
Stimulus ismétlés
Audiometria
Hullámok lokalizációs értéke
2011 31 oldal
1 MB
8
Dr. Rózsa Csilla - Terápiás döntéseket befolyásoló tényezők vizsgálata neuroimmunológiai kórképekben

Egészségügy | Ideggyógyászat

Immunoszupresszív kezelés
Myastheniás beteg
Sclerosis multiplex
A familiáris sclerosis multiplex hazai epidemiológiája
Leberféle herediter optikus neuropathia
Lhon biokémiai hátterének vizsgálata
2008 28 oldal
167 KB
10
Bódizs Róbert - Az alvás, a memória és a hippocampus összefüggései

Egészségügy | Ideggyógyászat

A mediotemporális léziók hatása a memóriára
Hippocampusfüggő és hippocampusfüggetlen memóriafolyamatok
A hippocampusfüggő memóriafolyamatok lateralitása
A memória elektrofiziológiája
A tanulást követő alvás alatti memóriakonszolidáció folyamata
Cirkadián ritmusok az alvásszabályozásban
2002 114 oldal
1 MB
79
dr. Czeiter Endre - Súlyos koponya-agysérülés kóreredetének és kimenetelének klinikai és kísérleti vizsgálata

Egészségügy | Ideggyógyászat

A koponyasérülések osztályozási lehetőségei
A diffúz axonális károsodás
Koponyasérüléshez társuló diffúz axonális károsodás kísérletes vizsgálata
Koponyasérülés előidézése
Immunhisztokémia
Digitális képanalízis
Koponyasérüléshez társuló gerincvelői diffúz axonális károsodás
Prognosztikai faktorok azonosítása súlyos koponyasérültek ellátása során
2010 80 oldal
1 MB
15
Az ingerképzés zavarai

Egészségügy | Ideggyógyászat

Tachycardia
Bradycardia
Arrhythmia
Bigeminia
Trigeminia
Supraventricularis ingerképzési zavarok
Sinusarrhythmia
Sinusbradycardia
Sinustachycardia
Pitvari extrasystole
Rohamokban jelentkező tachycardia
Kamrai eredetű (ventricularis) ingerképzési zavarok
2014 2 oldal
50 KB
16
A szociális agy

Egészségügy | Ideggyógyászat

A szociális-agy hipotézis
Szociális függőség
Szociális idegtudomány
Az értelem és érzelem összefonódása
Irigység és káröröm
machiavellista intelligencia
A szociális agy deficitjei
Fusiform face area
Medialis prefontális cortex
Limbikus rendszer
Williams-szindróma
2013 6 oldal
42 KB
28
Bódizs Róbert - Az alvás, a memória és a hippocampus összefüggései az alacsonyfrekvenciájú elektromos aktivitásmintázatok tükrében

Egészségügy | Ideggyógyászat

A memória és a hippocampus
A mediotemporális léziók hatása a memóriára
Rövid- és hosszú távú memória
Explicit és implicit memória
Epizódikus és szemantikus memória
A hippocampusfüggő memóriafolyamatok lateralitása
Adatok és feltevések az emlékezés fiziológiájáról
A hosszú távú potencírozás
A hippocampo-neocorticális párbeszéd
Glukokortikoid-indukált piramissejt-pusztulás és felnőttkori szemcsesejtképződés
Neurális hálózatok és emlékezés a hippocampuson túl
A memória elektrofiziológiája és a hippocampális RLA-val való kapcsolata
A bevésés és az alvás közelségének emlékezetkárosító hatása
2002 114 oldal
1 MB
44
Ilniczky Sándor - Az idegrendszer daganatos és gyulladásos betegségei

Egészségügy | Ideggyógyászat

Intracranialis nyomásfokozódás
Intracranialis tumorok
Agydaganat gyanúja esetén azonban
Neuroepithelialis tumorok
A perifériás idegek daganatai
Csírasejtes (germinalis) tumorok
Sellaris daganatok
Metastatikus daganatok
Embryonalis daganatok
Acusticus neurinoma
Meningeoma
Hypophysis adenomák
Metastatikus agydaganatok
2006 31 oldal
162 KB
28
Dr. Csillag István - A mediastinum topográfiája és képalkotóanatómiai vonatkozásai

Egészségügy | Ideggyógyászat

M. pectoralis major
Sternum
Art. sternoclavicularis
Clavicula
M. pectoralis minor
Costa
Brachiocephalica dext./
jugularis int
Art. carotis communis dext
Gl. thyroidea (retrosternalisan kiterjedt)
Trachea brachiocephalica sin.
Art. carotis communis sin.
Pulmo
Art. subclavia dext
2009 67 oldal
4 MB
21
Dr. Csillag István - Az agyvelő metszetanatómiája MRI felvételek alapján

Egészségügy | Ideggyógyászat

Lobus frontalis Rostrum corporis callosi Genu corporis callosi Truncus corporis callosi Splenium corporis callosi Septum pellucidum Fornix Vena cerebri interna
Commissura posterior Aquaeductus cerebri Mesencephalon Tectum, Corpora quadrigemina Cavum et septum nasi Sinus sphenoidalis Clivus Pons Ventriculus quartus Cerebellum Nasopharynx Medulla oblongata Cavum oris Palatum molle
2009 57 oldal
3 MB
31
Dr. Csillag-Dr. Bakos - A kismedencei szervek képalkotó anatómiája

Egészségügy | Ideggyógyászat

M. rectusabdominis
Canalisinguinalis anulusinguin. prof
Art. etv. epigastricainf.
Ductusdeferens
M. iliopsoas
Vesicaurinaria
V. iliacaext.
Art. iliacaext.
Mm. gluteimed. etminim
Caputfemoris
Perirectaliskötőszövetes hurok
Prostata
2009 45 oldal
1 MB
17
A szenzoros rendszer és a fájdalom szindrómák

Egészségügy | Ideggyógyászat

Receptorok
Spinothalamikus pálya
tractus spinothalamicus exteroceptív
Hátsó kötél pálya
Tractus spinocerebellaris dorsalis és ventralis
Pozitív tünetek
Negativ tünetek
Speciális szempontok
Felületes tapintás: vattával
Izületi helyzet és mozgásérzés
Graphaesthesia
Fejfájás - konzilium
Migrén aura nélkül
Komplex kezelés
2006 12 oldal
112 KB
38
Kidolgozott neurológia tételsor III.

Egészségügy | Ideggyógyászat

Kullancsencephalitis, kórokozó, patogenezis
Poliomyelitis anterior acuta, Heine-Medin-kór
Életkorhoz kötött kötelező oltások
Prionbetegségek és lassúvírus-fertőzések, az AIDS neurológiai következményei
A sclerosis multiplex klinikai formái és kezelése, gyermekkori agydaganatok
Metastaticus tumorok az idegrendszerben
Parkinson-syndromával járó betegségek
A Parkinson-kór kezelése, hyperkinesissel járó mozgászavarok
A tremor differenciáldiagnózisa, az encephalopathiák felosztása
Primer degeneratív dementiák
Dementiák cerebrovascularis betegségekben, a multisystemás atrophia
A liquorkeringés zavarai hydrocephalusok
2001 57 oldal
757 KB
85
Motoros gerincvelői reflexek

Egészségügy | Ideggyógyászat

Rajzolja le vázlatosan az izomorsó szerkezetét afferens - efferens idegi kapcsolataival együtt
Másodlagos izomorsó
Milyen két fő ingerhatás válthat ki akciós potenciálokat az izomorsó annulospirális
Mi a miotatikus reflex adekvát ingere és mely receptorok aktiválódásával kapcsolatos
Mi az ínorsó szerepe az izomhossz szabályozásában
Rajzolja fel vázlatosan a miotatikus reflexkört
A reflex monosynaptikus, A reflex proproiceptív, A reflex szegmentális, Mi a reciprok innerváció
Mi a dinamikus és a statikus gamma efferensek szerepe az izomműködés szabályozásában
Miotatikus reflex, Inverz miotatikus reflex, Areflexia, Teljes testre nézve atónia, Hypotenzió, Incontinentia
Mit értünk a flexor reflex irradiációján
2003 4 oldal
159 KB
22
Ideg és izom, esszé kérdések

Egészségügy | Ideggyógyászat

Carrier mediált transzportról, facilitált transzport, aktív transzport, primer aktív transzportról
Secunder aktív transzportról, synport, antiportról, egyenlőtlen ionmegoszlás
Intracelluláris fehérjeanionok, az idegsejt membránjának elektromos modellje
Időkonstans és térkonstans, az akcióspotenciál kialakulásának ionális alapjai
Az akcióspotenciál terjedésének mechanizmusa
Az akcióspotenciál áttevődése a neuromusculáris junkcióban, az EPP és a MEPP jellemzői
A transzmitter anyagok főbb csoportjai és funkciójuk, Ioncsatorna
A transzmitter anyag sorsa a felszabadulás után
Elektromechanikus kapcsolás a harántcsíkolt izomban
A kereszthíd ciklus szabályozása simaizomban
Gyors ciklus és lassú ciklus
Az izomkontrakció molekuláris mechanizmusa
A sebesség terhelés összefüggés harántcsíkolt izomban
A harántcsíkolt izom kontrakciójának szabályozása
2002 22 oldal
486 KB
23
Szenzorium

Egészségügy | Ideggyógyászat

Receptor
Primer afferens rost
Központi idegrendszeri pálya, lokalizáció
Steven-féle hatványtörvény
Pacini-testek, Meissner-féle testecskék
Merkel féle tapintókorongok, Ruffini testek
Nagyon gyorsan adaptálódó Pacini testek, Taktilis modalitás
Tractus paleospnithalamicus, formatio reticularis
Egyéb thalamusmagok, beérkező szenzoros ingerület
Beérkező RAS ingerület, anaestheticumok
Finom mechanikus ingerek
Hőingerek
Károsító, nociceptív ingerek
2003 5 oldal
115 KB
11
Endokrinológia, esszé kérdések

Egészségügy | Ideggyógyászat

Az intercelluláris kommunikáció típusai
Idegi kapcsolat
Parakrin kapcsolat
Autokrin kapcsolat
Juxtakrin kapcsolat
A glandularis hormonszekréció szabályozásának fő típusai
A visszacsatolásos zárt láncú szabályozás
A hypothalamus szerepe a szervezet folyadékháztartásának szabályozásában
Az ADH hatásai, az ADH-termelés szabályozása
Növekedéssel kapcsolatos endokrin betegségek
A növekedés hormonális szabályozása
2003 27 oldal
635 KB
16
Dr. Komoly Sámuel - Neurológiai anamnézis és betegvizsgálat

Egészségügy | Ideggyógyászat

Az agyidegek vizsgálata, Nervus olphactorius, Nervus opticus
Látásélesség vizsgálata, Confrontalis látótér vizsgálat
Teljes nervus oculomotorius bénulás, pupillareakciók vizsgálata
Kóros pupillareakciók, Nervus trigeminus, Nervus facialis
Nervus vestibulochochlearis, Dix-Hallpike manıver
Reflexek vizsgálata, radiusreflex, Achilles-ín-reflex
Jendrassik-mőfogás, Babinski-jel, Hasbrreflex
Izomtónus vizsgálata, izomerő vizsgálata
Az érzőrendszer vizsgálata, Lhermitte-jel, Lasegue próba
Tartási instabilitás vizsgálata, frontális típusú járási apraxia
Végtagataxia vizsgálata, tremor vizsgálata, Aphasiáról
Dysarthriáról
Dysphonia komplett formája az aphonia
Supranuclearis hólyag innervációs zavarra, generalizált rohamok
Az epilepsziás rohamok fajtái, a parciális rohamokon
2006 51 oldal
821 KB
53
Ideg és izom, rövid kérdések

Egészségügy | Ideggyógyászat

Milyen kémiai összetevőkből épülnek fel a biológiai membránok
Melyek a facilitált diffúzió jellegzetességei
Carrier-mediált transzport
Írja fel a Nernst-egyenletet
Mi a küszöbpotenciál
Ábrázolja az idegsejt akciós potenciálját az idő függvényében
Nincs refrakter fázisa
Terjedése dekrementummal jellemezhető
Kétirányú is lehet
Közvetlenül elektromos áram terjed az egyik sejtről a másikra
Közvetlen kapcsolat van a két sejt citoplazmája között
Nincsen szinaptikus késés, biogén amin, aminosav, peptid
Aktin, miozin, troponin, tropomiozin
2002 15 oldal
286 KB
33
Neurológia rövid kérdések és válaszok

Egészségügy | Ideggyógyászat

Szaglászavar, vizuális hallucináció, REM alvászavar
Obstipációra való hajlam, vizuálisan kiváltott válasz, CT
Liquor vizsgálat, koponya MR angiographia, élénk garatreflex
Atrófiás nyelv, dysarthria, nyelészavar, spinalis, Parkinson
Huntington, acusticus neurinoma, oligodendroglioma
Disgerminoma, medulloblastoma, kemoterápia
Metasztázisok sebészi eltávolítása és kemoterápia
Gammakés, arousal, szerotoninerg sejtek
szaglórendszeri kapcsolatok, spinalis kapcsolatok, Alzheimer kór
Kortikobazalis degeneració, kreutzfeld-Jakob kór, Parkinson kór
Sejtszaporulat, monocytaszám emelkedés, limfocitaszám emelkedés
Polimorfonukleáris sejtszám emelkedés, flaccid paraplegia
Felső végtag perifériás, alsó végtag spasztikus parézise Vizelettartási zavar, flaccid tetraparézis, légzési elégtelenség
Flaccid tetraplégia, kétoldali diffúz kérgi károsodás
Thalamuslágyulás, fasciculatio a paretikus izmokban
2007 10 oldal
104 KB
39
Kidolgozott neurológia tételsor I.

Egészségügy | Ideggyógyászat

Sympathicus beidegzés, horner-triász, parasympathicus beidegzés
Fényreakció, consensualis, convergentiareakció, accommodatiós
A pupillareakciók zavarai, Adie-syndroma
Wernicke-féle hemianopiás pupillareakció
Hutchinson-féle féloldal pupillatágulat Meatus acusticus internus
Ramsay-Hunt-syndroma, a szédülés differenciáldiagnózisa
A paresisek magassági diagnózisa
Az aphasiák alaptípusai és lokalizációja, a tudatzavarok felosztása
Az eszméletlen beteg vizsgálata, a góctünetek értékelése
Metabolikus eredetű tudatzavarok
Életveszélyes állapotok a neurológiában
Az intracranialis nyomásfokozódás tünetei, beékelődések
Traumás eredetű intracranialis vérzések
Gerinctraumák
A vertebrobasilaris rendszer keringészavarának tünetei
2001 41 oldal
586 KB
110
Kidolgozott neurológia tételsor II.

Egészségügy | Ideggyógyászat

A visusromlás és a látótérkiesések
Szemizomparesisek és tekintészavarok
A vestibularis rendszer zavarai
Az alsó agyidegek károsodásával járó tünetcsoportok
A híd és a középagy károsodásának tünetcsoportjai
Az izomtónus szabályozása és zavarai
Az érzészavarok anatómiai alapjai
A kisagy működési egységei, károsodásának tünetei
A járászavarok felosztása, a frontalis lebeny károsodásának tünetei
A temporalis lebeny károsodásának tünetei
A limbicus rendszer, a parietalis lebeny károsodásának tünetei
Az occipitalis lebeny károsodásának tünetei
A féltekei dominancia kérdése
A beszédzavarok felosztása, agnosia, apraxia, alexia, agraphia
A törzsdúcok kórélettana, a thalamus károsodásának tünetei
A memóriazavarok lokalizációja
2001 49 oldal
635 KB
113
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja, Amfetamin használattal összefüggő kórképek kezeléséről

Egészségügy | Ideggyógyászat

A protokollok alkalmazási / érvényességi területe
Az amfetamin és az amfetamin-típusú stimulánsok
Kábítószernek
A pszichoaktív szer használata
Az amfetamin ismétlődő használata molekuláris és sejtszintű változásokhoz vezet
Kiváltó tényezők
2008 20 oldal
191 KB
13
Az idegrendszer

Egészségügy | Ideggyógyászat

Szomatikus
Gerincvelő
Az ideg fonat
Karfonat
Kisagy
2004 2 oldal
36 KB
179
A vegetatív idegrendszer

Egészségügy | Ideggyógyászat

A vegetatív idegrendszer felépítése
A szimpatikus és a paraszimpatikus idegek
Vegetatív központok
A vegetatív idegrendszer szervezettsége
A vegetatív idegrendszer működése
2007 2 oldal
26 KB
177
Dr. Réthelyi Miklós - Nervengewebe

Egészségügy | Ideggyógyászat

Nervenzellen
Multipolares Neuron
Bindegewebe
Nervengewebe
Stützzellen
2005 28 oldal
4 MB
44
Idegszövettan

Egészségügy | Ideggyógyászat

Golgi-Mazzoni-féle test
Izomorsó
Ínorsó
Receptor
Idegvégződés
Faktorok
Idegrostok
Ganglion
Sejtfelszín
Velőshüvely
Neuroglia
Idegsejt
2002 23 oldal
228 KB
126
Dr. Mártai István - Ideggyógyászat

Egészségügy | Ideggyógyászat

Agyérbetegségek
GCS
CPSS
Pszichiátria
Heveny kórképek ellátásanak szempontjai
Akut tudatzavar
Delírium
Schizopherma
2009 37 oldal
101 KB
270
Ideggyógyászat (neurológia) jegyzet

Egészségügy | Ideggyógyászat

Agyödéma, Koponyaűri nyomásfokozódás
Intermittáló cerebralis ischaemia, Transitorikus ischaemiás attak (TIA)
Az agyi erek elzáródása (trombosis, embólia)
Apoplexia (cerebri) (agyvérzés), Pyramis eredetű mozgászavarok
Extrapyramidális mozgászavarok, Parkinson syndroma
Meningitis (agyhártya gyulladás), Encephalitis (agyvelőgyulladás), Clerosis multiplex
Dystrophia musculorum progressiva, Myasthenia gravis
Az epilepsia okai, tünetei, kezelés
Az alkoholizmus neurológiai vonatkozásai
Trigeminus neuralgia, facialis paresis
2003 39 oldal
260 KB
537
Az Idegrendszer

Egészségügy | Ideggyógyászat

Az Idegszövet felépítése
Elemi idegjelenségek
Az állatok idegrendszere
Az ember központi idegrendszere
Vegetatív idegrendszer
Az idegrendszer mozgató működése
Szemlencse működése
A pálcikák és csapok
Az emberi magatartás idegrendszeri alapjai
2003 9 oldal
180 KB
772
Varga-Sabján Dóra - Az érzelmek idegrendszeri háttere

Egészségügy | Ideggyógyászat

Limbikus rendszer
Háttérstruktúrák, ahogy azt néhányan gondolják
Hipotalamusz
Gyrus cinguli
Féltekei lateralizáció
Szeptális régió
Acetilkolin
2002 16 oldal
139 KB
867