Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:
  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Szociáletika, jegyzet a szociális munka szakos hallgatóknak

Szociológia | Szociális munka

Socius – societas, Geselle – Gesellschaft
A társadalomtudomány
A társadalombölcselet
Társadalometika
A család területén belül szabályozódik a szexualitás, a Szaporodás, a nevelés
A tudás és képességek
Etikán azt a tudományos szakágat értjük
Az analitikus etika vagy metaetika az erkölcs nyelvét vizsgálja
A fundamentális etika az erkölcs alapjait
A normaetika vagy alkalmazott etika individuális és szociális etika
Keresztény társadalometika, a próféták társadalmi éthosza
Szent Pál teológiája, filozófiai differenciálás
Konkretizálás az egyes tudományágak segítségével, politika és jog
2009 60 oldal
599 KB
29
A munkaviszony alanyai

Szociológia | Szociális munka

A munkáltató
A munkavállaló
16 év alattiak munkavégzése
Fiatalkorú sport-, művészeti,- modell- vagy hirdetési célú foglalkoztatása
Tájékoztatási kötelezettség belföldön történő munkavégzéskor
2005 24 oldal
215 KB
41
Munkajog szigorlat tételek

Szociológia | Szociális munka

A Munka Törvénykönyve hatálya
A jognyilatkozatok
Az érvénytelenség
Az érdekegyeztetés rendszere
OKÉT
KOMT
2005 15 oldal
203 KB
40
Dávid Andrea - A harmadik szektor szerepe, lehetőségei a szociális szektorban

Szociológia | Szociális munka

Linz és Stephan
Jagasics Béla
Politikai pártok
Tagérdek képviseletét ellátó szervezetek
Alapítvány
2010 11 oldal
174 KB
37
Szarka Máté - A munka és foglalkoztatottság, mint az élet fő tényezője

Szociológia | Szociális munka

A munkaerő-kínálatot befolyásoló tényezők
Demográfiai folyamat
Gazdaságilag aktív népesség
Hermeneutikai látószögben a munka jelentése
Normál munkaviszony
2010 9 oldal
137 KB
38
Szupervízió tételek

Szociológia | Szociális munka

A személyes körök és a szakmai körök átfedése
Szupervíziós koncepciók: USA, Európa
Az esetmegbeszélő csoport és a szupervíziós csoport hasonlóságai, különbségei
Terepoktatás
A tanulási hipotézis szerepe a szupervízióban
2007 7 oldal
115 KB
65
Szupervíziós alapismeretek

Szociológia | Szociális munka

Gyermek, szülők, a gyermekvédelem összes képviselője, egészségügyi intézmények
Mit jelent kompetensnek lenni?
A szupervízió története
Stresszt okozó érzelmi tapasztalatok feldolgozása
Selye János
2007 8 oldal
119 KB
99
A klienssel való találkozás elemzései

Szociológia | Szociális munka

Objektív információk: adatok, ezek megbízhatók és ellenőrizhetők
Szubjektív információk: a jelentés a döntő, amit a kliens tulajdonít neki
Szcénikus vagy szituatív információk: a szituáció élménye dominál, az adatok másodlagosak
2007 20 oldal
193 KB
118
A szociális munka etikai kódexe

Szociológia | Szociális munka

Alapelvek
A kliens (egyén, család, csoport, közösség, szervezet, intézmény) és a szociális munkát végző kapcsolata
A szociális munkát végző és a szakma kapcsolata
A szociális munkát végző és a munkatársak kapcsolata
A szociális munkát végző munkahelyéhez és a társadalomhoz való viszonya
2005 10 oldal
159 KB
96
David Howe - A behaviorista szociális munka

Szociológia | Szociális munka

Előírások kerestetnek a hatékony gyakorlathoz
Válaszoló (reszpondens) kondícionálás
Szisztematikus deszenzitizáció
Műveleti (operáns vagy instrumentális) kondícionálás
Szociális tanulás vagy mintakövetés (modelling)
2005 2 oldal
105 KB
36
Hegyesi-Kozma - A szociális munka, áttekintés

Szociológia | Szociális munka

Szociális munka a szociálpolitika első, marginális szakaszában
A beavatkozási dilemma jelentései
Szegénytörvény
Az értékelő dilemma jelentései
Kontroll- és elkötelezettségi dilemma
2001 21 oldal
252 KB
114
Makláry Anna - Szociális munka esettanulmány

Szociológia | Szociális munka

Az eset
Anamnézis
Diagnózis
Kezelési terv
Pártfogói munka
2007 5 oldal
55 KB
214
Módszertani ajánlás esetmegbeszélés folyamatára vonatkozóan

Szociológia | Szociális munka

Az eset ismertetése
A résztvevők tájékoztatása a család jelentkezésének körülményeiről
A család szocio-ökonómiai jellemzése
A segítő viszonyulásai
Szakemberek bevonása
2004 5 oldal
67 KB
43
Rénes László - Közösségi szociális munka

Szociológia | Szociális munka

Közösségelméletek
A szociális munka közösségi megközelítése
Biddle-Biddle
A szervezőmunka akadályai
Az emberi méltóság tisztelete
2000 6 oldal
137 KB
83
Rénes László - Szociális munka

Szociológia | Szociális munka

A professzionalizáció sajátosságai
Etikai döntéshozatal kényszere
A kontaktus felvételének fázisai
Az interjú szerkezete
Hatékony kommunikáció
2001 7 oldal
140 KB
84
Szociális munka kérdések és válaszok

Szociológia | Szociális munka

Mi jellemző a szociológia emberképére(homosociologicus)?
Definiálja az abszolút és relatív szegénység fogalmát!
A mai fejlett országokban kik a szegények?
Milyen kritikákat fogalmaztak meg a Marx-i osztályelmélettel szemben?
Mit mondanak a funkcionalisták a társadalmi jövedelemkülönbségekről?
2008 6 oldal
50 KB
136
Pik Katalin - A szociális munka története Magyarországon

Szociológia | Szociális munka

Nyomorenyhítő akciók
Settlementmunka ipari környezetben
Boer Judith
Szociális munka az agráriumban- és a földkérdésről
A produktív szociálpolitika és a szociális munka
2005 6 oldal
58 KB
251
Gosztonyi Géza - A szociális munka elmélete és gyakorlata III - Közösségi szociális munka

Szociológia | Szociális munka

Közösségelméletek
Közösség és társadalom (Ferdinánd Tönnies)
A közösség az, melyben az egyén teljes életet élhet(R.M. Maclver-Charles Page)
Adalékok a helyi közösség definíciójához (Louis Wirth)
Érdekközösség definíciója (Melvin M. Webber)
A közösség formái radikálisan megváltoztak(J. Bensman-A.J. Vidich)
A helyi közösség mint a játszmák természetrajza(Norton F. Long)
A közösség ideológiája (N. Dennis)
II. fejezet A szociális munka közösségi megközelítése
A szociális munka közösségi gyakorlata (Charles Zastrow)
Falusi esettanulmány (William W. Biddle-Loureide J. Biddle)
2004 174 oldal
1 MB
599
Bugárszki Zsolt - A szociális munka új lehetőségei a pszichiátriai betegek ellátásában

Szociológia | Szociális munka

Ambuláns szolgáltatások
Lakóformák a közösségi ellátáson belül
Nappali szolgáltatások
Munkába állítási programok
Mobil krízisintervenció
A rendszerváltást követően
Loren Mosher és Lorenzo Burti
Community Psychiatry
Közösségi Pszichiátria
Mobil krízisintervenció
Esetmenedzsment
Klinikai esetmenedzsment-modell
Közvetítői esetmenedzsment-modell
2003 16 oldal
164 KB
104
Kozma Judit - Szociális diagnózis (szociális munka)

Szociológia | Szociális munka

Feltárás (anamnézis)
Beavatkozási terv
Nevelőszülő
Tanácsadó
Szupervízió
Mary Richmond
Axiómák és esetek
esettanulmány
Anamnézis
Diagnózis
Beavatkozási terv
2003 19 oldal
164 KB
239
Szociális munka

Szociológia | Szociális munka

A segítségnyújtásról
Karitatív, szervezett társadalmi segítségnyújtás
Laikus segítségnyújtás
Iskolai szociálpedagógus feladata
A humánökológiai szükséglet
Dinamikus lélektani irányzat
Szükségletek hierarchiája
Diszfunkcionális
Gyermekjóléti szolgáltatások megtervezése
2002 8 oldal
146 KB
375

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.