Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Húsvét Magyarországon

Történelem | Tanulmányok, esszék

A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe
Húsvét eredete és húsvéti népszokások
Sibálás
Húsvéti szimbólumok
Húsvéti tojás
Húsvéti nyuszi
Húsvéti liliom
2014 5 oldal
612 KB
12
Lendvai-Nádas-Szórád - Híres magyar feltalálók és tudósok

Történelem | Tanulmányok, esszék

A magyar géniusz
Feltalálók és tudósok arcképcsarnoka
Híres magyar feltalálók és tudósok
Manhattan Terv és a magyar kapcsolat
A Magyar Nóbel-díjasok
Nóbel Alfréd dalszöveg
Magyar találmányok
2010 24 oldal
3 MB
54
Thomas F. Gieryn - Határmunkálatok és a tudomány elhatárolása a nemtudománytól

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az ideológia szociológiai elméletei
Tudomány, vallás és technika a viktoriánus Angliában
A tudósok harca a tekintélyért
A tudomány, mint nemvallás
A tudomány, mint nemtechnika
Frenológusok és anatómusok Edinburghban a 19. század elején
A tudomány alternatív képei
Nemzetbiztonság és a modern tudomány autonómiája
Konklúzió: a tudomány bizonytalan határai
2014 22 oldal
167 KB
15
Hatházi István - A víz alatti világ meghódításának rövid története

Történelem | Tanulmányok, esszék

Zotmund, a Búvár Kund
Leonardo da Vinci
A búvárharang
Az ipari forradalom hatása
A könnyűbúvárkodás kezdete
Búvárkodás napjainkban
2006 10 oldal
650 KB
22
Magyar tudósok, feltalálók 2.

Történelem | Tanulmányok, esszék

Neumann János
Szilárd Leó
Wigner Jenő
Teller Ede
Kemény János
Simonyi Károly
Lovász László
Bélády László
Gróf András
Lánczos Kornél
Fonó Albert
Hoff Miklós
Bay Zoltán
Csonka János
Bánki Dónát
2009 2 oldal
101 KB
50
Csernobil ténytár

Történelem | Tanulmányok, esszék

A baleset
Az okok együttes hatása
A balesethez vezető események láncolata
Az utóhatás
Az egészségkárosító hatások
A költségek
Csernobili Fedezeti Alap
A Nukleáris Biztonsági Számla
A sugárzás és az állatvilág
Az egészségkárosító hatások: a NucNet jelentése szerint
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tanulmánya
Nemzetközi Nukleáris és Radiológiai Eseményskála
2011 23 oldal
259 KB
75
Fábián Borbála - A mívelt városokban szükséges utczavilágításról, Magyarország 1914 előtti közvilágítástörténete

Történelem | Tanulmányok, esszék

Kutatás előzményei, probléma felvetés
Magyarország infrastruktúra történetének alakulása
Közvilágítástörténet
A követett módszertan
Levéltári kutatás
Az információk összegyűjtése
Monográfiák és a helyi sajtó
Technikatörténeti irodalom
Képi ábrázolások
Az európai közvilágítástörténet
2010 20 oldal
315 KB
16
Bartha Miklós összegyűjtött munkái

Történelem | Tanulmányok, esszék

Kolozsvári Karolina kórház visszaélései tárgyában interpellatio
Bosznia megszállása tárgyában
A középiskolákról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor
Az ipartörvény 122. §. tárgyalásakor
Az állandó országház felállítása tárgyában benyújtott törv. javaslat tárgyalásakor mondott három beszéde
1910 594 oldal
2 MB
15
Csoma Mózes - Baráthosi Balogh Benedek a csoszon-dinasztia végnapjait élő Koreai-félszigetről

Történelem | Tanulmányok, esszék

A magyar ? dél-koreai diplomáciai
1989. február 1
Korea-monográfia
Kim Ir Szen
Kim Ki Dok
Pak Csan Uk
A hunhuzok
Az első Magyar utazók a koreai-félszigeten
Baráthosi Balogh Benedek tapasztalatai a koreai-félszigeten
Koreai-félsziget és Japán kapcsolatok
2009 14 oldal
285 KB
14
Hódító birodalmak, Asszíria és az Óperzsa birodalom

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az asszír hatalom fellépése
Asszíria fénykora
Vetélkedő birodalmak
I. Dareiosz kora
A hadviselés fejlődése
A perzsák vallása
Újbabiloni Birodalom
Bábel-torony
Ninive pusztulása
2014 6 oldal
425 KB
56
Szabó Lóránd - A Szuezi-csatorna története

Történelem | Tanulmányok, esszék

A Földközi és a Vörös-tenger
Napóleon egyiptomi hadjárata
Metternich kancellár
Horatio Nelson
A nemzetközi szakértői bizottság 1856-ban
Palmerston
Szuez
Az első világháború kitörésétől
Egyiptom brit protektorátus
2007 8 oldal
781 KB
48
Klimová-Kollár-Hanáková - Várak, várkastélyok Szlovákiában

Történelem | Tanulmányok, esszék

Szlovákia
Kincsek országa
Dévény vára
Pozsonyi vár
Vöröskő vára
Csejtei vár
Beckó vára
Sztrecsnó vára
Trencséni vár
Kistapolcsányi kastély
Nyitrai vár
Bajmóci vár
Zólyomi vár
Körmöcbányai várnegyed
Krasznahorka
2014 16 oldal
4 MB
62
A kései antikvitás világa

Történelem | Tanulmányok, esszék

Rómaiak és barbárok
A kései antikvitás fogalma
A görög-római világ
Az első és az utolsó császár
A klasszikus római világ
A császárság idején
Pax Romana
Hellenisztikus műveltségeszmény
A római császárkor
A császári hadsereg
Válság és változás a Kr. u. 3. században
A politikai válság ereje és mélysége
A reformok hatása
Róma északi hódításainak történelmi jelentősége
A kelta világ
2012 40 oldal
1 MB
21
Tóth Sándor László - Hódoltsági török várak őrsége

Történelem | Tanulmányok, esszék

A hódoltsági török várak
Haus-Hof und Staatsarchiv levéltár
Ungarische Akten
A Magyar Királyság várainál
Végvárakban
Királyi Magyarország
Windische Granitz
Szlavón vagy vend végvidék
A Drávától és a Dunától északra
A horvát végvidéki főkapitányság
A budai szandzsákhoz
Koppány
Kakat (Khakath) kastélya
2008 30 oldal
360 KB
27
Zsinka László - Az európai paideia kialakulásának történelmi keretei

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az emberiség történetének első évmilliói
A források hiányosságai
Európai paideia
Keresztény egzegézis
A kulturális evolúció és az intelligencia fejlődése
Az agy biológiai fejlődése
Az intelligencia fejlődése
Hatásmechanizmus
A nyelv és a fogalomalkotás
A nevelés szerepének növekedése
Az ember szimbólumteremtő képessége
Az élelemtermelés kibontakozása és a civilizációk születése
Az első nagy életmódváltás: a neolit forradalom
A civilizáció kialakulása felé
A mitikus világkép és a nevelési eszmények
2012 15 oldal
275 KB
18
Grünhut Zoltán - Ravensbrück

Történelem | Tanulmányok, esszék

Ravensbrück
Mindennapi pokol a táborban
Válogatott szadizmus a foglyokkal szemben
Az Endlösung alkalmazása Ravensbrückben
Schwartzhüber
A tábor néhány háborús bűnöse
Hans Pflaum
Fritz Suhren
A Felszabadulás
A Ravensbrücki-perek
Négyen a 132.000-ből
2005 18 oldal
209 KB
11
Paál Gergely - Háború gyűlölettel

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az első világháború
Kommunikációs stratégiák
A kommunikáció csatornái
A gyűlölet
A Lusitania-eset
Az Edith Carvell-eset
Kegyetlenkedés, gyűlölet és az anyagiak
A német katona ábrázolása
Lusitania-ügy egy nem várt utóélete
2013 17 oldal
482 KB
19
Székely Melinda - Az izgazgyöngy Rómában

Történelem | Tanulmányok, esszék

A gyöngy keletkezéséről
A név eredetéről
Gyöngydivat Rómában
A gyöngyök értéke
Öltözék igazgyöngyökből
A gyöngyök származási helye
Kleopátra gyöngyei
Gyöngyékszerek
2006 6 oldal
233 KB
14
Pataki Ferenc - A rendszerváltás fénye és árnyéka

Történelem | Tanulmányok, esszék

A rendszerváltó fordulat
A Kádár-kor nemzedéke
Történelmi örökség és újrakezdés
A nemzeti válságok
Demokratikus nekirugaszkodás
Szolidaritáseszmény
A történelmi tudat zavarai
A republikánus demokrácia
Átdolgozott alkotmány
Szociális piacgazdaság
Egyéni és közösségi életforma
Az új időszámítás dilemmái
A békés átmenet hozama és ára
Születési hibák és eredendő bűnök
Valóság és álvalóságok
2013 19 oldal
239 KB
38
Lupescu Radu - Kolozsvár korai történetének buktatói

Történelem | Tanulmányok, esszék

Castrum Clus
Kolozs megye
A kora Árpád-korban Kolozs
Váradi Regestrum
A bencés apátság
Teremit
Régészeti ásatás Kolozsmonostoron
Kálvária-tető
Kolozsmonostor
A sáncvár
Léta vár Kolozs vár örökében
Kolozsvár a 13?14. században
Királyi hospesek
2013 53 oldal
5 MB
20
Molnár Gábor - Címertan mint történelmi segédtudomány

Történelem | Tanulmányok, esszék

A címerhasználat kialakulása
A címertan korszakai
A címerkép fő részei
Ókori katonai jelvények
Bartolus de Saxoferrato
A magyarországi címerek
A katonáskodáson alapuló címeralkotás
A pajzs részekre osztása
A sisakdísz
Kiegészítő elemek
2013 11 oldal
174 KB
27
Klakán László - Fejezetek Magyarország egyészségügyének történetéről

Történelem | Tanulmányok, esszék

A közegészségügy szervezete
Általános egészségügyi viszonyok Budapesten a Horthy-korszakban
A Magyar Vöröskereszt két világháború közötti tevékenysége
A tuberkulózis
Magyar Királyi Honvédség egészségügyi rendszere
A budapesti öngyilkossági esetek közegészségügyi hatásai
A Fajegészségügy
A német megszállástól a nyilas hatalomátvételig
A főváros ostromának megindulásától a budapesti harcok befejeződéséig
A légoltalmi egészségügyi szolgálat megszületése
2013 429 oldal
2 MB
15
Németh Csaba - A honvédtisztek fegyverletétele Gyulán

Történelem | Tanulmányok, esszék

Augusztus 13-a
Rüdiger tábornok
Sarkad
Gyula
Arad
Görgey
Világos
VII. Pöltenberg Ernő
III. Leininden-Westerburg Károly
1849 június 28.
Kapitulációs okmány
2013 18 oldal
127 KB
18
Szakály Sándor - Don-kanyar, avagy a magyar királyi 2. honvéd hadsereg

Történelem | Tanulmányok, esszék

1942-1943
Don-kanyar
207 ezer fő
Szovjetunió
Magyar királyi 2. honvéd hadsereg
Hollósy-Kuthy László vezérőrnagy
Jány Gusztáv vezérezredes
2013 2 oldal
83 KB
40
Bódi Stefánia - A halálbüntetés nemzetközi története és megítélése, érvek és ellenérvek

Történelem | Tanulmányok, esszék

A halálbüntetés történeti áttekintése, a végrehajtási módok
A halálbüntetés elleni küzdelem főbb állomásai
A halálbüntetés alkalmazása napjainkban
Keresztre feszítés
Guillotine
Akasztás
Golyó általi halál
Villamosszék
Áramütés
Méreginjekció
2008 13 oldal
94 KB
28
Cser-Darai - Magyar folytonosság a Kárpát-medencében

Történelem | Tanulmányok, esszék

Európa őskőkori első leszármazási vonala
Európa őskőkori újabb népessége
Európa kaukázusi kapcsolata
Hasonlóság a fehérje többalakúság alapvető összetevőivel
Az Ős-Ádám vizsgálat, és hatása az Ős-Éva modellre
Ősműveltségünk, őstörténetünk valós vagy vélt elágazásai
Kárpát-medencei eredetünk
Teremtő, emlékező és jósló értelem
Támadó népek, hatalmi elitek a Kárpát?medencében
Szkíták, agathyrsik
Gótok, hunok, longobárdok, gepidák, avarok, frankok, bolgárok, magyarok
Kelták, rómaiak, dákok, szarmaták, jazigok, jászok
2013 111 oldal
1 MB
61
Erzsébet királyné kultusza a 19-20. század fordulójának kertművészetében, Sissi

Történelem | Tanulmányok, esszék

Erzsébet királyné élete és kultusza
Különböző megemlékezési formák
Az emlékfásítások magyarázata
Megemlékezés Erzsébet királynéról ? Darányi Ignác felhívása
Válasz Darányi Ignác körlevelére ? A megvalósítók
Az Erzsébet-kultusz megjelenése a hazai kertművészetben
E betű Selmecbányán
Erzsébet park Kecskeméten
Erzsébet park Gödöllőn
2013 88 oldal
4 MB
14
Koller Inez Zsófia - Az európai migráció története a második világháborút követően

Történelem | Tanulmányok, esszék

A vándorló vagy migráns személy
Xenofóbia
Neoklasszikus modell
Duális munkaerőpiac elmélete
A gazdasági konjunktúra időszaka
A válság és a család-újraegyesítés
Politikai átrendeződés
Az ellentétes irányú kényszerpályák összehangolása
2013 16 oldal
628 KB
17
Balla-Szatmáry - A Holt-tengeri tekercsek és a fizika

Történelem | Tanulmányok, esszék

Esszénusok
Szadduceusok
Kumráni esszénus közösség vallási tanításai
Maszoréták
Sir Frederick Kenyon
Az agyagtárgyak eredete
Polietilén tokok
Nyomelem koncentráció
Főkomponens-analízis
Kovarianciamátrix
2010 7 oldal
138 KB
101
Varga-Kiszely - Földrengés történelem

Történelem | Tanulmányok, esszék

Földrengések a világon és Magyarországon
Feledésbe merült régi rengések
Földrengés-katalógusok
Földrengés Spártában
Földrengések és a kínai filozófia
Földrengések az ókorban
Középkori elképzelések
Földrengésmítoszok
A lisszaboni földrengés
A modern szeizmográfia születése
A Mardel-féle ház
A magyar földrengés-irodalom
Középkori földrengések Magyarországon
2013 11 oldal
1 MB
39
Pölöskei Ferenc - A magyar miniszterelnökök jogállása a kiegyezés idején

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az abszolutizmus korában
1861. évi országgyűlés
Deák-párt
Országgyűlési választások
Tisza Kálmán
Böszörményi László
Beust birodalmi kancellársága
Magyar korona
Ferenc József
Kiépült az igazságszolgáltatás
A választási ciklusok
2013 6 oldal
50 KB
6
Zsigmond Emese - A 13 aradi vértanú

Történelem | Tanulmányok, esszék

Aulich Lajos
Damjanich János
Dessewffy Arisztid
Kiss Ernő
Knezich Károly
Lahner György
Lázár Vilmos
Gróf Leiningen-Westerburg Károly
Nagy-Sándor József
Poeltenberg Ernő
Schweidel József
Török Ignác
Gróf Vécsey Károly
2009 3 oldal
146 KB
55
A Kolozsvári Bánffy Palota

Történelem | Tanulmányok, esszék

Barokk építészet
Kolozsvár építészete
Palota részei
Johann Eberhard Blaumann
Gottfried Hartmann
Rézműves-munkák
Épületasztalosi és lakatosmunkák
2013 12 oldal
1 MB
19
Néző István - Városias falu vagy falusias város

Történelem | Tanulmányok, esszék

Magyarországon az urbanizáció
Helyi infrastruktúra
A lakóterület növelése
Csatornázás
A belvizek lecsapolása
Kulturális, szabadidős intézmények
Hivatalok, intézmények, szervezetek
Az utak, utcák, járdák és terek burkolása
Párisi boulevard
Közvilágítás és ivóvíz
A nevelés-oktatás-képzés intézményrendszerének kiépülése
Az egészségügy
Templomok
A hírközlés
Közlekedés
2010 41 oldal
2 MB
14
Horváth Marcell - A Panamai köztársaság szuverenitása, a Panama-csatorna szerződései fényében

Történelem | Tanulmányok, esszék

A Panamai Köztársaság szuverenitása az 1903. évi Hay?Bunau-Varilla szerződés alapján
A panamai szuverenitás kontra Csatorna Övezet
A panamai szuverenitás és az Egyesült Államok beavatkozási joga
Az 1977. évi Torrijos?Carter szerződések
Az 1977. évi Panama-csatorna szerződés
Az 1977. évi Csatorna állandó semlegességére és a Panama-csatorna működésére vonatkozó szerződés
A De Concini záradék
2009 14 oldal
107 KB
12
Balogh Tamás - A Szent István csatahajó krónikája

Történelem | Tanulmányok, esszék

Dr. Vass Ödön
Csatahajó
Monarchia haditengerészet
Torpedótalálat
Tengerész szolgálat
Kutatás
Robbanás
Lék
2009 5 oldal
3 MB
29
Miklóssy István - Interpelláció a magyarországi szabadkőművesség ügyében

Történelem | Tanulmányok, esszék

A szabadkőművesség állam- és társadalomfölforgató törekvései a régebbi múltban
A magyarországi szabadkőművesség állam- és társadalomfelforgató törekvései jelen napjainkban
Mi a szabadkőműves páholy?
A magyarországi szabadkőművesség vallásromboló iránya, kapcsolatban nemzeti történelmünk ellen elfoglalt álláspontjukkal
A szabadkőművesség destruktív munkája a tanítás terén
A szabadkőművesség titkos politikai működése
1912 60 oldal
367 KB
39
Kőszeghy Miklós - Betegség és társadalmi megítélése az ókori Izraelben

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az ókori Izrael és Júda geográfiai, nyelvi és történeti értelemben egyként az ókori Szíria
Legfontosabb, sőt csaknem egyetlen forrásunk az Ótestamentum
A betegség Izraelben és Júdában
Az Ószövetségben leggyakrabban egy olyan bőrbetegség neve bukkan fel
Az egyik legérdekesebb eset Saulnak
Harmadik esetünket Ézsaiás könyvében találjuk meg
2011 7 oldal
215 KB
18
Csikós Pamina - Magyarország gazdasága a két világháború között

Történelem | Tanulmányok, esszék

Magyarország gazdasága a két világháború között
Az I. világháború hatásai
A nemzetközi környezet gazdasági helyzete
Magyarország helyzete a világháború után, a válság kitörése előtt
Megoldási kísérletek
A válság ideje
A válság utóhatásai, a II. világháború előszele
2010 13 oldal
207 KB
29
Klebelsberg Kuno - Neonacionalizmus

Történelem | Tanulmányok, esszék

Az új országgyűlés megnyitására
Magyarország a világ ítélőszéke előtt
A magyar gondolat a külföld előtt
Szelekció vagy protekció
A hivatott vezér
A ceglédi nap
A jövő sejtelmei
Értelmi proletariátus
Előőrs-nemzetek és elmaradt népek
Mi a valóság
Csernoch János bíbornok, hercegprímás
1928 312 oldal
1 MB
34


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |