Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:
 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 |

Szervezéselmélet, vezetéstan (kidolgozott tételsor)Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

1 . tétel A SZERVEZÉS ÉS A VEZETÉS TÖRTÉNETISÉGE
2. tétel A szervezés fogalma
3. tétel A szervezéstudomány klasszikus irányzatai
4. tétel Igazgatás- és vezetéstan: Henri Fayol, valamint Luther Gulick és Lyndall Urwick munkássága
5.tétel Formalista szervezéselmélet: Max Weber bürokrácia-elmélete
6.tétel . Magyary Zoltán és a Magyary-iskola munkássága
7.tétel Emberközpontú irányzatok
8.tétel A japán szervezési megoldások sajátosságai
9. tétel Integrációs elméletek . William Ouchi ?Z? -elmélete
10. té tel R. T. Pascale és G. A. Athos ?7 S? -elmélete
11. tétel A szervezet fogalma
12. tétel A szervezetek típusai
13. tétel . A szervezeti struktúra , A struktúrát meghatározó tényezők
14.tétel . A szervezeti struktúra típusai, A statikus struktúra típusok
15. tétel A dinamikus struktúra típusok
16. tétel . A módszer fogalma és jelentősége
17.tétel A szervezés módszertani irányzatok
18. tétel AZ IGAZGATÁS , Az igazgatás fogalma
19. tétel Az igazgatás fajai
20. tétel A VEZETÉS , A vezetés helye a szervezetben
21. tétel A vezetés fogalma és alapelvei
22 . tétel A vezetés szervezete
2016, 37 oldal

Lázár László - Értékek és mértékekGazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés

A vállalati erőforrás-felhasználás leképzése és elemzése
hazai üzleti szervezetekben
Számvitel, vállalati számítások és controlling mint a Kostenrechnung fölérendelt rendszerei
Az általános költségfogalom meghatározása
A Kostenrechnung meghatározása a német szakirodalomban
A cost accounting meghatározása az angol szakirodalomban
Költségfogalom az angol cost accounting irodalomban
A költség mint áramlási (flow) jellemző
A megközelítésekben mutatkozó hasonlóságok
Vázlatok a Kostenrechnung és a cost accounting történetéből
A hagyományos szemléleten túllépő tendenciák a szakirodalomban
Magyar források a század elejétől a szocialista tervgazdaságig
A kutatás elemzési egysége és alapkérdései
A vállalatok költségszámítási és -elemzési gyakorlata
2002, 374 oldal

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 |