Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Biró Zsófia - Teljesítménymenedzsment felsőfokon

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Teljesítménymenedzsment
Integrált teljesítménymérő módszerek
Balanced Scorecard
Intangible Assets Monitor
Performance Prism
2007 28 oldal
286 KB
48
Dr. Nagy Imre Zoltán - A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A pénzügyi tervrendszer
Pénzügyi terv
A Vállalati likviditás fogalmához
A vállalati likviditás kutatása
Fizetésképtelenséget előrejelző modell
Növekedés és likviditás
A működési görbe mint a vállalati stratégia kialakításának fontos eszköze
Mérlegterv
Nemzetközi konszernek mérlegterve
Fedezeti és hitelképességi számítások
2013 28 oldal
363 KB
98
Sümegi Bernadett - Nők a vezetésben

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A nők szerepének kibővülése
Szegregáció
A tudományos pálya
A legnagyobb hatalommal rendelkező nők
A civil szféra aktivitása
Női kompetenciák
Sztereotípiák
2014 78 oldal
493 KB
30
Csányi Zsuzsanna - A karrier szervezetek

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A karrier koncepció változása
Karrier választás
Karrier szakaszok
A mentori rendszer
Schein karrier horgony modellje
Szervezeti stabilitás
Földrajzi biztonság
Szolgálat, elkötelezettség valamilyen ügy mellett
Életstílus integráció
Vállalkozói szellem, kreativitás
Karriertervezés
Teljesítményértékelés
2014 52 oldal
120 KB
32
Jarjabka Ákos - A modern projektszervezetek vezetéselméleti összevetése

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Projekt szervezet
Projektteam
Hibrid szervezet
Vegyes szervezet
Funkcionális projektszervezet
Projekt mátrix
Kettős függőség
Duális szervezet
Erős mátrix
Projektorientált szervezet
Partnerség
Összetett projektszervezet
Virtuális projekthálózat
Mikro- és makro mátrixok
Interim menedzser
2013 25 oldal
434 KB
43
Kosztyán Zsolt - Optimális erőforrás-tervezés

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Hálótervezés, Az MPM-háló
Determinisztikus költségoptimálás tevékenység-csomópontú hálók esetén
Erőforrás-allokáció (ERALL-módszer)
Optimumkeresési eljárások
Az ütemezés, erőforrásallokáció alkalmazási területei
Erőforrás-allokáció, megengedett megoldásból optimális megoldás keresése (ERALL-OPT, OPT-RALL)
Erőforrás-allokáció szakaszonként konstans erőforráskorlátozás esetén (ERALL-OPT/SZK, OPT-RALL/VRA)
Költség-, idő-, erőforrás-optimálás egyidejű megvalósítása (ERALLOPT/KLTG, OPT-RALL/COST)
Bizonytalan átfutási idejű projektek optimális erőforrás-elosztása
2005 243 oldal
1 MB
73
Karriertréning, önismereti teszt

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Általában szeretek egyedül, a magam elképzelése szerint
Könnyen ismerkedem új emberekkel
Bosszantanak azok a kis hibák, amiket olykor elkövetek
Sokszor meggondolatlanul teszek valamit
Nem könnyen teszem túl magam a gondjaimon
Nem esik nehezemre, hogy egy nehéz feladatnak neki üljek
A legtöbb helyzetben van önbizalmam
Nem esem kétségbe olyan könnyen, mint a legtöbb ember
Néha izgat, hogy mit gondol rólam a többi ember
Majdnem mindig hozzászólok a vitához
Akkor jó egy titok birtokába jutni, ha tovább is adhatom
Szeretem megosztani a gondjaimat a barátaimmal
2011 6 oldal
142 KB
116
Termelésszervezés, ütemezési feladatok

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Célfüggvények
Egy gépes probléma
Több gépes problémák
Flow-shop probléma
Johnson algoritmus
Job-shop probléma
Jackson algoritmus
Gyártósor kiegyenlítése
Rangérték módszer
Helgeson – Birnie heurisztika
Egy gépes probléma
Több gépes problémák
Job-shop probléma
Rangérték módszer
Esettanulmány
2005 19 oldal
233 KB
47
Kiss Dorottya - Vezetési tanácsadás kisvállalkozásoknak

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A vezetéstudomány története
Human Relations
A humán-vezetés jellemzői
Vezetés funkciói
Menedzsment tanácsadás
Miért van szüksége a vállalatoknak tanácsadásra
Tanácsadás kisvállalkozásoknak
Az empírikus kutatás célja és módszerei
A cég vevőköre
Piaci helyzet, árbevétel
A vezető által elmondott problémák
Tevékenységek bemutatása
Szociográfia
Eddig felmerült problémák összegzése
Vezetési stílus teszt
A tanácsadó cégek bevételeinek alakulása 2008-ban
2010 86 oldal
619 KB
90
Kutai Orsolya - Vezetői típusok, vezetési gyakorlat

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A vezetés funkciói
4 alapvető munkavállaló típus
Maslow piramis
X és Y elmélet, feladatcentrikus és kapcsolatcentrikus vezető
Döntésközpontú elméletek
Személyiségközpontú elméletek
Szervezeti kultúra típusok
PricewaterhouseCoopers Kft
Cordia Magyarország Zrt
Sylenta Kft
Eurobus-Invest Regionális Közlekedésfejlesztési Zrt
A jó vezetési stílus ismérvei
Javaslatok a vezetők számára
2010 69 oldal
388 KB
177
Lázár László - Értékek és mértékek

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A vállalati erőforrás-felhasználás leképzése és elemzése
hazai üzleti szervezetekben
Számvitel, vállalati számítások és controlling mint a Kostenrechnung fölérendelt rendszerei
Az általános költségfogalom meghatározása
A Kostenrechnung meghatározása a német szakirodalomban
A cost accounting meghatározása az angol szakirodalomban
Költségfogalom az angol cost accounting irodalomban
A költség mint áramlási (flow) jellemző
A megközelítésekben mutatkozó hasonlóságok
Vázlatok a Kostenrechnung és a cost accounting történetéből
A hagyományos szemléleten túllépő tendenciák a szakirodalomban
Magyar források a század elejétől a szocialista tervgazdaságig
A kutatás elemzési egysége és alapkérdései
A vállalatok költségszámítási és -elemzési gyakorlata
2002 374 oldal
1 MB
86
Vállalkozás szervezés

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A gazdasági vállalkozások célja, környezete
Kapcsolat a versenytársakkal
A piaci verseny szabadsága
A vállalkozás folyamata
Üzleti tervezés
Egyéni vállalkozás indítása
Kettős könyvvitel
Egyszeres könyvvitel
Az eszközértékelés célja, tartalma és módszerei
2008 49 oldal
411 KB
122
Kristóf Ildikó - A T-Systems nemzetközi társszolgáltatói üzletágának növekedési stratégiája

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A Deutsche Telekom konszern
A T-Systems Nemzetközi Társszolgáltatói Üzletágának bemutatása
Gazdasági környezet
A piacliberalizáció hatása
A T-Systems bemutatása
A T-Systems tevékenysége
A T-Systems Nemzetközi Társszolgáltatói Üzletágának bemutatása
A piacfejlesztés helye a stratégiai alternatívák között
Porter-féle alapstratégiák
A nemzetközi piacok jellemzői
Belépési lehetőségek
A társszolgáltatói piac bemutatása Közép-Kelet-Európában
Piacelemzés
A Közép-Kelet-Európai régió stratégiája
2003 70 oldal
663 KB
20
Bende Edit - Érdekérvényesítő szervezeti stratégiák

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Szektorális megosztottság alapján
Munkaügyi kapcsolatok alapján
Strukturális felépítés alapján
Területi lefedettség alapján
Magyarországi érdek képviseleti szervezetek
Kormányzati szféra
Üzleti szféra
Érdekképviseleti ernyőszervezetek
Az integrációs folyamatokat elősegítő intézmények
A lobbitörvény indoklása
Munkaadói érdekképviseleti szervezetek
OÉT tagjai
MSZEIB tagjai
2003 94 oldal
342 KB
39
Mérlegképes könyvelő, kidolgozott gazdasági és vezetési ismeret tételek

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A nemzetgazdaság
A vállalat külső környezete
A vállalat mint gazdálkodó alapegység
Üzleti vállalkozás szervezeti formái
Részvény hozama
Gazdálkodás, gazdaságosság a vállalatban
Nemzetközi vállalatok stratégiája
Amortizáció
Vállalkozás üzleti terve
Marketing
Fogyasztó orientál magatartás és filozófia
Értékesítési hely, marketingcsatornák
Érdekegyeztetések
Logisztikai rendszer alkotórészei
Készletekre vonatkozó igények
Termelőfolyamatok fajtái
2007 31 oldal
227 KB
210
Mérlegképes könyvelő, vezetéselmélet

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Vezetés alapfunkciói
Vezetői irányítás
jó vezető tulajdonságai
Vezetői szerepek
Munkahelyi vezető feladatai
Emberközpontú irányzat
Integrációs irányzatok
A vezetés feladatrendszere
Szabályozás
A vezetői döntéshozatal összetevői
Csoportos döntés pozitívumai
2008 24 oldal
226 KB
81
Válság és költségmenedzsment, avagy hogyan éljük túl a krízist

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Norma szerinti költségkalkuláció
Based Costing
A tevékenységalapú költségkalkuláció
Activity Based Management, ABM
Vezetői kontroll
European Business School London
2009 2 oldal
100 KB
64
Dr. Szeicz János - Szervezeti magatartás és szervezetfejlesztés

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Egyén a szervezetben
Motiváció
Szervezeti kultúra
Korszerű változásmenedzselés
Az igazság pillanata
Mi tesz vezetővé
Kényszer vagy lehetőség
Beruházás az emberi tőkébe
Csoporthatékonyság
Szervezeti tanulás
2008 141 oldal
907 KB
295
Szervezési ismeretek összefoglaló

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A szervezés fogalma, értelmezése
A szervezéstudomány
Közvetlen irányítási célok
Folyamatok és szervezetek
A folyamatok szervezésével és vezetésével kapcsolatos feladatok
A szervezetek értelmezése
A Human Relations irányzat következtetései
A szervezeti magatartástudomány
Társadalmi-gazdasági környezet
TechnológiaMunkamegosztás és annak szabályozása
Hatáskörmegosztás és annak szabályozása
Koordináció és annak szabályozása, konfiguráció
A lineáris szerkezet, a törzskari szervezet
A funkcionális szervezet, divizionális szervezet
Cost-center szervezet (önálló költségközpont)
Profit-center szervezet (önálló nyereségközpont
2001 16 oldal
158 KB
95
Dobák Miklós - Vezetés és szervezés

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Az ipari fejlődés korai szakaszai
Taylor, Fayol és Weber kora
Vezetési funkciók
A motiváció folyamata
Hiedelmek
Alderfer létezés-kapcsolat
A hatalom forrása
Személyközi szerepek
2003 15 oldal
218 KB
462
Oláh Gábor és Barlai Róbert - Helyzettől függő vezetési stílusok

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Bátorító stílus
Előkészítő stílus
Megbízó stílus
Felépítő /strukturáló/ stílus
Önmagában bizonytalan
2010 9 oldal
97 KB
124
Vezetési funkciók

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Vezetői szerepek
Aktivizálási folyamat
EEM
Alderfer
Output mérhetõség
2001 4 oldal
38 KB
69
Vezetési ismeretek, írásbeli vizsgakérdések

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Taylor alapelvei
Fayol
JIT
Mi a közös jövőkép
Szociális tanulási forma
2005 42 oldal
225 KB
96
Benchmarking

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Versenytárs
Költségnövelő elemek
Megbeszélés
Viszonosság
2007 2 oldal
32 KB
106
BSC modell (Ballanced Scorecard), vállalatirányítás mutatószámrendszer alapján

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Pénzügyi szempont
Küldetés és stratégia
Vevői szempont
Belső szempont
Tanulás és fejlődés szempont
2007 2 oldal
32 KB
117
Egyén, csoport, szervezet, csoportstruktúrák, szerepek, motivációs rendszerek

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Elégedettséget kiváltó tényezők
Értelmes munka
A kihívó feladat
A teljesítmény elismerése
Szellemi képesség kihasználása
Az előrehaladás
Szakmai továbbképzés
Fejlődés
Önállóság
2007 2 oldal
30 KB
137
Ismertesse a kommunikáció szerepét, tartalmát, jelentőségét a vezetés folyamataiban

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Vezetői információs taktikák
Visszatartás: tudatos, véletlen
Gumicsont: elterelés
Forró krumpli: vezetőé az álhír
Csepegtetés
Elárasztás
Túl későn vagy túl korán adott információ
2009 3 oldal
31 KB
120
Juhász Márta - A vezetővé válás pszichológiája

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Munkahelyi stressz
Motiváció
Félelem
Team munka
Krasz Katalin
Taylor Fayol
Döntésközpontú elméletek
Vezetési stílus
Kontingencia elméletek
Személyközi szerep
2007 78 oldal
514 KB
379
Vezetés-szervezés I

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Emberközpontú irányzatok
Szervezeti magatartás tudomány
Élő értékrendszerek
Maradj a kaptafánál
Csoportviselkedés
Műszaki menedzsereknek
2004 30 oldal
299 KB
276
Vezetés-szervezés II

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A vállalat társadalmi küldetése (mission)
Gazdasági társaságok
Vállalatalapítás
Telephely kiválasztása
Közlekedési szempontok
2004 30 oldal
155 KB
156
Vezetés-szervezés III

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A vállalat külső környezete
A piacok földrajzi kiterjedése
Állampolgári szerveződések
Innováció
Logisztika (Beszerzés, termelésellátás, értékesítés, készletgazdálkodás)
2004 33 oldal
149 KB
198
Vezetési ismeretek tételek, 2002

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A szervezeti kultúra főbb elemei, hatásuk a szervezeti tevékenységre
Motivációelméletek, a motiváció folyamata, szerepe a munkatársak ösztönzésében
A motiváció tartalmi elméletei. Maslow és Herzberg elmélete
Alkalmazásuk a munkatársak ösztönzésében
A motiváció folyamatelméletei, Skinner és Vroom elmélete
Alkalmazásuk a gyakorlatban
Az ösztönzés rendszerének kialakítása, alapelvek, módszerek
2002 61 oldal
466 KB
118
Nagy Sándor - Hogyan vezessünk könyvelő irodát?

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A könyvviteli szolgáltatók szerepe
A környezeti tényezők
Könyvelő választás
Marketing
Tanácsadói munka
Vállalkozói stratégia
Etika
2006 20 oldal
218 KB
131
Szervezési ismeretek

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Munkamegosztás
Hatáskörmegosztás
Koordinációs eszközök
Konfiguráció
Regionális elv
2009 68 oldal
825 KB
242
Vezetéselmélet kérdések és válaszok

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Az innováció szakaszai
Kommunikáció formái a szervezetben
Vezetői információs taktikák
Bizonytalanság – információ hiány
Ellenőrzés és minőség fogalma
2008 4 oldal
93 KB
208
Fábián Gábor - Szervezéselmélet

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Nyereség
Fizetőképesség
Megtérülés
Műszaki pozíció
Piaci pozíció
Humán politika
Társadalmi
Maximális kockázat vállalás (mekkora lehet)
Minimális rugalmasság (milyen gyakran reagál)
Növekedési cél
2001 59 oldal
1021 KB
271
Vezetés és szervezés előadás

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Modern vezetés mai feladatcsoportjai
A problémamegoldás folyamata és módszerei
Az emberek vezetése
Felmondhat
Magasabb bért kérhet a maradásért
Sztrájkolhat
Megtagadhat egyes utasításokat
2004 36 oldal
207 KB
240
Vezetés-stratégia

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Művészet
Tudomány
Uralkodás
Példát mutat
Objektív
2001 8 oldal
93 KB
148
Szervezet és vezetés

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Kauzális típusú döntések
Maslow szükséglet hierarchiája
Motivátorok és higiénés tényezők
Emberek közötti szerepek (Mintzberg nyomán)
A projekt koordinálás
Anyagi erőforrások
Emberi erőforrások
Pénzügyi erőforrások
Információs erőforrások
Az irányítási alrendszer funkciói
Információ értékét meghatározó tényezők
hitelesség,
Megbízhatóság, szakszerűség, stabil minőség
2006 81 oldal
619 KB
333
Szervezési technikák

Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

Tervezés (planning)
Szervezés (organizing)
Irányítás (control)
Vezetés (leading)
Sablonok
2006 20 oldal
282 KB
295


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 |