Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Kiskun Magda - A kétarcú Egyiptom

Történelem | Tanulmányok, esszék

Archaikus kor
Óbirodalom
Memphisz
Az asszuáni kőbánya
Első átmeneti kor
Középbirodalom
Második átmeneti kor
Újbirodalom
Hatsepszut
2010 23 oldal
857 KB
25
Sümegi József - A középkori bátai apátság és a Szent Vér templom története

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az apátság helye
Alapítása, történetének első évszázadai
A bátai csata
A 15. század közepétől a török pusztításig
A középkori bátai apátság leírása
A bátai apátság Szent Vér ereklyéje
2015 17 oldal
262 KB
14
Dr. Kovács Gyula - Báró Splényi Ödön, a főváros első detektívfőnöke

Történelem | Tanulmányok, esszék

Thaisz Elek
Detektívtestület
Miháldi báró Splényi Ödön
A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia
Magyar Királyi Államrendőrség
Területi figyelés
2015 4 oldal
231 KB
3
Vincze Zoltán - A magyar nép története

Történelem | Tanulmányok, esszék

A magyar nyelv kialakulása
A tudomány a magyar nép és nyelv eredetéről
Vándorúton az őshazától a Kárpát-medencéig
A honfoglalás
Az ősmagyarság életmódja és hitvilága
2015 15 oldal
186 KB
87
Mező Ferenc - Ami a holdra szállást megelőzte, a szputnyik sokk

Történelem | Tanulmányok, esszék

A szputnyik-sokk
A Szputnyik első fellövése
Lajka kutyával történő második fellövés
Amerikai reakciók
A szovjetek az űrkorszakba vezették a világot
Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma
2015 4 oldal
72 KB
25
Tölgyesi Lívia - A Busidó erkölcsi ereje

Történelem | Tanulmányok, esszék

Szamurájok
A császár környezetében élő kugek
Busidó
Keresztény lovagi- és busi eszmények hasonlóságai
Busidó üzenete
Fegyverek
Mijamoto Musashi
Gorin no so
2015 17 oldal
381 KB
46
Yamaji Masanori - A macska fantasztikus tudománya, avagy a szamurájok gondolatvilága

Történelem | Tanulmányok, esszék

Szamurájok és a japán kultúra
Isszai Csodzan
Takahasi Szuszuma
Inaka szódzsi
Macska fantasztikus tudománya
2015 13 oldal
2 MB
69
Kende Tamás - Együttélés-együttfélés, vérvádak és pogromok az újkori Kelet-Európában

Történelem | Tanulmányok, esszék

Vérvádak a kelet-európai antiszemitizmus szellemtörténetében
Nem zsidóellenes vérvádtörténetek
A zsidóellenes vérvád eredete Európában
Újkori vérvádesetek Oroszországban
Vérvád az újkori Magyarországon
A vérvád működésének modellje
2012 191 oldal
1 MB
32
Viking történelem

Történelem | Tanulmányok, esszék

A vikingek kirajzásának okai és formái
A vikingek megjelennek az európai történelemben
A svéd vikingek
A dán vikingek
Dán királyok Anglia trónján
A norvég vikingek
Izland gyarmatosítása
Grönland felfedezése és gyarmatosítása
Amerika felfedezése
A vikingek történelmi szerepe
2014 11 oldal
304 KB
43
A Schönbrunni kastély

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az időtlenül szép építészet tökéletessége
A barokk remekműveinek mesteri elrendezése
A rezidencia a legnagyobb igényeknek is megfelel
A kastélypark
A Nagy Pálmaház
A Sivatag háza
A Trónörökös kertje és a pince feletti kert
Császári kilátás Bécsre
Utazás az ismeretlenbe
A Labyrinthikon játszótér
A történelem élményekben
A fantázia világa
A fürdőzés császári örömei
2008 5 oldal
1 MB
53
Erzsébet királyné kultusza a 19-20. század fordulójának kertművészetében

Történelem | Tanulmányok, esszék

Erzsébet királyné élete és kultusza
Az emlékfásítások magyarázata
Erzsébet park Kecskeméten
Erzsébet park Gödöllőn
Az Erzsébet-kultusz megjelenése a hazai kertművészetben
2014 88 oldal
4 MB
18
A spanyol uralkodópár megjelenése rituális és diszkurzív színtereken

Történelem | Tanulmányok, esszék

A monarchia újjászületése
A királyi pár
Az országimázs
A királyi reprezentáció
Spanyol ceremóniák
A sport, mint médiaesemény
A királyné és a sport
A bulvár
A pletyka
A politikai botrányok
2014 36 oldal
968 KB
5
Mária Terézia cigánypolitikája

Történelem | Tanulmányok, esszék

Mária Terézia
Cigány politika
III. Károly
A cigányokat fel kell venni a céhekbe
A keresztény és polgári erkölcsökkel átitatni
Ugyanúgy kell bánni velük, mint az ország többi lakosaival
Öltözetében is alkalmazkodjon a környezetéhez
Mezei munkákra és mesterségekre kell őket alkalmazni
2014 7 oldal
92 KB
75
Báti Anikó - A lakodalmi étrend, ételek változása, 1941-1996

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az ünnepi étkezés
A lakodalmi étkezések
A cserépfalui lakodalmak változásai
Előkészületek
A lakodalom napja
Elkészítési technikák
Étkezések eszközei
2014 16 oldal
416 KB
48
Gaál Ernő - Az óegyiptomi borról

Történelem | Tanulmányok, esszék

Bor az ünnepségeken
Toxikus italok
Élvezetek fokozása
Mértékletesség
Mértéktelenség
Bor az áldozatoknál
Bor a mitológiában
Szőlőből préselt bor
2004 9 oldal
643 KB
39
Palovics Lajos - A fröccs

Történelem | Tanulmányok, esszék

Magyar ember még ha sváb is bort iszik
Egy kadar fröccs és egy sós perec
Már a régi görögök is
Fröccsök idegen földön
2008 2 oldal
163 KB
51
Dr. Szirmai Éva - Politikai ünnepek jelentésváltozásai

Történelem | Tanulmányok, esszék

Technokrata világ
A jelenidejűség apoteózisa
Egy igazi utópista antiutópiái
Irányított emlékezet
Hagyomány és kultusz a totalitárius rendszerekben
2006 157 oldal
1 MB
30
Jakó-Radu M. - A latin írás története

Történelem | Tanulmányok, esszék

A paleográfia tárgya
A latin paleográfia szempontjainak és kutatási módszereinek fejlődése
A latin paleográfia fejlődése Románia területén
Könyvészeti segédeszközök
Íróanyagok
A régi írásemlékek külalakja
A régi írásemlékek áthagyományozódása
A latin írástörténet korszakai a latin ábécé fejlődése
A regionális írások kora
2014 185 oldal
954 KB
51
Besenyő-Kiss - Kelet-Afrika tengeri farkasai

Történelem | Tanulmányok, esszék

Mi a kalózkodás
Kik a kalózok
A kalóztámadások
A kalózkodás közgazdaságtana
Új trendek
A kalózkodás hatása Szomáliára
A kalózkodás hatása a nemzetközi kereskedelemre
Potenciális terrorista kapcsolatok
A nemzetközi közösség válasza
Potenciális környezeti katasztrófa
2014 13 oldal
761 KB
22
A magyar jakobinusok és a hazai polgárosodás kezdetei

Történelem | Tanulmányok, esszék

A nemzeti hivatástudat nyomában
Habsburg Monarchia
Magyar Hazának Anyai Szózattya
Bessenyei György
II. József
A francia forradalom
A magyar polgári eszmék
Verseghy
2014 8 oldal
102 KB
18
Könyves Kálmán törvényei

Történelem | Tanulmányok, esszék

Szent István adományairól az egyházak részére
Püspöki zsinatok tartásának elrendelése a bíráskodási ügyekre
Az országba jövő külföldi papokról
A külföldi jövevényekről
A különböző udvari káplánok perbe idézéséről
Az egyházi és világi személyek közötti perekről
Az ispánok egymás közti pereskedéséről
Az apátok egymás közti pereskedéséről
A király és a herceg főbb tisztviselőinek egymás közti pereiről
A zsinat mint fellebbezési fórum
2014 8 oldal
291 KB
48
Makai János - Hagyomány és történelem

Történelem | Tanulmányok, esszék

Magyar nyelvű kötetek
Magyar nyelven megjelent cikkek, tanulmányok
Felfedezés vagy találkozás
Kolumbusz származása
Kolumbusz személyisége és tevékenysége
A Vespucci-kérdés
Amerika felfedezésének következményei
2000 20 oldal
1 MB
16
Pasvik-Inari - Nature and history shared

Történelem | Tanulmányok, esszék

Area description
Nature
Culture and History
Finland
Norway
Russia
2007 16 oldal
1 MB
3
Géczi Róbert - Várostörténeti fejezetek

Történelem | Tanulmányok, esszék

A város kialakulásának nyomon követése
Az ókori város és az elszakadás az antikvitástól
A nyugati városok rendszerének fontosabb jellemzői a VIII-X. századokban
Az új városrendszer kialakítása
Középkori városok kialakulása
A barokk
Az ipari város
Városok a mai világban
A Szocialista városok
A rendszerváltás utáni helyzet
2014 21 oldal
586 KB
27
A reformáció irányzatai

Történelem | Tanulmányok, esszék

Búcsúcédulák árusítása
Wittenberg
Az augsburgi birodalmi gyűlés
Az ágostai hitvallás
Ausburgi vallásbéke
Evangélikus egyház
Református (kálvinista) egyház
Antitrinitárius, unitárius egyház
Anabaptisták
Reformáció és az ellenreformáció Magyarországon
Az ellenreformáció
2014 2 oldal
98 KB
33
A cipő története

Történelem | Tanulmányok, esszék

A lábbeliviselet kialakulása
A lábbelikészítés legfontosabb nyersanyaga
Az egyiptomi lábbeliviselet
Az egyiptomiak és babiloniaiak
A magas szárú cipő
A rómaiaknál a lábbeliviselet
A rangkülönbség a cipőviseletben
A középkori divat
A reneszánsz korszak
A fából kialakított cipők
A sarok alkalmazása
2014 8 oldal
1 MB
56
Dr. Nemes Erzsébet - Kőrösy József szerepe a Fővárosi Könyvtár megalapításában

Történelem | Tanulmányok, esszék

A Fővárosi Statisztikai Hivatal létrejötte
A Fővárosi Statisztikai Hivatal Könyvtára
A könyvtár működési keretei
A könyvtár működése 1870 és 1903 között
Egy közigazgatási szakkönyvtár igénye
A Fővárosi Könyvtár létrejöttének előzményei 1893?1903
Javaslatok a két könyvtár összevonására
A Fővárosi Könyvtár átszervezése és működésének megindulása
A Fővárosi Könyvtár státusai és működési feltételei
A két könyvtár szétválása
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapítása
2007 19 oldal
214 KB
3
Leitfaden für die Einführungsseminare zur Alten Geschichte

Történelem | Tanulmányok, esszék

Was ist Alte Geschichte? Das Fach und sein Gegenstand
Studiengänge der Alten Geschichte an der Universität zu Köln
Einführung in die Quellen der Alten Geschichte
Hilfsmittel zum Fach
Die Hilfswissenschaften
2013 35 oldal
1 MB
4
Rajcsányiné Belső Gyöngyi - Élet a távoli északon

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az eszkimó népek
Grönlandon
Észak-Kanada
Alaszka
Bering-szoros
Eszkimó-aleut
A Labrador félsziget és a New Founland sziget
Az eszkimó nyelv az eszkimó kultúra
2003 10 oldal
558 KB
25
Madeira wine, a secular history

Történelem | Tanulmányok, esszék

Sixteenth-century
Seventeenth-century
Europe.
Madeira Wine
A secular history
Eighteenth-century
Nineteenth-century
Twentieth and Twenty-first-centuries
Round trip wine
2014 6 oldal
52 KB
6
Maja Krzewinska - The history of the Polynesians inferred from high resolution HLA data

Történelem | Tanulmányok, esszék

The human leukocyte antigen complex
Nomenclature of HLA complex
Linkage disequilibrium and recombination
The Pacific Islands and Polynesia
Linguistic evidence
Lapita culture
2007 47 oldal
529 KB
3
Egedy Gergely - Nagy-Britannia és Magyarország 1945-48

Történelem | Tanulmányok, esszék

Churchill tervei
Közép-Európa sorsa
A brit attitűd Európa keleti feléhez
A Sargent-jelentés
A diplomáciai elismerés kérdése
A magyar békeszerződés
Nagy Ferenc bukása és a Nyugat
A polgári ellenzék felszámolása
A szociáldemokrata párt felszámolása
2008 7 oldal
93 KB
12
Húsvét Magyarországon

Történelem | Tanulmányok, esszék

A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe
Húsvét eredete és húsvéti népszokások
Sibálás
Húsvéti szimbólumok
Húsvéti tojás
Húsvéti nyuszi
Húsvéti liliom
2014 5 oldal
612 KB
28
Lendvai-Nádas-Szórád - Híres magyar feltalálók és tudósok

Történelem | Tanulmányok, esszék

A magyar géniusz
Feltalálók és tudósok arcképcsarnoka
Híres magyar feltalálók és tudósok
Manhattan Terv és a magyar kapcsolat
A Magyar Nóbel-díjasok
Nóbel Alfréd dalszöveg
Magyar találmányok
2010 24 oldal
3 MB
149
Thomas F. Gieryn - Határmunkálatok és a tudomány elhatárolása a nemtudománytól

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az ideológia szociológiai elméletei
Tudomány, vallás és technika a viktoriánus Angliában
A tudósok harca a tekintélyért
A tudomány, mint nemvallás
A tudomány, mint nemtechnika
Frenológusok és anatómusok Edinburghban a 19. század elején
A tudomány alternatív képei
Nemzetbiztonság és a modern tudomány autonómiája
Konklúzió: a tudomány bizonytalan határai
2014 22 oldal
167 KB
17
Hatházi István - A víz alatti világ meghódításának rövid története

Történelem | Tanulmányok, esszék

Zotmund, a Búvár Kund
Leonardo da Vinci
A búvárharang
Az ipari forradalom hatása
A könnyűbúvárkodás kezdete
Búvárkodás napjainkban
2006 10 oldal
650 KB
27
Magyar tudósok, feltalálók 2.

Történelem | Tanulmányok, esszék

Neumann János
Szilárd Leó
Wigner Jenő
Teller Ede
Kemény János
Simonyi Károly
Lovász László
Bélády László
Gróf András
Lánczos Kornél
Fonó Albert
Hoff Miklós
Bay Zoltán
Csonka János
Bánki Dónát
2009 2 oldal
101 KB
60
Csernobil ténytár

Történelem | Tanulmányok, esszék

A baleset
Az okok együttes hatása
A balesethez vezető események láncolata
Az utóhatás
Az egészségkárosító hatások
A költségek
Csernobili Fedezeti Alap
A Nukleáris Biztonsági Számla
A sugárzás és az állatvilág
Az egészségkárosító hatások: a NucNet jelentése szerint
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tanulmánya
Nemzetközi Nukleáris és Radiológiai Eseményskála
2011 23 oldal
259 KB
95
Fábián Borbála - A mívelt városokban szükséges utczavilágításról, Magyarország 1914 előtti közvilágítástörténete

Történelem | Tanulmányok, esszék

Kutatás előzményei, probléma felvetés
Magyarország infrastruktúra történetének alakulása
Közvilágítástörténet
A követett módszertan
Levéltári kutatás
Az információk összegyűjtése
Monográfiák és a helyi sajtó
Technikatörténeti irodalom
Képi ábrázolások
Az európai közvilágítástörténet
2010 20 oldal
315 KB
19
Bartha Miklós összegyűjtött munkái

Történelem | Tanulmányok, esszék

Kolozsvári Karolina kórház visszaélései tárgyában interpellatio
Bosznia megszállása tárgyában
A középiskolákról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor
Az ipartörvény 122. §. tárgyalásakor
Az állandó országház felállítása tárgyában benyújtott törv. javaslat tárgyalásakor mondott három beszéde
1910 594 oldal
2 MB
19


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.