Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Dr. Péter-Dömötör - Ipari design a fejlesztésben

Gépészet | Tanulmányok, esszék

Az ipari design értelmezése
Művészi esztétikai megközelítés
Termék orientált dizájn
Ergonómia centrikus tervezés
Nomád formatervezés
Szabadidő design
Fogyasztói hedonista életmód
Multifunkcionális forma
A formatervezés
2009 115 oldal
5 MB
24
Dr. Tímár-Dr. Paku - A konfokális lézer scanning mikroszkópia

Egészségügy | Szövettan

A fénymikroszkópos morfológia
Az immuncitokémiai eljárás
Működési alapelvek
Epilumineszcens lézer
Mintaelőkészítési szempontok
Alkalmazási lehetőségek
Felhasználás prototípusok
Szövetmetszetek vizsgálata
Molekuláris biológia
Supravitális festés
2014 4 oldal
306 KB
10
Hudoba György - Optoelektronikai Kommunikáció

Fizika | Fénytan, Optika

A geometriai és a fizikai optika
A fényenergia veszteségei
Optikai építőelem
A diszperzió
Az abszorpció
A tükröződés, vagy Fresnel reflexió
A Rayleigh szórás
A diffúz visszaverődés
A Brewster-szög
A Malus-törvény
Kristályoptika
A kett?störés
2002 46 oldal
228 KB
78
Ibolya Tibor - A tetoválás, mint a kriminalisztikai azonosítás eszköze

Szociológia | Kriminológia

Az emberi bőr pigmentálása
Barbár eredet
Érzéketlen bőr
Lombrozo elmélete
Vademberek
Sarkalatos jellemző
Kriminalisztikai azonosítás
A tetoválás lélektana
Krimináltechnika
2012 17 oldal
1 MB
19
Jurkovity Mónika - Csillagászati ismeretek alkalmazása a fizika oktatásában

Fizika | Csillagászat, űrkutatás

A testek mozgása
Dinamika, tömeg és erő
Mechanikai rezgések és hullámok
A forgómozgás dinamikai vizsgálata
Elektromosságtan
A Cassini?Huygens misszió
Modern fizika: atom- és magfizika
Hőtan és űrkutatás
2005 50 oldal
1 MB
39
Kölnei Lívia - A gyógytorna a XIX. században Magyarországon

Egészségügy | Tanulmányok, esszék

Az egészséget helyreállító torna
Ling gimnasztikai gyakorlat
Az ún. német torna
Gyógygimnasztikai intézetek Magyarországon
A testmozgás fontossága
A gyógytorna tudományos igényű alkalmazása
Tekintélyes orvos-elődök
Az élet fizikai és filozófiai összefüggései
2014 9 oldal
130 KB
9
Magasépítési alkalmazástechnika

Építészet | Tanulmányok, Esszék

Szerkezetalakítás
Beépítés, az áthidaló elhelyezése
Bekötőszalagos válaszfal-csatlakozás kialakítása
Falidomkötések
Falvégek kötései
Rögzítéstechnika
Nyílásáthidalás
Részletrajzok
2012 92 oldal
13 MB
35
A Kárpát-medence éghajlatának alakító tényezői

Földrajz | Tanulmányok, esszék

Földrajzi fekvés
Átmenetiség
Medence fekvés
Makroszinoptikus időjárás
Meridionális helyzetek
Zonális helyzetek
Centrum helyzetek
Szubtrópusi légtömeg
Egyenlítői légtömeg
2014 26 oldal
1 MB
24
A Magyar Szörf Szövetség Alapszabálya

Sport | Tanulmányok, Esszék

Cél
Feladat
Tagok kötelezettsége
Szövetség Jogai
Elnök
Alelnök
Fegyelmi bizottság
Alapszabály módosítás
Záró rendelkezések
2014 20 oldal
170 KB
3
A tűzijáték

Média Ismeretek | Tanulmányok, esszék

A felszerelés
A beállítások
Fotózáshoz szükséges felbontások
Hely meghatározása
2014 2 oldal
329 KB
23
Ábrahám Ágnes - Polielektrolit rendszerek

Fizika | Tanulmányok, esszék

Komplexképződés és modellek
A polielektrolit-tenzid kölcsönhatás
Az ionerősség hatása a polielektrolit tenzid rendszer fázistulajdonságaira
Elektroforetikus mobilitás mérés
Turbiditás mérés
Felületi feszültség mérés
A stabilitási tényező analízise
A polielektrolit tenzid elegyek kolloid diszperzió viselkedésének következményei
2013 90 oldal
1 MB
17
Bartholy-Pongrácz - Ciklonpályák és frontok gyakoriságváltozása az elmúlt 50 évben

Földrajz | Tanulmányok, esszék

A makrocirkulációs típusok gyakoriságváltozása
Európai ciklonpályák
A trópusok és a sarkvidék közötti energia
Atlanti-Európai térség ciklopályái
Geopotenciálszint
2005 11 oldal
481 KB
8
Dr. Forgó István - Gerinces szervezettan

Biológia | Állatvilág

Bőrük színezete
Csontváz
Izomrendszer
Táplálkozás
Légzés
Végkeringés
Testhőmérséklet
Idegrendszer
2014 24 oldal
170 KB
8
Dr. Harangozó Judit - Pszichózisok kognitív viselkedésterápiája

Pszichológia | Tanulmányok, esszék

A kognitív viselkedésterápiák több dimenziós kiterjedése
A humanisztikus szemlélet kiterjedése
A KV kiterjedése a pszichózisok felé
Bizonyítékokon alapuló módszerek a szkizofrénia kezelésében
Kognitív pszichoterápia
2014 26 oldal
1 MB
26
Dr. Zsombók Terézia - A percepció és a figyelem zavarai

Pszichológia | Tanulmányok, esszék

Pszichopatológia a pszichiátriai diagnosztika
Pszichés működések fő területei
Ingerület hatásai az agyban
Észlelés
Érzékelés
Perifériás idegrendszer
Központi idegrendszer
Differenciáldiagnózis
Ingerfelfogás zavarai
Hallucinációk érzésszervi mezők szerinti felosztása
2012 32 oldal
636 KB
38
Economic value of sport in England

Sport | Tanulmányok, Esszék

Sport benefits individuals and society
Key findings
Sporting activity
Economic impact
Economic value
2013 11 oldal
1 MB
5
Gerd Haerffner - Filozófiai Antropológia

Antropológia | Kulturális antropológia

Az összehasonlító biológia megállapításai
A szubjektum fogalma
Az emberlét alapdimenziói
Társadalmiság
Történelmiség
A tudat mint tudás a létről
Az akaratszabadság
Az emberi létezés alapvető feszültsége
2014 100 oldal
795 KB
18
Gulyás Krisztina - A stabilizotóp-geokémia klímarekonstrukciós alkalmazása

Földrajz | Felsőoktatás

Paleoklimatológiai háttér
Hogyan képződnek a cseppkövek?
Izotóp-geokémiai háttér
Mérési módszerek
A minta előkészítése
A kormeghatározás
Tömegspektrometriás mérés
Esettanulmány - a Leány-barlangi cseppkő bemutatása
Eredmények
A petrográfiai vizsgálatok eredményei
A kormeghatározás eredményei
A stabilizotóp-vizsgálatok eredményei
Az eredmények értelmezése
A szöveti vizsgálatok értelmezése
A kormeghatározás eredményeinek értelmezése
2010 40 oldal
2 MB
9
Helmeczi Richárd - Porleválasztó ciklonok vizsgálata

Gépészet | Tanulmányok, esszék

A ciklonok történelmi áttekintése
A ciklonok méretezése
A portalanítási fok kiszámítása
Minőségi jellemzők
A nyomásveszteség
Porleválasztók kiválasztása
2010 69 oldal
2 MB
27
Hullámok

Fizika | Mechanika, Kvantummechanika

Mechanikai hullámok
A mechanikai hullámokra, hullámmozgásra jellemző mennyiségek
Vonalmenti hullámok visszaverődése
Felületi hullámok visszaverődése
Hullámok törése
Hullámok elhajlása
A Huygens-Fresnel elv
Hullámok interferenciája
Vonalmenti hullámok interferenciája
Állóhullámok
2007 7 oldal
455 KB
60
Lengyel Klára - Előadásvázlatok a Szófajtan, alaktan című tantárgyhoz

Magyar nyelvtan | Tanulmányok, esszék

Alaktani alapfogalmak
A toldalékmorfémák
A szófajok rendszere
Az igék
A főnév
A melléknév
A határozószó
A névmások
Az igenevek
2014 24 oldal
162 KB
12
Lenkei Péter - Ne égesd el!

Környezetvédelem | Levegőtisztaság

Műanyagok
Műanyagok égése
Törvényi szabályozás
Kevesebb műanyag kerüljön a környezetbe
Polietilén
Polipropilén
PVC
Károsító anyagok
2006 12 oldal
524 KB
26
Madeira

Földrajz | Természetföldrajz

Beutazási szabályok
Időeltérés
Hivatalos pénznem
Közlekedés
Óceánpart
Ételek
Dohányzás
2014 4 oldal
649 KB
12
Nagy-Völgyi - Denevér tanösvény

Földrajz | Tanulmányok, esszék

A tanösvény bejárható önállóan, vagy igényelhető szakvezetés
A tanösvény több, választható hosszúságú körből áll
A mecseki erdők
A tanösvény megközelítése
Az Abaligeti-barlang
Növényvilága
Állatvilága
Természetes felújulás
2014 24 oldal
1 MB
10
Palcsu László - Cseppkövek és korallok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok vizsgálata

Földrajz | Geológia

A múltbeli klíma vizsgálata cseppkövekkel
A felszín alatti vizekben lévő nemesgázok
A cseppkövek folyadékzárványaiban oldott nemesgázok
Heidelbergi mérések
Mintafeltárási eljárás kidolgozása a levegő- és folyadékzárványok elválasztására
2014 25 oldal
3 MB
5
Technikai újítások és félelem a társadalomban

Pszichológia | Tanulmányok, esszék

A félelem fajtái
A félelem legyőzése
Félelem régen és ma
Új félelmek
2014 11 oldal
220 KB
30
Tél Tamás - A Coriolis-erő és a modern környezetfizika

Fizika | Tanulmányok, esszék

A Coriolis-erő
Mennyire inerciarendszer egy földi laboratórium
A lefolyó körüli legszimmetrikusabb áramlás
A falklandi céltévesztés
A nagy folyók aszimmetrikus partmosása
A szél és a víz nem arra mozog, amerre a nyomás hajtja
A Coriolis-hatás függése a földrajzi szélességtől
Légköri hullámok, tengeráramlatok
2006 5 oldal
155 KB
39
Tóth-Sós-Gál - A Míloszi vipera tartása és tenyésztése

Agrártudomány | Állattartás

Míloszi vipera
Elterjedés, méret és külső megjelenés
Élőhely, életmód és a természetvédelmi problémák
Mérgeskígyó
Ov ipar szaporodásmód
2007 14 oldal
440 KB
8
C.J.Moore-S.L.-K. Leecaster - A Comparison of Plastic and Plankton in the North Pacific Central Gyre

Biológia | Vizi élővilág

North Pacific central gyre
Neuston
Plastics
Zooplankton
Debris
Pollution monitoring
2001 4 oldal
166 KB
3
Gerencsér Gellért - Experimentális balneológia

Egészségügy | Gyógyvizek

Gyógyiszap
A gyógyvizek
A gyógyiszap kezelések
A balneoprevenció
A hazai gyógyfürdők
Vizsgált peloidok és gyógyvizek tulajdonságai
Kolopi iszap
Kakasszéki gyógyvíz
Coliformszám
2014 18 oldal
351 KB
5
Kovács Edina - A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata

Oktatás | Tanulmányok, esszék

Az jó idegennyelvi oktatás szükségességéről………
Idegennyelv-tanítás óvodás- és kisiskolás korban
Középiskolai nyelvtanítás……………………………
A nyelvtanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők
Tanulótípusok……………………………………
Különböző területek, készségek fejlesztése
Speciális nyelvtanulási szokások…………
Bátorság és magabiztosság idegen nyelven
2006 70 oldal
599 KB
78
Lándzsás útifű

Egészségügy | Gyógynövények

Herbája
Gyűjtés
Gyógyászati felhasználása
Belsőleg
Külsőleg
Elkészítése
2014 2 oldal
57 KB
54
Making homemade cheese

Étel-Ital | Ételreceptek

Food safety concerns
Bleach-water
Sanitation
Pasteurization of Raw Milk
Selecting Milk and Cultured Products
Equipment for making soft cheese
Recipes
2008 8 oldal
123 KB
21
Mádi Milán - Szőlőmag keverőmalmi őrlése

Agrártudomány | Tanulmányok, esszék

A szőlőszem szerkezete
A kivonat jótékony hatásai
Száraz keverőmalmi őrlés
Szemcseméret-eloszlása
A laboratóriumi keverőmalmi őrlés
Az őrlési energia
Az eloszlásfüggvények összegzése
A sűrűségfüggvények összegzése
2013 48 oldal
1 MB
22
Oláh György - Az emberi zavarás hatása a palackorrú delfin populációra

Biológia | Tanulmányok, esszék

A delfinek hangkibocsátása
A delfinhangok a hangerő, időtartam
Az alacsonyabb frekvenciák
Az egymással való kommunikáció
Viselkedés
2004 6 oldal
186 KB
3
Perhócs Péter - Üzletkötés és vállalatalapítás

Gazdasági Ismeretek | Vállalatgazdaságtan

Legfontosabb indikátorok
A külkereskedelem fő jellemzői
Politikai, államközi kapcsolatok
Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok
Termékvásárlás, kivitel
Termékeladás, behozatal
Vállalatalapítás
Vállalatfinanszírozás
2013 35 oldal
750 KB
27
Szakmány György - A metamorf kőzetek szöveti meghatározása

Földrajz | Geológia

Relikt szövettípusok
Tisztán metamorf szövettípusok
Granoblasztos
Porfiroblasztos
Kristályosodás és deformáció viszonya
Egyensúlyi átkristályosodás
Alszemcsék kialakulása
2008 13 oldal
1 MB
10
Tejfehérje allergia

Egészségügy | Betegségek

A tejallergia megnyilvánulási formája
A tejallergia kinőhető
Tejmentes diéta
A táplálékallergiák
Terápiás cél
A tejfehérje-mentes étrend
A tejcukor érzékenység
2014 4 oldal
42 KB
26
A bőrgyártás műveleti sorrendje

Művészet | Kézművesség

Áztatás
Motolla
Meszezés
Húsolás
Színelés
Hasítás
Mésztelenítés
Cserzési eljárások
A növény cserzés műveletei
A növényi cserzés gyakorlata
Ásványi cserzési eljárások
A krómcserzés folyamata
A krómcserzés hibái
Kombinált cserzési eljárások
2014 16 oldal
653 KB
24
A magányérzet és a Facebook kapcsolata

Pszichológia | Tanulmányok, esszék

A probléma meghatározása
A magány tünetei, következményei
A magány azonosítása
A Facebook bemutatása
Funkcionalitás
Népszerűség
A magány aspektusai
A magány meghatározása
A magány kommunikációja
A magány forrása
A magány mérése
2010 78 oldal
1 MB
55


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |